4 kokonaisvaltaisen toiminnanohjauksen vaatimusta

toiminnanohjaus

rekrytointikuvia-2021-web-188

Kokonaisvaltainen toiminnanohjaus on ajatuksena hieno. Se avaa paljon mahdollisuuksia yhtenäisen toiminnanohjausdatan hyödyntämiseen kaikissa yrityksen toiminnan ohjaamiseen liittyvissä tarpeissa. Kokonaisvaltainen toiminnanohjaus asettaa kuitenkin järjestelmän hankinnalle ja toteutukselle tiettyjä vaatimuksia, jotta kokonaisvaltaisen mallin potentiaalia päästään täysimääräisesti hyödyntämään. Alla on listattu neljä tärkeintä tähän liittyvää vaatimusta.

toiminnanohjaus

1. Järjestelmän hankinnan tulee olla liiketoiminnan vastuulla

Hanketta tulee tarkastella koko yrityksen liiketoiminnan nykyisten ja etenkin tulevien tarpeiden näkökulmasta. Tietohallinnon näkökulma ja ymmärrys asiasta on väistämättä liian suppea: tämän järjestelmäkokonaisuuden hankintaa ei tule “ulkoistaa” yrityksen tietohallinnon hankkeeksi.

2. Yrityksen kaikkien liiketoimintojen tulee osallistua järjestelmän määrittelyyn

Järjestelmää hankittaessa ja toteutettaessa jollain funktiolla tai liiketoiminta-alueella on tyypillisesti huutava tarve (esim. tuotannonohjaus), ja muiden mielenkiinto hankkeeseen on vähäisempää. Kokonaisvaltainen toteutusmalli ja sen hyötyjen realisointi kuitenkin edellyttää, että koko yritys on hankkeessa kunnolla edustettuna. Muuten päädytään tekemään pistemäisiä ratkaisuja ja osaoptimoimaan, jolloin vain ongelmakohtien sijainti vaihtuu.

3. Järjestelmää määriteltäessä pitää katsoa reilusti eteenpäin: muutosmahdollisuuksiin ja mahdollisiin uusiin liiketoimintamalleihin 

Tyypillisesti määrittelytyö aloitetaan nykytilanteen ja tämänhetkisten prosessien kartoituksella. Tämä on hyvä lähtökohta, mutta varsinainen määrittelytyö vasta alkaa tästä. Nykytilanteen jälkeen pitää ottaa rohkea etunoja ja katsoa mahdollisimman pitkälle tulevaisuuteen: mihin suuntaan ollaan menossa, miten toimintaa halutaan kehittää ja miten esimerkiksi liiketoimintamallit ja asiakkaan vaatimat palvelut ovat tulevaisuudessa muuttumassa. Järjestelmän päivittäminen uuteen likimain vanhan järjestelmän toiminnallisuuksilla on aina tuhlattu tilaisuus.

4. Järjestelmän valinnassa toimittajan integraatiokyvykkyydelle on annettava nykyistä suurempi painoarvo

Tämä on listan ainut teknologiaa sivuava vaatimus. Saatavilla olevat järjestelmät mahdollistavat teknologian ja toiminnallisuuden näkökulmasta miltei kaiken mahdollisen. Yksittäiseen järjestelmään liittyvät toiminnalliset puutteet alkavat olla harvinaisia, ja ne johtuvat yleensä väärästä ratkaisuvalinnasta. Integraatio sen sijaan on kasvava haaste: tavoitteena on laaja toiminnallisuus koko yrityksen käyttöön. Tämä halutaan toteuttaa modulaarisesti ja hyödyntäen parhaita ratkaisuja kaikilla osa-alueilla. Näistä syistä eri järjestelmien integroiminen yhdeksi toiminnalliseksi kokonaisuudeksi on erittäin vaativa tehtävä. Epäonnistuneiden hankkeiden taustalta löytyy hyvin usein puutteellinen tai epäonnistunut järjestelmien keskinäinen integraatio. Tästä syystä toimittajan integraatiokyvykkyydelle ja siihen liittyville referensseille on syytä antaa riittävän suuri painoarvo.

New Call-to-action

 


toiminnanohjaus

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi


Sinua voisi myös kiinnostaa