Anne Honkaranta | Johtava konsultti

Anne on taklannut prosessien ja asioinnin digitalisoinnin haasteita jo parinkymmenen vuoden ajan. Dokumenttienhallinnasta alkanut innostus on ajan myötä laajentunut kokonaisarkkitehtuureihin (erit. Togaf, JHS 179), sähköiseen asiointiin, tietoturvaan ja -suojaan, ja erityisesti tietoarkkitehtuureihin. Teknisistä ratkaisuista tuttuja ovat mm. XML sisällöntuotanto, M-Files, CaseManager, SharePoint ja WebCenterContent sekä joiltain osin FileNet. Työnkuva sisältää konsultointia, määrittelyä, tarjooma- ja myynnintukityötä, joka on Annen mielestä mukava ”cocktail”. Vapaa-ajalla touhua riittää kahden pienen terrierin kanssa. Rauha löytyy vaeltelemalla islanninhevoskyydillä pitkin metsäpolkuja.
Keskustellaan somessa:

Viimeisimmät kirjoituksetAnne Honkaranta | Johtava konsultti

Vielä kerran – tällaisia muutoksia GDPR tuo käytännössä yrityksille

GDPR astuu voimaan toukokuussa. Anne Honkaranta tiivistää kirjoituksessaan muutoksen pääkohdat verrattuna Suomen Henkilötietolakiin.

[Lue lisää]


Anne Honkaranta | Johtava konsultti

Kokonaisarkkitehtuuri: aitoa hyötyä vai pakon sanelema mörkö?

Kokonaisarkkitehtuuri tuli julkishallinnossa kertaheitolla ajankohtaiseksi, kun laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta muuttui siihen velvoittavaksi.

[Lue lisää]


Anne Honkaranta | Johtava konsultti

Metatietoa, THS:ää ja roskiskunnossa olevaa lainsäädäntöä

Elokuussa järjestettiin jälleen Talentum Events -seminaari sisällön ja dokumenttien hallinnasta. Ensimmäisenä päivänä kuultiin THS- sekä metatietopainotteisia puheenvuoroja keskusteluineen. Alla hieman tunnelmiani tapahtuman ensimmäisestä päivästä.

[Lue lisää]


Anne Honkaranta | Johtava konsultti

Tietotulvasta dokumenttien hillintään

Arvion mukaan jokainen meistä tuottaa jopa 10 hyllymetriä tietoa vuodessa, jos sisällöt tulostettaisiin (Lyman, 2003). Yhtä lailla yrityksissä tietoa syntyy digitaaliseen muotoon enemmän kuin koskaan historiamme aikana. Yritysten toiminnalle keskeistä on sekä hallita keskeistä tietoa, että pystyä hävittämään turhat tiedot.

[Lue lisää]


Anne Honkaranta | Johtava konsultti

Arkisto ei ole pölyttynyt digitaalijätekasa

Arkistointi on tapa määrittää raja niiden aineistojen välille, joita tallennetaan, ja niiden, joita on turhaa tai jopa määräysten vastaista tallentaa pidempään kuin tarpeen. Arkistoinnin suunnittelu ja toteutus auttaa tietotulvan hallinnassa ja takaa tärkeän aineiston löydettävyyden. Arkisto on oikein suunniteltuna organisaatiolle digitaalisen materiaalin aarrearkku, ei kasa digitaalista jätettä.

[Lue lisää]