Sisäiset API:t tukevat ketterämpää kehittämistä

API-rajapintojen liiketoimintamahdollisuuksia voi havainnollistaa neljän maturiteettitason avulla. Organisaation sisäisiä API-rajapintoja kehittämällä tavoitellaan ennen kaikkea ketterämpiä ja kustannustehokkaampia sisäisiä prosesseja sekä helpotetaan palveluiden kehittämistä.

sisäiset-apit

Siinä missä API-rajapinnat nähtiin aiemmin lähinnä IT:n taktisena integraatiotyökaluna, suurin osa asiantuntijoista näkee ne nyt avaimena liiketoiminnan kestävään digitalisoimiseen. API-rajapintojen liiketoimintamahdollisuuksia voi havainnollistaa neljän maturiteettitason avulla, joista jokaisella saavutetaan erilaisia liiketoimintaetuja.

API-rajapintoja voidaan hyödyntää:

  1. Organisaation sisäisesti omien prosessien tehostamisessa ja omien digitaalisten palveluiden kehittämisessä
  2. Avaamalla rajapinnat ulkopuoliselle kehittäjäyhteisölle uusien palveluiden kehittämiseksi
  3. Muodostamalla rajapintojen ympärille kokonaisia liiketoiminnan ekosysteemejä
  4. Monetisoimalla rajapinnoista kertyvää dataa

Buustia palveluiden kehittämiseen ja lyhyempi time-to-market

Organisaation sisäisiä API-rajapintoja kehittämällä tavoitellaan ennen kaikkea ketterämpiä ja kustannustehokkaampia sisäisiä prosesseja. Sisäisten rajapintojen välityksellä tieto liikkuu organisaation eri ohjelmistojen ja järjestelmien välillä tehokkaasti, ja rajapintojen ansiosta eri lähteistä kerättyä tietoa on mahdollista hallinnoida keskitetysti.

API-lähtöisen arkkitehtuurin liiketoimintahyötyjä ovat mm.

  • Parempi tiedonkulku eri järjestelmien ja ohjelmien välillä, mikä saattaa vähentää päällekkäistä työtä organisaatiossa ja mahdollistaa esimerkiksi sisäisten prosessien automatisoimisen sekä yhtenäisen kaikkikanavaisen asiakaskokemuksen luomisen
  • Mahdollisuus kehittää aiempaa tehokkaammin omia digitaalisia palveluita, kuten verkkopalveluita tai mobiilisovelluksia
  • Tehokkaampi tuote- tai palvelukehitysprosessi, lyhyempi time-to-market sekä pienemmät kehittämiskustannukset

Mitä suurempi volyymi ja mitä enemmän dataa, sitä isompi hyöty: sisäisten API-rajapintojen hyödyt korostuvat varsinkin suurissa ja keskisuurissa yrityksissä, joissa kehitystyötä tehdään useassa eri tiimissä ja projektissa yhtä aikaa. Monet pienet yritykset toimivat yleensä jo muutenkin API-lähtöisesti.

New call-to-action

API
Mikko Hakola | Account Executive

Mikko Hakola | Account Executive

Mikko toimii Digialla asiakasvastuullisena sekä kehittää Digian integraatioalueen palveluita. Mikon mielenkiinto kohdistuu erityisesti toimialamurroksiin, uusiin liiketoimintamalleihin ja niiden johtamiseen, uusien teknologioiden mahdollisuuksiin sekä yritysten digitaalisen kyvykkyyden kasvattamiseen. Digitaalinen kyvykkyys on Mikon mielestä kokonaisuus, jonka turvin yritykset ja organisaatiot varmistavat tulevaisuuden kilpailuedun luomalla uusia palveluita, parempaa asiakaskokemusta ja tehokkaampaa toimintaa. Mikon sydän sykkii asiakkaiden onnistumisille, ongelmanratkaisulle ja voittamiselle.

Kirjoittajan kaikki blogitekstit

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi


Viimeisimmät kirjoituksetSeuraa meitä somessa

LinkedIn Twitter Facebook YouTube YouTube