Ville Fernelius | Johtaja, Henkilöstönohjaus-liiketoiminta

Modernit järjestelmät antavat mahdollisuuden tasapuoliseen työvuorosuunnitteluun

Automatisoitu työvuorosuunnittelu mahdollistaa työpaikoilla monia muutoksia, jotka Helsingin Sanomien haastatteleman asiantuntijan mukaan ovat keskeisiä työhyvinvoinnille.

[Lue lisää]


Tuukka Tusa | Client Executive

Erppi edellä puuhun - parempaa henkilöstönohjausta tavoittelemassa

Tieto yritysten toiminnasta on siirretty hiljaisen tiedon piiristä tietojärjestelmiin, joita hyödynnetään toiminnan suunnittelussa ja ohjauksessa. Henkilöstönohjauksessa kehitys laahaa kuitenkin perässä.

[Lue lisää]


Josette Nurminen | Consultant, Resource Optimization

Miten henkilöstönohjaus parantaa asiakaskokemusta?

Saumaton asiakaskokemus on edellytys kannattavalle liiketoiminnalle.

Jotta voidaan yltää onnistuneeseen asiakaskokemukseen, täytyy ymmärtää asiakkaiden tarpeet ja odotukset palveluun ja tuotteeseen liittyen. Tähän liittyy myös odotusarvot ylittävä (tai vähintään ne kohtaava) asiakaspalvelu.

Miten yritys voi luoda sellaiset toimintatavat, joiden avulla asiakkaan kokemuksesta saadaan aina optimaalinen? Onko teknologialla mitään tekemistä asian kanssa?

Kyllä on.

[Lue lisää]


Josette Nurminen | Consultant, Resource Optimization

Työvuorosuunnittelu - suunnitelma vs. karu todellisuus

Työvuorosuunnittelu on periaatteessa yksinkertaista. Käytännössä se on kaukana siitä.

[Lue lisää]


Janne Ojala | Senior Manager, Resource Optimization

Ruutupaperi, Excel vai jotain muuta? Modernin työvuorosuunnittelun hyödyt

Perinteinen työvuorosuunnittelu koostuu pahimmillaan sosiaalisesta valtapelistä, Post It -lapuista ja seinään teipattavasta työvuorolistasta. Listaan tehdään muutokset lyijykynällä, se vahvistetaan kuulakärkikynällä ja kiikutetaan lopuksi palkanlaskijalle. 

Modernissa versiossa historiatiedon, tilausten ym. perusteella määritelty resurssitarve miehitetään automaattisesti työntekijöiden tekemien toiveiden ja yrityksen pelisääntöjen mukaisesti. Tämän jälkeen toteumat tuodaan kulunvalvonnasta tai tuntikirjausjärjestelmästä ja toimitetaan tulkittuina suoraan palkanmaksujärjestelmään.

Logistiikan ja tuotannon ohjaamisessa on jo vuosikymmeniä sitten havaittu, kuinka prosesseja optimoimalla ja automatisoimalla saavutetaan huomattavia kustannussäästöjä. Henkilöstön ohjauksen suhteen näistä mahdollisuuksista puhutaan vasta nyt. Suurinta kiinnostus on toistaiseksi vähittäiskaupassa, erilaisilla palvelualoilla ja SOTE-sektorilla.

Esimerkiksi kunnallisella SOTE-sektorilla modernin WFM (Work Force Management) -järjestelmän säästöpotentiaali on huima, varovaisesti arvioiden vähintään 200 miljoonaa euroa vuodessa.

[Lue lisää]


Digia Oyj

Kirsi Nurmi: Työvuorosuunnitteluhankkeen suurimmat virheet [VIDEO]

Työvuorosuunnittelun käytäntöjen ja siihen liittyvien järjestelmien uusimiseen tähtäävä hanke voi mennä monin tavoin metsään. Kysyimme Salivirta & Partnersin Kirsi Nurmelta, missä asioissa ajetaan todennäköisimmin karille. Nurmi nostaa esille kaksi asiaa, jotka usein unohtuvat tai ne tehdään huonosti:

[Lue lisää]


Josette Nurminen | Consultant, Resource Optimization

Onko työvuorosuunnittelu mahdollista lakia noudattaen?

Lakkojen ja työtaistelutoimenpiteiden taustalla on usein epäoikeudenmukaiseksi koettu henkilöstöpolitiikka. Väitän, että osa työtaisteluista tai niiden uhkista voitaisiin välttää, jos työnantajalla olisi käytössä keskitetty työvuorosunnitteluohjelma.

[Lue lisää]


Hanna Sillanpää | Senior Manager, Resource Optimization

[UUSI OPAS] Modernilla työvuorosuunnittelulla hyvinvointia ja tehokkuutta

 

Jos olet johtavassa asemassa tuotantoyrityksessä ja luet tätä tekstiä, kysy itseltäsi seuraava 200 000 euron kysymys:

Toimisiko yrityksesi yhtä hyvin, vaikka työvuorossa olisi tällä hetkellä yksi henkilö vähemmän? Entä paranisiko tuottavuus yhden henkilön lisäyksellä?

[Lue lisää]


Mika Lehtinen | Liiketoimintakonsultti

Vähittäiskauppa nykyaikaan – olisiko myymälätyössä tehostettavaa?

Työn tehostaminen tekniikan avulla on arkipäivää esimerkiksi teollisuudessa, mutta toisin on vähittäiskaupassa. Ainakaan mahdollisuuksien puutteesta ei ole kyse: tarjolla on lukuisia keinoja niin työvuorojen optimointiin kuin ketjuohjaukseen ja työn hallintaan.

Teollista työtä on jo pitkään tehostettu informaatioteknologian keinoin. Valmistavassa teollisuudessa valmistussoluista tai tiimeistä löytyy vuoron tehtävälista sekä tavoitteet. Tuotetieto sekä piirustukset ovat saatavissa sähköisessä muodossa, ja erilaisista poikkeamatilanteista saadaan välitön varoitus, jonka pohjalta voidaan nopeasti ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin.

[Lue lisää]


Hanna Sillanpää | Senior Manager, Resource Optimization

Aikaa hoitotyöhön modernilla työvuorosuunnittelulla

Vuoteen 2025 mennessä tarvitaan 227 000 sosiaali- ja terveysalan työntekijää täyttämään työpaikkoja, kun palveluiden tarve kasvaa ja ammattilaisia poistuu työelämästä.

[Lue lisää]