Saisiko olla annos tietojärjestelmäspagettia?

 

Talon rakentaminen ilman arkkitehdin laatimaa tarkkaa pohjapiirrosta olisi sulaa hulluutta - puhumattakaan kokonaisesta korttelista.

tietojärjestelmäspagetti

Toisin kuin rakentamisessa, yrityksen prosessi- ja tietojärjestelmäarkkitehtuuria voidaan rakentaa ilman arkkitehtuurisuunnitelmia. Monet toimivatkin näin.

Kulloiseenkin tunnistettuun tarpeeseen hankitaan kustannustehokkaasti kyseistä tarvetta palveleva ratkaisu. Toimintatavasta käytetään usein termiä “Best Of Breed”. Hankitun uuden ratkaisun liittäminen muihin järjestelmiin tehdään kustannustehokkuuden nimissä usein minimitasolla.

Tämän toimintatavan seurauksena syntyy vuosien saatossa epäyhtenäinen ja vaikeasti hallittava järjestelmäkokonaisuus. Ajan kuluessa kokonaisuuden rakentajat siirtyvät muihin tehtäviin. Rakennetusta kokonaisuudesta muodostuu organisaatiolle toiminnan riski.

Spaghetti alla sistema

Tällaisia ”luonnostaan syntyneitä”, lähinnä kattilallista keitettyä spagettia muistuttavia järjestelmäarkkitehtuureja tulee vastaan päivittäin organisaatioiden nykytila-analyyseissa.

Epäselvän kokonaisuuden jonkin komponentin vaihtaminen tai kehittäminen on verrattavissa lapsuuden tulitikkukasaleikkiin, jossa pitää yrittää poistaa yksi tikku kasasta muita liikuttamatta. Leikistä seuraa yleensä muhkea riita osallistujien kesken.

Myös epäselvän tietojärjestelmäkokonaisuuden osan kehittämisestä tai vaihtamisesta on usein seurauksena kiistelyjä siitä, kenen vastuulla kokonaisuuden toiminnan häiriintyminen on.

Epäselvyydet ovat vältettävissä, kun osapuolet ymmärtävät, että prosessien ja tietojärjestelmien muodostama kokonaisuus vaatii arkkitehtuurisuunnittelua. Tällaisen yritysarkkitehtuurisuunnittelun tulee pohjautua organisaation strategiaan ja liiketoiminnan tarpeisiin.

Älä tee suunnitelmaa, jota ei voi muuttaa

Organisaatioiden strategiat ja erityisesti liiketoimintatarpeet muuttuvat ajan kuluessa. Yritysarkkitehtuurisuunnittelun tulee samalla tavoin seurata aikaa. Suunnittelun tuottamaa kehityssuunnitelmaa pitää systemaattisesti ajoittain linjata tunnistettuja tulevia tarpeita vastaavaksi.

Niiden, joilla nykyinen arkkitehtuuri on muodostunut ”spagetiksi”, ei kannata vaipua synkkyyteen. Kannattaa herätä jäntevän yritysarkkitehtuurin tarpeellisuuteen. Työn voi aloittaa nykytilan toteamisen kautta normaalisti tavoitetilan hahmotteluun. Näiden väliin piirretään polku, tiekartta, millaisin kehitystoimin tavoitteisiin päästään.

Aiemmissa blogeissa on kosketeltu retail-toimialalle tärkeää kaikkikanavaisuuden (Omnichannel) vaatimusta/tavoitetta. Kaikkikanavaisuutta tukevia järjestelmäratkaisuja tavoiteltaessa kannattaa pitää mielessä vanha viisaus: hiekalle ei kannata rakentaa taloa.

Oikea, toimiva ja ylivoimaisia asiakaskokemuksia tuottava ratkaisu vaatii välttämättä tuekseen yhtenäisen ja reaaliaikaisin integraatioin toimivan järjestelmäkokonaisuuden.

Tällainen ei koskaan synny itsestään ja sattumalta. Tuottamiseen vaaditaan systemaattista ja osaavaa kokonaisarkkitehtuurisuunnittelua.

Lue oppaastamme lisää integraatioiden merkityksestä liiketoiminnalle:

lataa-datasta-kilpailuetua-opas

Edit 14.10.2014 klo 9.31: Kuten muutama on huomauttanut, Solitan Karri Lehtinen kirjoitti aiheesta saman analogian avustamana jo vuonna 2012. Yhdennäköisyys on puhdasta sattumaa, mutta todistaa, että a) analogia on osuva b) aihe edelleen ajankohtainen!
-Toimitus

 

kokonaisarkkitehtuuri   integraatio
Asko Hörkkö | Ratkaisuarkkitehti

Asko Hörkkö | Ratkaisuarkkitehti

Asko painii päivittäin liiketoimintaprosessien kehittämisen ja IT-järjestelmien hyödyntämisen polttavien kysymysten parissa. Vuosien kokemukseen nojaten Asko kartoittaa ja luo tulevaisuuden ratkaisuja; hänen johtoajatuksensa on, että jokainen päivä on mahdollisuus oppia uutta. Vankin tuntemus Askolla on kaupan ja teollisuuden toimialoista, joiden arvoketjujen läpinäkyvyyden ja yhteistoiminnallisuuden kehittäminen on lähellä hänen sydäntään.

Kirjoittajan kaikki blogitekstit

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi


Viimeisimmät kirjoituksetSeuraa meitä somessa

LinkedIn Twitter Facebook YouTube YouTube