Susanna Härkönen | Johtava palvelumuotoilija

Palvelumuotoilu on verorahojen hyvää käyttöä - lue 3 onnistumista

Julkinen sektori kehittää kiivaasti uusia digitaalisia palveluita. Palvelumuotoilulla varmistetaan, että ne palvelevat kansalaisten tarpeita ja mahdollistavat sujuvan asioinnin. Onnistumisia on tullut, tässä niistä esimerkkejä; kannustimeksi tuleviin hankkeisiin.


[Lue lisää]


Sami Rantanen | Toimialajohtaja, julkishallinto

Avoin kirje Riku Rantalalle

Riku,

kirjoitit viikonlopun Helsingin Sanomissa, kuinka IT-yhtiöt kuppaavat valtion kassaa myymällä julkishallinnolle keskinkertaisia palveluita surkeine ohjeineen.

Verenimijöitä, sanoit. Suurvoittoja tehtailevat ahneet it-talot, joiden laariin katoaa säkkikaupalla veronmaksajien rahaa. Leväperäisesti ja itsekkäästi toimivat, omia suljettuja järjestelmiään valtiolle pakkosyöttävät järjestelmäjättiläiset.

Ei kovin mairitteleva kuva suomalaisesta it-yritysmaailmasta.

Riku, tiedän miltä sinusta veroja maksavana kansalaisena tuntuu. Tiedän, että tähän maahan mahtuu monta surkeasti epäonnistunutta ja kalliiksi tullutta it-projektia, jotka näyttäytyvät yleisölle katsojasta riippuen joko suurena veronmaksajien huijauksena tai vuosikymmenen vitsinä.

[Lue lisää]


Marko Saarinen | Johtaja, digitaaliset palvelut

Virkamiesviestinnästä vuoropuheluun – näin julkinen sektorimme digitalisoituu

Harva sitä tulee ensimmäisenä ajatelleeksi, mutta osa kotimaisen digitalisaation mallioppilaista löytyy julkiselta sektorilta.

[Lue lisää]


Anne Honkaranta | Johtava konsultti

Kokonaisarkkitehtuuri: aitoa hyötyä vai pakon sanelema mörkö?

Kokonaisarkkitehtuuri tuli julkishallinnossa kertaheitolla ajankohtaiseksi, kun laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta muuttui siihen velvoittavaksi.

[Lue lisää]


Juha Metso | Espoon kaupungin perusturvajohtaja

Sote-sektori kaipaa systeemisiä uudistuksia – sähköiset palveluinnovaatiot tervetulleita

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjät ovat suuren haasteen edessä: palvelujen kysyntä lisääntyy samalla kun taloustilanne kiristyy. Esimerkiksi Espoossa, Suomen toiseksi suurimmassa kaupungissa väestö:

  • Kasvaa (muuttovoitto)
  • Ikääntyy
  • Kansainvälistyy

Kuntatoimijoiden tuottavuuden on lisäännyttävä, jotta pystymme vastaamaan näihin haasteisiin. Sähköinen asiointi ja palvelut ovat yksi tapa parantaa toiminnan tehokkuutta – mutta myös kuntalaisille tarjottavien palvelujen laatua ja saatavuutta.

Yhteistyö ja yhteisiä tarpeita palveleva joustavien tietojärjestelmien kehittäminen on myös kustannustehokasta ja kantaa kauemmas kuin pelkkä omien tonttien optimointi.

[Lue lisää]