Digiarjessa-blogi

Neljä askelta kohti analyyttista organisaatiota

analyyttinen_organisaatio

Lähde kulttuurimatkalle analyyttiseen organisaatioon lean startupin hengessä! Tiedolla johtaminen onnistuu paremmin laaman kuin virtahevon opeilla.

Perustuuko päätöksenteko yrityksessänne virtahepoihin vai laamoihin?

Englanninkielinen lyhenne HIPPO, eli Highest Paid Person's Opinion, kuvaa hyvin perinteistä päätöksentekotapaa yrityksissä -  se, jolla on korkein positio organisaatiossa, tietää parhaiten. Olisiko vaikka LLAMA (Listen-Learn-Analyze-Measure-Act) -periaate parempi?

Analyyttiselta organisaatiolta vaaditaan kulttuuria, jossa uutta ymmärrystä haetaan ja päätöksiä tehdään tiedon ja analyysien perusteella. Tiedolla johtaminen ja tietoon perustuva päätöksenteko pitää tuoda keskeiseksi osaksi yrityksen johtamisjärjestelmää ja toimintatapaa. Johdon esimerkki saa asiat tapahtumaan. Jos ylin johto käyttää aktiivisesti analyysitietoa hyväkseen johtamisessaan, alkaa motivaatio kasvaa myös muilla, jotka joutuvat vastaamaan analyysien esille tuomiin kysymyksiin.

Bernard Marr puhuu LinkedIn-blogissaan Key Performance Question käsitteestä, joka viittaa strategisiin avainkysymyksiin. Ne auttavat ymmärtämään, mihin kysymyksiin avainmittareiden tulisi tuottaa vastauksia ja kannustavat laajemminkin pohtimaan strategisten tavoitteiden toteutumista.

1. askel: Sovi konkreettiset askeleet, joilla yrityksen johto näyttää esimerkkiä faktapohjaisen päätöksentekokulttuurin vahvistamisessa.

Mistä tämän uuden ajan kullan kaivaminen kannattaa aloittaa?

Hyvä lähtökohta parhaan potentiaalin löytämiseksi ovat yrityksen strategiset painopistealueet. Analytiikka voi tuoda arvoa monille alueille: asiakkaiden parempaan ymmärtämiseen, asiakaskokemukseen parantamiseen, toimintojen kustannustehokkuuden parantamiseen, markkinoinnin parempaan kohdentamiseen ja ennakoivaan huoltoon - mahdollisuudet ovat laajat.

Jatkuvan arvontuotannon takaamiseksi ja optimoimiseksi on hyvä määritellä priorisoitu tiekartta niistä liiketoiminnan alueista, joihin juuri teidän yrityksessänne analytiikkaa sovelletaan. On hyvä, jos tehdyt satsaukset tukevat seuraavia askelia. Monesti on hankalaa muodostaa yhtenäinen käsitys siitä, kuinka organisaation eri osien tarpeet ja yhteinen hyvä sovitetaan yhteen. Tämä on hyvin klassinen governanssin haaste. Päätöksentekoon tarvitaan vakioidut käytännöt, ja tässä voisi virtahevollakin olla roolinsa erotuomarina.

2. askel: Järjestä työpaja, jossa yrityksen keskeisten alueiden vastuuhenkilöt ideoivat ja arvioivat parhaat arvontuotannon potentiaalit analytiikan hyödyntämiselle. Valitse 1-3 aluetta, joilla analytiikan hyödyntäminen aloitetaan.

Kuinka liikkeelle nopeasti ja tehokkaasti?

On monta tapaa organisoida tämä työ. Jotkut uskovat analytiikan osaamiskeskukseen, toisten mielestä tekemisen hajauttaminen eri liiketoimintayksiköihin on tehokkainta. Tärkeää on saada tarvittavat liiketoiminnan ja tietotekniikan osaamiset tiimiin, joka yhdessä ponnistelee analytiikan tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Lean startup -menetelmä tuo hyviä käytäntöjä ja periaatteita tekemiseen, jossa polku lähtötilanteesta suureen menestykseen ei ole itsestäänselvä vaan vaatii jatkuvaa navigointia. Idean kehittäminen iteroiden, minimum viable product -ajattelua ja jatkuvaa oppimista painottaen, tuo prosessiin nopeutta ja kustannustehokkuutta.

3. askel: Muodosta tiimi, jolla on tarvittava liiketoiminnan ja tietotekniikan osaaminen. Hyödynnä lean startup -periaatteita.

Uskallanko investoida tällaiseen?

Kehittyminen analyyttiseksi organisaatioksi tapahtuu oppimisprosessina. Vaaditaan muutoksia kulttuuriin, toimintatapoihin, prosesseihin, henkilöiden rooleihin ja heidän osaamisprofiileihinsa sekä myös tiedonhallinnan ja analytiikan palveluihin.  Kaikki tämä vaatii investointeja ja aikaa.

Eteneminen on syytä organisoida pieniksi sprinteiksi niin, että opitaan virheistä ja voidaan arvioida, saavutetaanko tuloksia valitulla tavalla vai onko syytä muuttaa jotain tekemisessä. Arvo investoinnille syntyy siitä, että yritys tekee parempia päätöksiä, pärjää paremmin markkinoilla tai keksii aivan uuden tavan hyödyntää osaamistaan alueella, jolla ei vielä ole tungosta.

Useat tutkimukset tukevat faktapohjaisen päätöksenteon ja analytiikan merkitystä yrityksen menestykselle. Aivan uusi keksintö analytiikan hyödyntäminen ei ole. Esimerkiksi Davenportin artikkelit ja kirjat ovat siitä kertoneet jo vuosia.

4. askel: Aloita tänään, toimi ketterästi ja mittaa tuloksia. Jatka arvon tuottamista tai tunnusta virhearvio, opi ja muuta suuntaa!

New call-to-action


analytiikka


Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi