← Pääsivulle

Arvojen merkitys digipalveluiden kehityksessä

Yksikään palvelu ei synny arvotyhjiössä. Millaisia arvoja sinun yrityksesi digipalvelut välittävät?

arvojen-merkitys-blogikuva.jpg

Tieto muokkaa arvomaailmaamme. Koska maailma kehittyy aina vain digitaalisemmaksi, digitaalisten palveluiden tekijöillä on koko ajan suurempi vastuu välittämänsä tiedon lisäksi myös välittämistään arvoista. Erityisesti ne palveluntarjoajat, jotka välittävät tietoa muille, vaikuttavat suuresti siihen, miten muut näkevät maailman. Yksikään palvelu ei synny arvotyhjiössä, mutta yleensä digitaalisia palveluita kehitettäessä arvoista puhutaan liian vähän.

Millaista arvomaailmaa digitalisoitunut yhteiskuntamme meille tarjoaa?

Tee pieni testi: millaisia mielikuvia sinulle tarjotaan arvomaailmasi rakentamiseksi? Kuvittele, että olet 10-vuotias lapsi. Haluat koulutyötä varten kuvia poliiseista ja sairaanhoitajista sekä nälänhädästä. Mene hakukoneeseen ja tee kolme kuvahakua hakusanoilla “sairaanhoitaja”, “poliisi” ja “nälänhätä”.

Omasta mielestäni testin tulos on melko lohduton: hakukoneen mukaan kaikki sairaanhoitajat ovat empaattisen näköisiä valkoisia naisia, poliisit jykeväleukaisia valkoisia miehiä ja nälänhädästä kärsivät lapset mustia afrikkalaisia, joiden kylkiluut ovat törröllään. Hakukone tarjoaa 100-prosenttisia stereotypioita maailmankuvan rakennusaineiksi. Kuinka monta kertaa lapsi käyttää hakukonetta vuodessa, ja miten tällaiset hakutulokset häneen vaikuttavat? Pitäisikö tarjottuja stereotypioita lieventää, sillä olemmehan tehneet valtavasti työtä tasa-arvon lisäämiseksi yhteiskunnassamme?

Miten oli ennen?

Edustan sukupolvea, joka sai lapsuudessaan tietoa oppitunneilta, piirtoheitinkalvoilta, kirjallisuudesta, perheeltään, sanomalehdistä, TV-uutisista ja tuttaviltaan. Oma-aloitteinen tiedonhankinta oli mahdollista kirjastoissa ja kirjakaupoissa tai keskustelemalla muiden kanssa.

Tietoa ei ollut yhtä laajasti ja helposti saatavilla kuin nykyään ja esimerkiksi opettajien ja vanhempien käsitykset saattoivat värittää sitä. Toisaalta tieto oli tarjolla jäsennetyssä ja jonkun tietoisesti harkitsemassa muodossa, ja ainakin Suomen kaltaisessa vapaassa maassa tieto oli yleensä melko luotettavaa. 

Entä nyt?

Digitalisoituneessa yhteiskunnassa valtavat tietomäärät ovat saatavilla helposti, mutta jokainen voi löytää haluamansa totuuden. Tiedon luotettavuuden arviointi tuntuu olevan monelle mahdoton haaste, tietolähde kun saattaa vaikuttaa luotettavalta ja lisäksi sosiaalinen media tarjoaa samanmielisten kuplan, jossa kollektiivinen harhaluulo voi muuntua totuudeksi.

Lisäksi henkilökohtainen näkemykseni on, että digitaalisen median tämänhetkisen ansaintalogiikan lieveilmiönä myös moni aiemmin luotettava lähde on menettänyt luotettavuuttaan yrittäessään saada klikkejä ja mainosrahaa aina vain räväkämmän uutisoinnin avulla. Pahimmillaan virheellinen uutisointi on tahallista ja globaalisti tarkasteltuna jopa yhteiskunnallisesti merkittävätkin tahot harhauttavat tahallaan ihmisiä väärän tiedon avulla.

Lisäksi minusta on ongelma, että digitaalisia palveluita kehitettäessä huomio keskittyy liiaksi teknisiin ja liiketoiminnallisiin seikkoihin. Vaikka palvelulle luotaisiin suunnittelun suuntaviivat, eettisiä asioita ei välttämättä näissä painoteta riittävästi.

Digipalvelun kehittäjän vastuu

Oma näkemykseni on, että digipalvelun kehittäjän on oltava tietoinen omista arvoistaan ja pidettävä ne johdonmukaisesti mielessään palvelua kehittäessään. Samoin meidän asiakkaidemme toimeksiannoissa työskentelevien konsulttien tulee tutustua huolellisesti asiakkaidemme arvomaailmaan sekä palveluiden suunnittelua ja toteutusta ohjaaviin tavoitteisiin. Jos eettinen näkökulma puuttuu tavoitteista, voimme aina pyytää asiakastamme yhdessä tarkentamaan tavoitteita kanssamme. Kun kehitämme palveluita, välitämme aina jonkinlaisen viestin niiden tuleville käyttäjille. Mitä paremmin tiedostamme omat ja toimeksiantajamme arvot, sitä paremmin osaamme niitä välittää palvelun käyttäjille.

Ehkä sitten voimme välittää tietoa kaipaavalle lapselle viestin, jonka mukaan sekä poliisi että sairaanhoitaja voivat olla mitä tahansa sukupuolta, myös muut kuin valkoiset ihmiset voivat olla empaattisia ja jykeväleukaisia, Afrikassa on hyvinvoiviakin lapsia ja nälänhätää on valitettavasti kaikkialla.

Tilaa Digian blogikirjoitukset suoraan sähköpostiisi


digitaaliset palvelut   digitalisaatio

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi