Konseptoinnilla ratkaisut eläviksi visioiksi

Tilanne on varmasti monelle tuttu: pitkän työn tuloksena on vain iso kasa paperia ja monimutkaisia lauseita, ilman konkretiaa. Tämä johtuu siitä, että monimutkaisia palveluita ja ratkaisumahdollisuuksia on hankala selittää sanallisesti. Tällöin saman näkemyksen, saman vision jakaminen, on vaikeaa. Onneksi konseptointi tarjoaa tähän nopean ja helpon ratkaisun.

Konseptoinnilla tarkoitetaan yleensä palvelun pääpiirteittäistä hahmottamista niin, että sitä pystytään arvioimaan ja siitä pystytään keskustelemaan. Mikäli konseptin muoto on konkreettinen käyttöliittymähahmotelma, voidaan sen avulla helposti, nopeasti ja ketterästi kokeilla erilaisia (joskus jopa outoja) toteutusvaihtoehtoja. Konseptikokeilujen avulla nähdään myös nopeasti mitkä toteutusvaihtoehdot eivät tule toimimaan; asia, joka on erittäin tärkeä varsinkin isoissa projekteissa. Konsepti antaa siis esimakua siitä, mitä palvelu voisi olla; se konkretisoi ja tuo lähemmäksi joskus ehkä vaikeankin asian.

Digia on lähtenyt tuottamaan konsepteja, joiden avulla voidaan helpommin kertoa ja näyttää, millaisia palveluita ja ratkaisuja eri ongelmiin ja tilanteisiin voimme toteuttaa. Niiden avulla voimme konkretisoida osaamisemme ja ajatuksemme helpommin ymmärrettävään muotoon. Aina tämän konseptoinnin lopputuloksena ei ole toiminnallinen prototyyppi. Esimerkiksi kalvosarja, animaatio tai video pystyy myös auttamaan asian hahmottamisessa ja muuttamaan sen eläväksi visioksi. Tällöin ei olla enää ajatustasolla, vaan nähdään mitä ehkä voisi olla tulossa.

Konseptointi antaa mahdollisuuden kokeilla uusia asioita ja ratkaisuja eri ongelmiin. Konseptoinnin avulla voidaan tehdä näyttäviä juttuja, nopeasti. On hienoa ja palkitsevaa nähdä miten lyhyessä ajassa voi saada paljon aikaiseksi. Julkaisen alle pari esimerkkiä Digian ”konseptilaboratoriossa” syntyneistä oivaltavista ratkaisuista. Lisää tietoa konsepteista luvassa pian. :-)

(Klikkaa kuva isommaksi) (Klikkaa kuva isommaksi)

iPadissa ajettava perehdytysdemo, joka tukee pelillisin keinoin uusien työntekijöiden perehdyttämistä. Konsepti on tehty ratkaisemaan tilanteet, joissa uusia työntekijöitä tulee yritykseen jatkuvasti ja heidän perehdyttämisensä on sen vuoksi haasteellista. Kun perehdytysmateriaali löytyy helposti ja kätevästi tabletista, tulee oppimisestakin joustavaa ja henkilökohtaisen perehdyttäjän tarve pienenee.

 

(Klikkaa kuva isommaksi)
Palveluneuvojan tablet-ratkaisu. Tämä konsepti on tehty parantamaan asiakkaan ja myyjän välistä kommunikaatiota asiakaspalvelutilanteissa. Tärkeitä asioita konseptin suunnittelussa olivat mm. se, että kaikki palveluiden myyntiin liittyvät tiedot löytyvät helposti yhdestä paikasta ja sekä läpinäkyvyys siten, että asiakas näkee heti miten eri valinnat vaikuttavat lopputulokseen (yleensä siis palvelun laajuuteen ja hintaan).

 

palveluiden mobilisointi   palvelumuotoilu

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi


Viimeisimmät kirjoituksetSeuraa meitä somessa

LinkedIn Twitter Facebook YouTube YouTube