Tommi Hyyrynen | Toimitusjohtaja, Expak Systems Oy

Kuinka saat toimitusketjusi svengaamaan kuin La La Land?

Parhaimmillaan toimitusketjun yhteistyöverkoston osapuolet tanssivat samaan tahtiin, luovat arvoa ja saavat palkinnoksi tyytyväisiä asiakkaita. Kuinka tähän päästään?

[Lue lisää]


Pia Norrila | Senior Manager

3 tapaa, joilla analytiikka mahdollistaa uudet ansaintalogiikat

Analytiikasta ja datasta julistetaan liiketoiminnalle uutta kultakaivosta. Konsulttien presentaatioista on kuitenkin pitkä matka kiihtyvällä tahdilla kasvavaan kassavirtaan. Pia kertoo, miten analytiikka voi käytännössä avata uusia tapoja tehdä parempaa tulosta.

[Lue lisää]


Vesa Hack l Johtava konsultti

Asiakkaiden odotukset räjähtäneet - 6 keinoa vastata

Se, mikä riitti asiakkaille eilen, aiheuttaa jo huomenna myötähäpeää. Asiakaskokemuksen merkitys liiketoiminnan menestymiselle kasvaa eksponentiaalisesti. Miten yritykset voivat vastata jatkuvasti kasvaviin odotuksiin ja kovenevaan kilpailuun?

[Lue lisää]


Cuong Pham | Ratkaisuarkkitehti

Tartu hetkeen – Millaisia uusia palveluita aikamme mahdollistaa?

IBM BusinessConnectissa rohkaistiin muutokseen ja tarttumaan haasteisiin. Aika on otollinen, sillä koskaan aiemmin käytössämme ei ole ollut sellaista teknologiaa ja tietomäärää kuin nyt. Asiakkaamme Elisa esitteli Elisa Aisti -palvelua, joka yhdistää analytiikkaa, palvelumuotoilua ja järjestelmiin kertyvää tietoa.

[Lue lisää]


Teemu O. Virtanen | Johtaja, Integraatio ja tiedon hyödyntäminen

Purkkaviritys vai öljytty kone - puhuvatko järjestelmäsi keskenään samaa kieltä?

Jos kysytään keskimääräiseltä liiketoimintapäättäjältä, yrityksen kaikki järjestelmät on tämän mukaan integroitu saumattomasti toisiinsa, ja tieto liikkuu sulavasti niiden välillä.

Käytännössä tämä ei vielä tarkoita mitään.

Päättäjän kommentti voi pitää aukottomasti kutinsa, mutta se ei vielä tarkoita, että integraatiokokonaisuus tukisi liiketoimintaa, saati toimisi sen kasvun mahdollistajana.

Organisaatioiden toimintaympäristöt ovat muuttuneet viime vuosina kiihtyvällä tahdilla, ja muutos näkyy erityisesti kirjavissa IT-ratkaisuissa, joita eri liiketoiminta-alueet hankkivat itselleen. Haasteena on erityisesti se, että jokainen näistä ratkaisuista toimii eri periaatteella. Eri järjestelmien ja niissä olevan datan yhdistämiseen tarvitaan integraatiota. Pelkkä toimiva tekninen integraatioratkaisu ei kuitenkaan tee autuaaksi, vaan liiketoiminnan mahdollistamiseksi tarvitaan korkeampaa integraatiokyvykkyyttä.

Mitä integraatiokyvykkyys tarkoittaa ja mitä eri tasoja sillä on?

[Lue lisää]


Tero Rönkä | Chief SOA Architect

Maailma muuttuu, vai muuttuuko? Kolme onnistumisen edellytystä integraatioprojekteille

Menetelmiä, välineitä ja osapuolia on softaprojekteissa enemmän kuin koskaan aiemmin. Onko teknologian määrä ylittämässä hallittavuuden, ja onko yhtään projektia mahdollista saada enää onnistumaan? Vanhat perusasiat kantavat haastavissakin projekteissa.

[Lue lisää]


Digia Oyj

[VIDEO] Mitä integraatiokyvykkyydellä saavutetaan, Teemu O. Virtanen?

Integroitu järjestelmäkokonaisuus voidan toteuttaa monella tavalla. 

[Lue lisää]


Digia Oyj

Mistä syntyvät tarpeet järjestelmien integraatioon - katso video

 Toimialojen digitalisoituessa monen yrityksen halu ja tarve järjestelmien integrointiin kasvaa. Tarpeiden taustalta löytyy muun muassa asiakaskäyttäytymisen muutos. Myös monikanavaisuus ja kohtaamispisteiden moninkertaistuminen on luonut yrityksille uudenlaisia haasteita, jotka liittyvät kerättyyn dataan ja sen analysoimiseen.

[Lue lisää]


Teemu O. Virtanen | Johtaja, Integraatio ja tiedon hyödyntäminen

Mitä liiketoiminnan haasteita hyvä integraatiokyvykkyys ratkaisee?


Jos tieto ei liiku, kaikki pysähtyy.

Datan reaaliaikaisesta saatavuudesta sekä tietojen, prosessien sekä monimutkaisten ja nopeasti muuttuvien rakenteiden yhdistämisestä on tullut perusedellytys liiketoiminnan kehittämiselle. Siksi toimivista järjestelmäintegraatioista on tullut yksi keskeisimmistä IT:n mahdollistamista kilpailutekijöistä.

Integraatiotoiminnon keskittämisellä, hallinnan tehostamisella sekä toiminnan ja mallien standardoimisella voidaan saavuttaa merkittäviä etuja verrattuna esimerkiksi tilanteeseen, jossa integraatioita suunnitellaan ja kehitetään pelkästään hanke- tai projektitasolla ilman kokonaistason hallintaa.

[Lue lisää]


Pekka Pulkkinen | Myyntijohtaja

5 x muutos - näistä syistä integraatiokyvykkyyttä tarvitaan

Toimivista integraatioista ja integraatiokyvykkyydestä yleisesti on tullut viimeisen vuosikymmenen aikana kenties eräs keskeisimmistä IT:n mahdollistamista kilpailutekijöistä. Jatkuvasti muuttuvassa maailmassa tietojen reaaliaikaisesta saatavuudesta sekä tietojen, prosessien sekä monimutkaisten ja nopeasti muuttuvien rakenteiden yhdistämisestä on tullut perusedellytys liiketoiminnan kehittämiselle.

Integraatioiden ja kokonaisarkkitehtuurin hallinnan monimutkaisuus on noussut sellaiselle tasolle, jota ei voida enää ratkaista siilomaisesti projektilähtöisen järjestelmäkehityksen tasolla. Tämä kaikki monimutkaisuus kiteytyy ja realisoituu lopulta järjestelmäintegraatioissa – haasteina ja ongelmina tietojen yhdistämisessä ja saatavuudessa, hitautena tuote- ja palvelukehityksessä sekä jatkuvasti kasvavina ylläpitokustannuksina.

[Lue lisää]