Asko Hörkkö | Ratkaisuarkkitehti

Valoa energia-alalle kokonaisarkkitehtuurisuunnittelulla

Liiketoimintaa uudistettaessa saatetaan joutua synkältä vaikuttavaan tilanteeseen, jos käytössä olevat järjestelmäratkaisut eivät tue suunniteltuja prosesseja. Valoa pimeään tuo kokonaisarkkitehtuurisuunnittelu.

[Lue lisää]


Juho Seppälä | Toimialajohtaja, energia

Digitalisaatio lävistää organisaation ydinprosesseista asiakasrajapintaan

Energia-ala on murroksessa, ja menestyminen vaatii tulevaisuudessa alan toimijoilta paljon: toimintatapojen ja järjestelmien uudistusta, prosessien digitalisointia, asiakkuudenhoidon ja asiakastiedon uudenlaista hyödyntämistä sekä uusien palveluiden kehittämistä. Digitalisaatio tukee tätä muutosta monin tavoin. 

[Lue lisää]


Asko Hörkkö | Ratkaisuarkkitehti

Saisiko olla annos tietojärjestelmäspagettia?

Talon rakentaminen ilman arkkitehdin laatimaa tarkkaa pohjapiirrosta olisi sulaa hulluutta - puhumattakaan kokonaisesta korttelista.

Toisin kuin rakentamisessa, yrityksen prosessi- ja tietojärjestelmäarkkitehtuuria voidaan rakentaa ilman arkkitehtuurisuunnitelmia. Monet toimivatkin näin.

Kulloiseenkin tunnistettuun tarpeeseen hankitaan kustannustehokkaasti kyseistä tarvetta palveleva ratkaisu. Toimintatavasta käytetään usein termiä “Best Of Breed”. Hankitun uuden ratkaisun liittäminen muihin järjestelmiin tehdään kustannustehokkuuden nimissä usein minimitasolla.

Tämän toimintatavan seurauksena syntyy vuosien saatossa epäyhtenäinen ja vaikeasti hallittava järjestelmäkokonaisuus. Ajan kuluessa kokonaisuuden rakentajat siirtyvät muihin tehtäviin. Rakennetusta kokonaisuudesta muodostuu organisaatiolle toiminnan riski.

[Lue lisää]


Anne Honkaranta | Johtava konsultti

Kokonaisarkkitehtuuri: aitoa hyötyä vai pakon sanelema mörkö?

Kokonaisarkkitehtuuri tuli julkishallinnossa kertaheitolla ajankohtaiseksi, kun laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta muuttui siihen velvoittavaksi.

[Lue lisää]