Digiarjessa-blogi

APIt keskiössä yritysten liiketoiminnan kehittämisessä - uusia ideoita API Hackatemiasta

Digia Oyj22. helmikuuta 2018

 APIt puhuttavat tällä hetkellä niin mediassa, yrityksissä kuin oppilaitoksissakin. Suomeen kaivataan kipeästi uusia API-osaajia ja yritykset panostavat yhä enemmän omaan API-osaamiseensa. API Hackatemiaan osallistuneet Keskon Mikko Hartikainen, Kuntaliiton Tom Holmroos ja ketjunohjauksessa työskentelevä Teija de Rijk kertovat ajatuksiaan APIen hyödynnettävyydestä. 

A_analytiikka_GettyImages_151910165.jpg

API Hackatemia on Digian järjestämä kokonaisuus, jossa osallistujat ideoivat ja suunnittelevat tiimeissä ratkaisuja ajankohtaisiin liiketoimintahaasteisiin API-teknologioita hyödyntäen. Keskon, Kuntaliiton ja SOK:n edustajat kertovat, miten heidän yrityksissään hyödynnettään API-teknologioita ja miksi he hakeutuivat API Hackatemiaan. 

 Mikko Hartikainen, Kesko 

"API-rajapinnat ovat keskiössä, kun Keskolla rakennetaan uusia sovelluksia. Palveluita pitää pystyä tuottamaan jatkossa paljon nopeammin ja kevyemmin. Asiakkaat ja kauppiasverkosto ovat keskeisiä kohderyhmiämme.

Kun eri tahot kehittävät Keskolle palveluita, ei tarvitse erikseen käydä kumppaneiden kanssa läpi, mitä dataa he tarvitsevat. Rajapinta on julkaistu valmiiksi ja kerrotaan vain, että "täältä löytyy tällaista dataa ja tällaiset ehdot teidän pitää täyttää".  Usein palvelun kehittämiseen tarvitaan jonkinlaista dataa. Mikä tahansa se kehitettävä palvelu onkaan, voimme integroitua siihen API-rajapinnan kautta, ja antaa tarvittavat tiedot sitä kautta käyttöön - nopeasti ja turvallisesti.

API-rajapintojen avulla mahdollistetaan nopeampi kehityssykli, kevyempi tuotantoaika sekä datan laaja hyödynnettävyys.

Ennen integraatiot tehtiin point-to-point-integraatioina. Niiden avulla on saatu joitain asioita tehty hyvinkin helposti, ja on voitu olla tyytyväisiä ratkaisuun. Uudelleenkäytettävyys on kuitenkin aika huonoa, ja se on tässä se pointti. Nyt API-rajapintojen avulla mahdollistetaan nopeampi kehityssykli ja kevyempi ylläpidettävyys sekä datan laaja hyödynnettävyys. Jokin ratkaisu voi olla käytössä hyvinkin lyhyen aikaa, mutta vaikka se korvaantuisi nopeasti jollain uudella, API:t ovat taustalla mahdollistamassa datan hyödyntämisen ja uudelleenkäytettävyyden.

Joitain kysymyksiä, mitä API-teknologioiden hyödynnettävyys luo ja johon täytyy erityisesti kiinnittää huomiota, ovat tietysti tietoturva-asiat sekä nykyisin yhä enenevissä määrin kapasiteetin siirtyminen pilveen ja yhdistäminen oman konesalin kapasiteettiin. Vastaan tällä hetkellä eräästä palvelusta, joka kokoaa API-rajapintojen avulla dataa eri lähteistä yhteen. Tulen analytiikan puolelta, ja siellä on tehty on-premise ratkaisuja. Haluan ymmärtää laajemmin vielä pilviarkkitehtuuria ja API managementia ja miten ne liittyvät toisiinsa, sitä kokonaisuutta. Se on yksi syy, miksi hakeuduin Hackatemiaan.

Meillä on liiketoiminnassa hyvinkin keskiössä digitalisaatio ja tämä tulee näkymään lähivuosina enemmän myös kuluttajapuolella. Halutaan tulevaisuudessa profiloitua vähittäiskaupantoimijana, jolla on parhaat digitaaliset palvelut!” 

Tom Holmroos, Kuntaliitto 

”Opiskelen työn ohessa Haaga-Heliassa ja satuin näkemään ilmoituksen API Hackatemiasta sitä kautta. Pohdimme APIen hyödyntämistä myös työssäni, ja siksi aihe on minulle ajankohtainen. Minulla on Kuntaliitossa tällä hetkellä käynnissä projekti, jossa haemme hallintamalleja kuntien avointen rajapintojen hallintaan. Kuntaliitossa ei suoraan kehitetä API-rajapintoja, mutta koetamme auttaa kuntia löytämällä hyviä käytänteitä APIen hallintaan. Halusin API Hackatemian avulla ymmärtää paremmin kokonaiskuvaa siitä, mikä API on ja miten niitä käytetään tai voidaan käyttää toiminnan kehittämisen hyväksi.”

Halusin API Hackatemian avulla ymmärtävää paremmin kokonaiskuvaa siitä, mikä API on ja miten niitä käytetään tai voidaan käyttää toiminnan kehittämisen hyväksi.

Teija de Rijk

”Opiskelen tällä hetkellä monimuoto-opiskelijana Laurean ammattikorkeakoulussa YAMK-tutkintoa ja kiinnostuin API Hackatemiasta sitä kautta. Olen töissä SOK:lla Vähittäiskaupan ketjuohjauksessa. Järjestelmäuudistuksia ja -kehittämistä ohjaa yrityksessämme liiketoimintatarve, ja osallistunkin liiketoiminnan edustajana IT -kehityshankkeisiin.

Minun arvioni on, että APIen hyödyntäminen ei ole vielä yritysmaailmassa arkipäivää, mutta saatan olla väärässäkin. Tähän haluaisin saada paremman käsityksen itsekin ja halusin Hackatemian kautta kartuttaa ymmärrystä, että voin ruveta ottamaan näistä asioista enemmän selvää oman toimenkuvani puitteissa.

Minua kiinnostaa alustatalous ja sen tuomat mahdollisuudet liiketoimintaan.

Toivon ymmärtäväni paremmin APIen toimintaympäristön sekä sen, miten niistä voidaan ottaa täysi hyöty irti liiketoiminnassa. Minua kiinnostaa alustatalous ja sen tuomat mahdollisuudet liiketoimintaan. On hienoa tavata muita eri alojen ihmisiä, tietäen, että meillä kaikilla on sama kiinnostuksen kohde!”

Lue lisää API-aiheisia blogejamme >>

 


integraatio   rekrytointi   API


Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi


Sinua voisi myös kiinnostaa