Ismo Husso | Cloud Transformation Manager

Ismolla on laaja kokemus infrastruktuuriarkkitehtuuri- suunnittelusta. Hän on ollut insider Microsoft-ekosysteemissä jo yli 15 vuotta. Viime vuosina hän on kartuttanut asiantuntemusta erityisesti pilvipalveluista, ja pilvipalveluilla onkin Ismon silmissä tärkeä rooli liiketoimintaratkaisujen ketteränä alustana. Ismolle on tärkeää myös kokonaisvaltainen konsultointi palvelujen hankinnasta niiden toteuttamiseen. Vanhana suunnistajana Ismolle on tärkeää metsän näkeminen puilta: yksittäisten ratkaisujen lisäksi reitti tulevaisuuteen kannattaa miettiä myös strategisemmin. Ja kun kääntää kompassin neulan kohti Windows Azurea, ollaan matkalla oikeaan suuntaan.

Viimeisimmät kirjoituksetIsmo Husso | Cloud Transformation Manager

Palveleeko pilvi sinua – vai tarvitaanko sittenkin myös palvelua?

Kuulin erään johtajan taannoin sanoneen, että kun pilvipalvelut saadaan käyttöön, ei tarvita enää IT-osaston palveluja. Esimerkki kuvaa hyvin, kuinka pilvipalveluihin liittyvien palvelujen tarve toisinaan hämärtyy. Pilvipalvelut muuttavat merkittävästi sitä, millaisia palveluja tarvitaan. Palvelun tarve sinänsä ei ole kadonnut mihinkään.

[Lue lisää]


Ismo Husso | Cloud Transformation Manager

Identiteetinhallinta ja pilvipalvelut, osa 2

Edellisessä blogissa kävin lyhyesti läpi pilvipohjaista Azure AD -käyttäjähakemistoa sekä uutta Microsoft-työkalua käyttäjätietojen synkronointiin sisäisten järjestelmien ja pilvipalvelun välillä. Nyt pureudumme pilvipalvelujen käytön kannalta oleelliseen kertakirjautumiseen ja otetaan katsaus tulevaisuuteen.

[Lue lisää]


Ismo Husso | Cloud Transformation Manager

Identiteetinhallinta ja pilvipalvelut, osa 1

Yle uutisoi hiljattain, että unohtuneiden salasanojen vaihto maksaa Espoon kaupungille noin 200 000€ vuodessa. Tämä on hyvä esimerkki identiteetinhallintaan liittyvistä kustannuksista. Kun erilaiset pilvipalveluratkaisut yleistyvät, käyttäjien tunnistamisen ja pääsynhallinnan sekä itsepalveluratkaisujen tarve kasvaa entisestään niin kustannusten kuin turvallisuudenkin näkökulmasta.

[Lue lisää]


Ismo Husso | Cloud Transformation Manager

Onnistuuko asiakaskohtainen ratkaisu pilvipalveluna?

Pilvisovellukset ovat yrityksille jo arkipäivää. Valmisratkaisuja ei aina ole tarjolla, jolloin sovellusalustapalvelut (Platform as a Service, PaaS) ovat hyvä vaihtoehto asiakaskohtaisten pilvipalvelujen kehittämiseen. Mitä lisäarvoa PaaS-pilvisovellukset tarjoavat?

Pilvipalvelut ovat monelle yritykselle jo arkea, kiitos SaaS (Software as a Service) -ratkaisujen, kuten Office 365 tai CRM Online. Pilvipalvelujen edut ovat kiistattomat, tärkeimpinä ketteryys ja kustannustehokkuus. Entistä useampi asiakas preferoi sovellushankinnassaan SaaS-ratkaisuja, mutta aina valmista tai muokattavaa pakettia ei ole tarjolla. Kun siirrytään valmisratkaisuista asiakaskohtaisiin pilvipalveluratkaisuihin, sovellusalustapalvelut ovat vastaus tarpeeseen.

[Lue lisää]


Ismo Husso | Cloud Transformation Manager

Pilvipalvelut + liiketoimintaratkaisut = Digia

IT-palvelujen siirtymä perinteisistä palvelutuotannon malleista pilvipohjaisiksi on juna, jonka kyytiin kannattaa nousta nyt eikä kohta. Pilvipalvelujen ominaispiirteitähän ovat toteutuksen ketteryys, skaalautuvuus, saavutettavuus, kustannustehokkuus ja tilauspohjaisuus. Nämä kaikki resonoivat varmasti myös liiketoimintaa. Jo nyt lähes 20% Internet-liikenteestä tuotetaan mobiililaitteilla ja tämä trendi on merkittävästi kasvussa. Pilvipohjaiset ratkaisut ja työvälineet mahdollistavat skaalautuvien sekä erilaisilla päätelaitteilla toimivien sovellusten nopean kehittämisen. Esimerkkeinä mainittakoon, nopeasti laajan suosion saavuttaneet Digian Qt kehitysalustan Backend As a Service (BaaS), sekä Windows Azure Platform as a Service (PaaS) sovellusalustapalvelut mobiili- ja Web-sovelluskehitykseen.

[Lue lisää]