Analytiikasta apua asiakasymmärrykseen

Asiakasymmärrys on jokaisen menestyvän liiketoimintapäättäjän salainen ase. Mitä paremmin yrityksissä ymmärretään asiakkaiden tarpeita, sitä laadukkaammin heitä osataan palvella.

asiakaskokemus-analytiikka.jpg

Digitalisoitumisen myötä asiakkaiden odotukset ovat kasvaneet ja monien alojen toimintalogiikka on muuttunut perusteellisesti. Palvelut on viety sinne, missä asiakkaatkin ovat: sosiaaliseen mediaan. Pelkkä läsnäolo sosiaalisessa mediassa ei kuitenkaan lisää asiakastuntemusta riittävissä määrin. Tarvitaan myös analytiikkaa, jonka avulla asiakkaista kerätty tieto voidaan jalostaa käytännön toimiksi.

Analytiikan avulla on mahdollista ennustaa asiakaskäyttäytymistä ja tehdä oikeanlaisia toimenpiteitä haluttujen tulosten saavuttamiseksi.

Nykypäivän kuluttajat odottavat, että palvelut ovat saatavilla ajasta, paikasta ja päätelaitteesta riippumatta. Yksittäisten kuluttajien ja kuluttajayhteisöjen tarpeet ja mieltymykset on huomioitava entistä paremmin. Tähän vaaditaan viestinnän, kokemusten ja itse tuotteiden personointia ja kohdentamista.

Digitaalisessa toiminnassa myynnin ja markkinoinnin raja hämärtyy, jolloin asiakkaiden ymmärtäminen on entistäkin tärkeämpää. Analytiikan avulla on mahdollista ennustaa asiakaskäyttäytymistä ja tehdä oikeanlaisia toimenpiteitä haluttujen tulosten saavuttamiseksi.

Analytiikkaa tarvitaan tiedon ymmärtämiseen, riippuvuuksien tunnistamiseen ja vaikutusten arviointiin.

Asiakasymmärrys ei koostu ainoastaan virallisesta tiedosta, se sisältää myös käyttäjien mielipiteitä ja painotuksia. Asiakasymmärryksen muodostamisessa kannattaakin hyödyntää sosiaalisesta mediasta saatavaa tietoa.

Sosiaalisen median teho perustuu vuorovaikutukseen ja sisällön yhteistuottamiseen. Yhteisöllisesti tuotetun ja pirstaleisen tiedon näkyväksi tekeminen päätöksentekoa varten on kuitenkin haastavaa.

Analytiikkaa tarvitaan tiedon ymmärtämiseen, riippuvuuksien tunnistamiseen ja vaikutusten arviointiin. Useimmiten tiedon soveltamisessa lähdetään liikkeelle markkinoinnin ja siihen liittyvän personoinnin tarpeista.Hyödyntämismahdollisuudet ovat kuitenkin valtavat, niin uusasiakashankinnassa kuin nykyisten asiakkuuksien kehittämisessä.

Sosiaalisesta mediasta saatavaa tietoa voi esimerkiksi käyttää finanssialalla luottopäätöksen tukena. Tieto antaa uuden näkökulman potentiaalisen tai uuden asiakkaan käyttäytymiseen ja näkemyksiin.

Analytiikkaan nojaavat yritykset ovat edelläkävijöitä asiakasymmärryksen kasvattamisessa.

Kerätyn asiakastiedon pohjalta voidaan myös tunnistaa etukäteen potentiaaliset poistuvat asiakkaat. Tämän tiedon avulla resursseja osataan kohdentaa suoraan kyseisille asiakkaille, jolloin heille voidaan tarjota entistä paremmin heidän odotuksiaan vastaavia palveluita. Näin asiakkuuden päättyminen voidaan ehkäistä.

Analytiikkaan nojaavat yritykset ovat edelläkävijöitä asiakasymmärryksen kasvattamisessa. Onnistumisen ytimessä on yrityskulttuuri, jossa tietoa hyödyntämällä voidaan vastata asiakkaiden palveluita ja tuotteita koskeviin odotuksiin - ja samalla tehostaa liiketoimintaa.

Asiakasymmärryksen lisääminen ei ole ainoa analytiikasta saatava hyöty. Jos haluat lukea lisää aiheesta, käy lataamassa uusi oppaamme:

New Call-to-action

analytiikka   asiakaskokemus
Pia Norrila | Senior Manager

Pia Norrila | Senior Manager

Pia toimii asiantuntijana Digian analytiikan yksikössä. Hänellä on pitkä kokemus liiketoimintalähtöisten tietojärjestelmäratkaisujen ja tiedon hyödyntämisen parista. Pia uskoo, että älykäs tiedon jalostaminen on voimavara, jonka tehokäyttöön ottamisen aika on nyt. Vapaa-ajalla Pian löytää joogastudiosta.

Kirjoittajan kaikki blogitekstit

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi


Viimeisimmät kirjoituksetSeuraa meitä somessa

LinkedIn Twitter Facebook YouTube YouTube