Asko Hörkkö | Ratkaisuarkkitehti

Palveluliiketoiminnan tukijärjestelmät: älä osta IT-lyhenteitä

Tietojärjestelmää hankkiessa ei kannata miettiä vain esimerkiksi ERP:iä tai CRM:ää. Erityisesti palveluliiketoiminnan tietojärjestelmissä kannattaa kiinnittää huomiota järjestelmien integraatioihin.

[Lue lisää]


Digia Oyj

[UUSI OPAS] Mistä palveluliiketoiminnan tietojärjestelmät koostuvat?

Palveluliiketoiminta vaatii tietojärjestelmiltä erilaisia asioita kuin esimerkiksi teollinen liiketoiminta. Uusi oppaamme kertoo, miten palveluliiketoiminnassa mukana olevan yrityksen kannattaa valmistautua tietojärjestelmän hankintaan.

[Lue lisää]


Digia Oyj

Toiminnanohjauksen kypsyysmalli – millä tasolla te olette

Toiminnanohjauksen kypsyysmalli kertoo, kuinka kehittyneesti käytätte toiminnanohjausta. Katso neljä perustasoa ja arvioi, millä tasolla teidän organisaationne on.

[Lue lisää]


Vesa Hack l Johtava konsultti

Uusi ERP-ratkaisu tulossa? Älä anna sen sotkea organisaatiotasi

Toiminnanohjauksen uudistaminen edellyttää kykyä muutosjohtamiseen. Muutoksen johtamista taas voi verrata puutarhan hoitamiseen. Se on pitkäjänteistä mutta palkitsevaa. Ja onnistuakseen pitää ensin myöntää, jos pohjamaa on entistä savipeltoa!

[Lue lisää]


Vesa Hack l Johtava konsultti

Tarvitsevatko matkalaskusi oman ohjelman?

Toiminnanohjausjärjestelmää ei välttämättä kannata hankkia omalle organisaatiolle räätälöitynä, sillä organisaatioiden tarpeet ovat usein samanlaisia.

[Lue lisää]


Digia Oyj

[OPAS] ERP-investoinnin maksettava itsensä takaisin - muista 2 asiaa

Toiminnanohjausjärjestelmän toteutuksessa lähdetään liikkeelle liikaa taloushallinnon ja raportoinnin tarpeista. Oppaamme kertoo, miten ERP-hankinta kannattaa tehdä.

[Lue lisää]


Tuukka Tusa | Client Executive

Erppi edellä puuhun - parempaa henkilöstönohjausta tavoittelemassa

Tieto yritysten toiminnasta on siirretty hiljaisen tiedon piiristä tietojärjestelmiin, joita hyödynnetään toiminnan suunnittelussa ja ohjauksessa. Henkilöstönohjauksessa kehitys laahaa kuitenkin perässä.

[Lue lisää]


Asko Hörkkö | Ratkaisuarkkitehti

Kokonaisvaltainen toiminnanohjaus - 7 hyötyä

Mitä kokonaisvaltainen toiminnanohjaus oikeastaan on - ja kenelle se kuuluu?

Vaikka ERP-järjestelmän hankinta nykypäivänä suoritetaan lähes poikkeuksetta liiketoiminnan lähtökohdista, ymmärretään toiminnanohjaus-käsite kuitenkin usein pelkkää ERP-järjestelmää tarkoittavaksi asiaksi.

[Lue lisää]


Asko Hörkkö | Ratkaisuarkkitehti

4 kokonaisvaltaisen toiminnanohjauksen vaatimusta

Kokonaisvaltainen toiminnanohjaus on ajatuksena hieno. Se avaa paljon mahdollisuuksia yhtenäisen toiminnanohjausdatan hyödyntämiseen kaikissa yrityksen toiminnan ohjaamiseen liittyvissä tarpeissa. Kokonaisvaltainen toiminnanohjaus asettaa kuitenkin järjestelmän hankinnalle ja toteutukselle tiettyjä vaatimuksia, jotta kokonaisvaltaisen mallin potentiaalia päästään täysimääräisesti hyödyntämään. Alla on listattu neljä tärkeintä tähän liittyvää vaatimusta.

[Lue lisää]


Digia Oyj

Mitä kokonaisvaltainen toiminnanohjaus mahdollistaa, Mika Lehtinen?

Kun puhutaan kokonaisvaltaisesta toiminnanohjauksesta, on syytä määritellä, mitä kokonaisvaltaisuudella tarkoitetaan. Digian määritelmä ei kata vain ERP:iä, vaan kokonaisvaltaisuudella tarkoitetaan kaikkia toiminnanohjaukseen liittyviä järjestelmiä, jotka on koottu yhdeksi integroiduksi kokonaisuudeksi.

[Lue lisää]