Teemu O. Virtanen | Johtaja, Integraatio ja tiedon hyödyntäminen

Teemu O. Virtanen vastaa Digian Integraatio ja tiedon hyödyntäminen -liiketoiminnasta ja on Digian johtoryhmän jäsen. Teemu on tiedon hallinnan asiantuntija, jolla on kokemusta myös mm. digitaalisten palveluiden kehittämisestä. Tällä hetkellä hänen ensisijaiset kiinnostuksen kohteensa ovat hallinto- ja toimitusmallit, joita hyödyntämällä organisaatioiden tietopääoma voidaan muuntaa kilpailueduksi.

Viimeisimmät kirjoituksetTeemu O. Virtanen | Johtaja, Integraatio ja tiedon hyödyntäminen

Jos vielä pelkäät Suomen jäämistä alustatalouden junasta, lue ensin tämä

Alustataloudessa on Suomelle merkittävä potentiaali, mutta sen kiihdyttämiseksi kaivataan kipeästi lisää API-osaajia, jotka ymmärtävät sekä API-rajapintojen liiketoiminnallisia mahdollisuuksia, että niiden toteutusta. Digian järjestämä API Hackatemia tähtää juuri siihen.

[Lue lisää]


Teemu O. Virtanen | Johtaja, Integraatio ja tiedon hyödyntäminen

Integraatioakatemia aukaisee jälleen ovensa, uutena aiheena API-rajapinnat

Integraatiot ovat yrityksille yksi merkittävimmistä IT:n mahdollistamista kilpailukykytekijöistä. Integraatioiden kasvava merkitys näkyy kysyntänä osaajille. Digia kouluttaa uusia osaajia jälleen ensi tammikuussa. Haku Integraatioakatemiaan alkaa 1.12.2016. Nyt Integraatioakatemia rantautuu myös oppilaitoksiin.

[Lue lisää]


Teemu O. Virtanen | Johtaja, Integraatio ja tiedon hyödyntäminen

Purkkaviritys vai öljytty kone - puhuvatko järjestelmäsi keskenään samaa kieltä?

Jos kysytään keskimääräiseltä liiketoimintapäättäjältä, yrityksen kaikki järjestelmät on tämän mukaan integroitu saumattomasti toisiinsa, ja tieto liikkuu sulavasti niiden välillä.

Käytännössä tämä ei vielä tarkoita mitään.

Päättäjän kommentti voi pitää aukottomasti kutinsa, mutta se ei vielä tarkoita, että integraatiokokonaisuus tukisi liiketoimintaa, saati toimisi sen kasvun mahdollistajana.

Organisaatioiden toimintaympäristöt ovat muuttuneet viime vuosina kiihtyvällä tahdilla, ja muutos näkyy erityisesti kirjavissa IT-ratkaisuissa, joita eri liiketoiminta-alueet hankkivat itselleen. Haasteena on erityisesti se, että jokainen näistä ratkaisuista toimii eri periaatteella. Eri järjestelmien ja niissä olevan datan yhdistämiseen tarvitaan integraatiota. Pelkkä toimiva tekninen integraatioratkaisu ei kuitenkaan tee autuaaksi, vaan liiketoiminnan mahdollistamiseksi tarvitaan korkeampaa integraatiokyvykkyyttä.

Mitä integraatiokyvykkyys tarkoittaa ja mitä eri tasoja sillä on?

[Lue lisää]


Teemu O. Virtanen | Johtaja, Integraatio ja tiedon hyödyntäminen

Digia integraatiotalona – mikä kiinnostaa juuri nyt? Tekijät kertovat

Integraatioliiketoimintamme kasvaa ja tarvitsee uusia tekijöitä. Liiketoiminnan vetäjänä uskallan luvata, että yhtenä Suomen johtavista integraatiotaloista Digia tarjoaa kiinnostavan paikan olla kehittämässä integraatioratkaisuja ja kehittyä samalla jatkuvasti itse. Mutta mitä sanovat tekijät?

[Lue lisää]


Teemu O. Virtanen | Johtaja, Integraatio ja tiedon hyödyntäminen

Mitä liiketoiminnan haasteita hyvä integraatiokyvykkyys ratkaisee?


Jos tieto ei liiku, kaikki pysähtyy.

Datan reaaliaikaisesta saatavuudesta sekä tietojen, prosessien sekä monimutkaisten ja nopeasti muuttuvien rakenteiden yhdistämisestä on tullut perusedellytys liiketoiminnan kehittämiselle. Siksi toimivista järjestelmäintegraatioista on tullut yksi keskeisimmistä IT:n mahdollistamista kilpailutekijöistä.

Integraatiotoiminnon keskittämisellä, hallinnan tehostamisella sekä toiminnan ja mallien standardoimisella voidaan saavuttaa merkittäviä etuja verrattuna esimerkiksi tilanteeseen, jossa integraatioita suunnitellaan ja kehitetään pelkästään hanke- tai projektitasolla ilman kokonaistason hallintaa.

[Lue lisää]


Teemu O. Virtanen | Johtaja, Integraatio ja tiedon hyödyntäminen

[UUSI OPAS] Datasta kilpailuetu?

Organisaatioiden toimintaympäristö on muuttunut. Muutos näkyy keskeisesti myös IT-ratkaisuissa.

Eri liiketoiminta-alueet hankkivat itselleen parhaiten sopivia best-of-breed -ratkaisuja, joista jokainen toimii eri periaatteella ja kerryttää omaan siiloonsa erilaista tietoa asiakkaista ja liiketoiminnasta. Haasteena on saada nämä erilliset sovellukset keskustelemaan keskenään.

[Lue lisää]