Pekka Pulkkinen | Myyntijohtaja

Pekka Pulkkinen toimii Digian pankki-, vakuutus- ja viestintätoimialojen myyntijohtajana. Hänellä on uransa varrelta kokemusta tiedon läpinäkyvyyden vaatimuksista niin finanssiregulaation kuin myös palvelu- ja prosessikehityksen näkökulmasta. Pekka uskoo, että tiedon määrän räjähdysmäinen kasvu asettaa uusia vaatimuksia kaikilla organisaation tasoilla. Yritysten sisäisen ja ulkoisen tiedon hyödyntämisestä on mahdollista luoda merkittävää kilpailuetua. Oikeilla menetelmillä saadaan lisää aikaa ihmisten johtamiseen ja asiakkaiden palvelemiseen.
Keskustellaan somessa:

Viimeisimmät kirjoituksetPekka Pulkkinen | Myyntijohtaja

Miksi integraation laadulla on merkitystä?

 

Tietojen reaaliaikaisesta saatavuudesta on tullut perusedellytys liiketoiminnan kehittämiselle. Se on kuitenkin suuri haaste organisaatioille, joissa järjestelmien ja niissä olevan datan määrä kasvaa jatkuvasti.

Haasteeseen voidaan vastata integraatiotoiminnon keskittämisellä. Vakaa, keskitetysti ja hallitusti rakennettu integraatioarkkitehtuuri tarjoaa toimintavarmuutta ja jatkuvuutta. Saumaton tiedonkulku on avainasemassa myös kilpailukyvyn ja sitä kautta kasvun rakentamisessa.

Kun integraatiokokonaisuus on toteutettu liiketoimintalähtöisesti, olennainen tieto on nopeammin ja hallitummin hyödynnettävissä kaikkialla, missä sitä tarvitaan.

[Lue lisää]


Pekka Pulkkinen | Myyntijohtaja

5 x muutos - näistä syistä integraatiokyvykkyyttä tarvitaan

Toimivista integraatioista ja integraatiokyvykkyydestä yleisesti on tullut viimeisen vuosikymmenen aikana kenties eräs keskeisimmistä IT:n mahdollistamista kilpailutekijöistä. Jatkuvasti muuttuvassa maailmassa tietojen reaaliaikaisesta saatavuudesta sekä tietojen, prosessien sekä monimutkaisten ja nopeasti muuttuvien rakenteiden yhdistämisestä on tullut perusedellytys liiketoiminnan kehittämiselle.

Integraatioiden ja kokonaisarkkitehtuurin hallinnan monimutkaisuus on noussut sellaiselle tasolle, jota ei voida enää ratkaista siilomaisesti projektilähtöisen järjestelmäkehityksen tasolla. Tämä kaikki monimutkaisuus kiteytyy ja realisoituu lopulta järjestelmäintegraatioissa – haasteina ja ongelmina tietojen yhdistämisessä ja saatavuudessa, hitautena tuote- ja palvelukehityksessä sekä jatkuvasti kasvavina ylläpitokustannuksina.

[Lue lisää]