API-rajapintojen avaaminen ulospäin kiihdyttää palvelukehitystä ja avaa tien ekosysteemeille

API

rekrytointikuvia-2021-web-188

API-rajapintojen suurimmat hyödyt saadaan, kun sisäisestä kehityksestä siirrytään avaamaan rajapintoja ulospäin. Liikkeelle pääsee matalan kynnyksen kokeiluilla.

api-uudet-palvelut

Kun organisaation sisäinen API-arkkitehtuuri on kunnossa, rajapintoja voi alkaa kehittää ja avata myös organisaation ulkopuolelle. Tämä tapahtuu esimerkiksi hackathonien kautta, tarjoamalla rajapintoja kumppaniverkostoille tai avaamalla rajapintoja täysin julkisesti kenen tahansa hyödynnettäväksi.

Avoimen rajapinnan päälle voi kuka tahansa kehittää oman digitaalisen palvelunsa hyödyntämällä rajapinnan kautta saatavaa tietoa ja yhdistelemällä sitä muuhun avoimeen dataan, kuten esimerkiksi liikenne- tai säätietoihin.

Rajapintojen avaaminen tuo mukanaan yrityksille aivan uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia, esimerkiksi mahdollisuuden tarjota omia liiketoimintaprosesseja rajapintojen kautta muiden toimijoiden käyttöön. Toimintamalli mahdollistaa uudenlaisen liiketoiminnan skaalautuvuuden, jonka eduista nauttivat esimerkiksi esimerkiksi hotellit ja lentoyhtiöt, joiden palveluita muut toimijat välittävät juuri API-rajapintojen kautta.

Rajapintojen avaamisen suurimmat hyödyt:

  • Lisää voimaa uusien palveluiden kehittämiseen laajemman kehittäjäyhteisön avulla
  • Kumppani- ja kehittäjäverkostojen syntyminen

Arvoverkostojen eettisyys ja jakamistalous puhuttavat

Ekosysteemi muodostuu, kun yksi tai useampi toimija alkaa kehittää liiketoimintaansa API-rajapintojen ympärille. Lisäarvoa tällaisissa kumppaniverkostoissa muodostuu, kun yritykset kehittävät rajapintojen ympärille kokonaan uusia tuote- tai palvelukokonaisuuksia ja liiketoimintamalleja tai vaihtoehtoisesti yhdistävät keskenään uusia ja olemassa olevia tietoja tai palveluita.

Arvoverkostojen eettisyys on yksi kuuma aihe. Jos ekosysteemi muodostuu yhden vahvan toimijan ympärille, alihankkijoiden riippuvuus toimijasta korostuu. Tulevaisuudessa ekosysteemit muodostuvatkin ehkä yhä useammin monen tasavahvan toimijan ympärille?

Toinen kasvava trendi ovat alustatalouden sosiaaliset ja yhteiskunnalliset ulottuvuudet, joissa keskiöön nousevat esimerkiksi vastuullisuusteemat ja jakamistalous.

Liikkeelle matalalla kynnyksellä

Rajapintojensa avaamista miettivän yrityksen kannalta on käytännöllistä, että siinä missä sisäiset API:t pyritään aina suunnittelemaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti, ulkoisia rajapintoja voi tarvittaessa kehittää hyvinkin täsmällisiin tarpeisiin. Kun perusarkkitehtuuri on kunnossa, rajapintojen avaamista voi siis lähteä kokeilemaan hyvinkin matalalla kynnyksellä.

New call-to-action


API

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi


Sinua voisi myös kiinnostaa