Paula Pesonen | Johtava konsultti

Tietojärjestelmäuudistus, joka ei hankaloita työntekoa?

Sähköistäminen on digiaikamme uusi arvo, mutta huono sellainen, jos tietojärjestelmäprojektissa ei uskalleta miettiä toimintatapoja kokonaan uudestaan. Oikein suunniteltuna järjestelmän käyttöönotto avaa uusia mahdollisuuksia liiketoiminnalle. Arjessa työtehtävien tulisi vähentyä, eikä päinvastoin.

[Lue lisää]


Sami Rantanen | Toimialajohtaja, julkishallinto

Kaksi vuotta Parasta palvelua rakentamassa – tuloksena 80 % tuottavuusloikka

Palvelusetelien ja ostopalveluiden hallinnointiin tarkoitettu PSOP-järjestelmä valmistui syyskuun lopussa. Uusi toimintamalli tehostaa toimintaa jopa 80 %.

[Lue lisää]


Juha Metso | Espoon kaupungin perusturvajohtaja

Sote-sektori kaipaa systeemisiä uudistuksia – sähköiset palveluinnovaatiot tervetulleita

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjät ovat suuren haasteen edessä: palvelujen kysyntä lisääntyy samalla kun taloustilanne kiristyy. Esimerkiksi Espoossa, Suomen toiseksi suurimmassa kaupungissa väestö:

  • Kasvaa (muuttovoitto)
  • Ikääntyy
  • Kansainvälistyy

Kuntatoimijoiden tuottavuuden on lisäännyttävä, jotta pystymme vastaamaan näihin haasteisiin. Sähköinen asiointi ja palvelut ovat yksi tapa parantaa toiminnan tehokkuutta – mutta myös kuntalaisille tarjottavien palvelujen laatua ja saatavuutta.

Yhteistyö ja yhteisiä tarpeita palveleva joustavien tietojärjestelmien kehittäminen on myös kustannustehokasta ja kantaa kauemmas kuin pelkkä omien tonttien optimointi.

[Lue lisää]