Digiarjessa


Yli 500 blogikirjoitusta sekä mielenkiintoisia artikkeleita

  Julkaisut aihealueittain >> 

  Anne Honkaranta | Senior Cyber Security Manager

  Anne on taklannut prosessien ja asioinnin digitalisoinnin haasteita jo parinkymmenen vuoden ajan. Dokumenttienhallinnasta alkanut innostus on ajan myötä laajentunut kokonaisarkkitehtuureihin (erit. Togaf, JHS 179), sähköiseen asiointiin, tietoturvaan ja -suojaan, ja erityisesti tietoarkkitehtuureihin. Teknisistä ratkaisuista tuttuja ovat mm. XML sisällöntuotanto, M-Files, CaseManager, SharePoint ja WebCenterContent sekä joiltain osin FileNet. Työnkuva sisältää konsultointia, määrittelyä, tarjooma- ja myynnintukityötä, joka on Annen mielestä mukava ”cocktail”. Vapaa-ajalla touhua riittää kahden pienen terrierin kanssa. Rauha löytyy vaeltelemalla islanninhevoskyydillä pitkin metsäpolkuja.
  Keskustellaan somessa:


  BLOGI

  Anne Honkaranta | Senior Cyber Security Manager

  Mitä julkisen verkkopalvelun kilpailuttajan tulisi tietää saavutettavuudesta?

  Lue, mitä julkishallinnon organisaation tulisi tietää saavutettavuudesta ja komponenteista, joista se koostuu, ja miten ne tulisi huomioida saavutettavaa verkkopalvelua kilpailutettaessa.

  digitaaliset palvelut   julkinen sektori   digitalisaatio  BLOGI

  Anne Honkaranta | Senior Cyber Security Manager

  Vielä kerran – tällaisia muutoksia GDPR tuo käytännössä yrityksille

  GDPR astuu voimaan toukokuussa. Anne Honkaranta tiivistää kirjoituksessaan muutoksen pääkohdat verrattuna Suomen Henkilötietolakiin.

  tietoturva  BLOGI

  Anne Honkaranta | Senior Cyber Security Manager

  Kokonaisarkkitehtuuri: aitoa hyötyä vai pakon sanelema mörkö?

  Kokonaisarkkitehtuuri tuli julkishallinnossa kertaheitolla ajankohtaiseksi, kun laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta muuttui siihen velvoittavaksi.

  kokonaisarkkitehtuuri   julkinen sektori  BLOGI

  Anne Honkaranta | Senior Cyber Security Manager

  Metatietoa, THS:ää ja roskiskunnossa olevaa lainsäädäntöä

  Elokuussa järjestettiin jälleen Talentum Events -seminaari sisällön ja dokumenttien hallinnasta. Ensimmäisenä päivänä kuultiin THS- sekä metatietopainotteisia puheenvuoroja keskusteluineen. Alla hieman tunnelmiani tapahtuman ensimmäisestä päivästä.

  dokumentinhallinta  BLOGI

  Anne Honkaranta | Senior Cyber Security Manager

  Tietotulvasta dokumenttien hillintään

  Arvion mukaan jokainen meistä tuottaa jopa 10 hyllymetriä tietoa vuodessa, jos sisällöt tulostettaisiin (Lyman, 2003). Yhtä lailla yrityksissä tietoa syntyy digitaaliseen muotoon enemmän kuin koskaan historiamme aikana. Yritysten toiminnalle keskeistä on sekä hallita keskeistä tietoa, että pystyä hävittämään turhat tiedot.

  dokumentinhallinta  BLOGI

  Anne Honkaranta | Senior Cyber Security Manager

  Arkisto ei ole pölyttynyt digitaalijätekasa

  Arkistointi on tapa määrittää raja niiden aineistojen välille, joita tallennetaan, ja niiden, joita on turhaa tai jopa määräysten vastaista tallentaa pidempään kuin tarpeen. Arkistoinnin suunnittelu ja toteutus auttaa tietotulvan hallinnassa ja takaa tärkeän aineiston löydettävyyden. Arkisto on oikein suunniteltuna organisaatiolle digitaalisen materiaalin aarrearkku, ei kasa digitaalista jätettä.

  1

   


  Aihealueet