Digiarjessa-blogi

Ammattiostaja ei enää tyydy huonompaan verkkokaupassa

Digitalisaation tuoma murros asiakkaiden ostokäyttäytymisessä on ajanut yritykset kilpailemaan asiakaskokemuksen kehittämisessä. B2B-puolella, jossa liiketoiminta perustuu usein pitkäaikaisiin sitoumuksiin, murros on ollut hitaampi. Siihen, että näin tulisi jatkumaan, ei kannata tuudittautua.

ammattiostaja-b2b-verkkokauppa.jpg

Digitalisaation disruptiivisesta voimasta sekä sen avaamista uusista liiketoimintamahdollisuuksista puhutaan paljon. Asiakkaiden ostokäyttäytyminen on murroksessa: he edellyttävät entistä helpompaa ja elämyksellisempää, mutta samalla luotettavaa ja kustannustehokasta asiointia.  Tämä pätee kasvavassa määrin myös ammattiostamisen kohdalla. Ovathan ammattiostajat, joita myös B2B-ostajiksi kutsutaan, vapaalla ja töissä ihan samoja ihmisiä, eivätkä he enää hyväksy työkontekstissa huonompaa palvelua tai ala-arvoisempaa käyttökokemusta kuin vapaa-ajallaan.

Asiakas laittaa siis riman korkealle, ja pelkkä ”sähköinen tilauskanava” alkaa olla väsähtänyt ratkaisu B2B-ostajalle, joka odottaa kokonaisvaltaista, personoitua palvelua ajasta ja paikasta riippumatta. B2B-liiketoiminnassa ja siihen liittyvien digitaalisten palveluiden kehittämisessä onkin syytä ottaa oppia johtavien kuluttajabrändien tavoista inspiroida, konvertoida ja koukuttaa asiakkaita. Kuinka nykyaikainen B2B-ostaja aktivoidaan ja sitoutetaan uskolliseksi asiakkaaksi? Mikä on hänelle laadukasta, arkea helpottavaa palvelua?

Kasvavassa määrin vastaus on muutakin kuin luotettava, nopea tavarantoimitus. Ostokäyttäytymisen muutokset yhdistettynä teknologian kehittymiseen tarjoavat mahdollisuuden luoda täysin uudenlaisia ansaintamalleja sekä uusia, merkityksellisiä ja älykkäämpiä palveluita ammattiostajille.

Parempaa, tuloksellisempaa ja vaikuttavampaa liiketoimintaa verkossa, eikö niin?

Nykyaikaisen verkkokaupankäynnin ytimessä on loppukäyttäjälähtöisesti suunniteltu saumaton palvelukokemus. Sen tavoitteena on ohjata asiakaskohtaamisia, palveluprosesseja ja koko arvoketjua verkossa niin, että myyvän B2B-toimijan on mahdollista olla mukana asiakkaidensa hankinta- ja ostoprosessissa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Ei siis kannata keskittyä pelkästään transaktio- ja hankintavaiheeseen, vaan panostaa myös ostopolun alkupäähän näkymällä, puhuttelemalla ja aktivoimalla asiakkaita verkossa, jonne ammattiostaminen on kasvavassa määrin siirtynyt. Kysymys on liiketoiminnan viemisestä verkkoon ja sen digitalisoinnista sekä sen systemaattisesta johtamisesta tiedon, analytiikan ja jatkuvan optimoinnin keinoin. Parannat merkittävästi asiakkaasi ostokokemusta integroimalla verkkokaupan organisaatiosi liiketoimintajärjestelmiin ja ydinprosesseihin.

Lähihistoria tarjoaa lukuisia oppitunteja siitä, kuinka disruptiolle kypsät toimialat ovat kokeneet merkittävän mullistuksen, kun rohkeat uudet toimijat ovat tulleet markkinaan.

B2B-puolella muutokset ovat tähän mennessä tapahtuneet kuluttajapuolta hitaammin. Siihen, että näin tulee jatkumaan, koska B2B-liiketoiminta perustuu pitkälle organisaatioiden välisiin pitkäaikaisiin sopimuksiin ja sitoumuksiin, ei kannata tuudittautua. Lähihistoria tarjoaa lukuisia oppitunteja siitä, kuinka disruptiolle kypsät toimialat ovat kokeneet merkittävän mullistuksen, kun nopeasti ja rohkeasti liikkeelle lähteneet uudet toimijat ovat tulleet markkinaan. Toisaalta myös perinteiset toimijat, joilla on tarvittava infrastruktuuri, rakenteet ja pääoma uusien ideoiden toteuttamiseen, ovat laajentuneet uudenlaisilla palvelukonsepteilla uusille toimialoille.

Käsissäsi on opas ammattiostajan verkkokaupan hankintaan

Kuinka sitten luoda unelmien verkkokauppaa ammattiostajille? Unelmien B2B-verkkokaupassa yhdistyvät kuluttajakaupan parhaat käytännöt ja ammattiostamiseen vaadittavat erikoistoiminnot asiakaslähtöisesti suunniteltuna kokonaisuutena. Tuoreesta oppaasta löydät Digian asiantuntijoiden vinkit, kuinka tämä kaikki tehdään.

Unelmien verkkokauppaa ammattiostajille 


verkkoliiketoiminta   konsultointi


Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi


Sinua voisi myös kiinnostaa