Asko Hörkkö | Ratkaisuarkkitehti

Asko painii päivittäin liiketoimintaprosessien kehittämisen ja IT-järjestelmien hyödyntämisen polttavien kysymysten parissa. Vuosien kokemukseen nojaten Asko kartoittaa ja luo tulevaisuuden ratkaisuja; hänen johtoajatuksensa on, että jokainen päivä on mahdollisuus oppia uutta. Vankin tuntemus Askolla on kaupan ja teollisuuden toimialoista, joiden arvoketjujen läpinäkyvyyden ja yhteistoiminnallisuuden kehittäminen on lähellä hänen sydäntään.

Viimeisimmät kirjoituksetAsko Hörkkö | Ratkaisuarkkitehti

Valoa energia-alalle kokonaisarkkitehtuurisuunnittelulla

Liiketoimintaa uudistettaessa saatetaan joutua synkältä vaikuttavaan tilanteeseen, jos käytössä olevat järjestelmäratkaisut eivät tue suunniteltuja prosesseja. Valoa pimeään tuo kokonaisarkkitehtuurisuunnittelu.

[Lue lisää]


Asko Hörkkö | Ratkaisuarkkitehti

Näin palveluliiketoiminnan toiminnanohjaus kannattaa hankkia

Parhaatkin järjestelmät ovat huonoja, jos ne eivät toimi yhteen. Palveluliiketoiminnan toiminnanohjauksessa tämä korostuu erityisen paljon.

[Lue lisää]


Asko Hörkkö | Ratkaisuarkkitehti

Miksi ruutuvihko ei riitä toiminnanohjaukseen palveluliiketoiminnassa?

Tietojärjestelmien rakentaminen palveluliiketoimintaan on iso mahdollisuus yritykselle parantaa palvelua ja käyttää resursseja tehokkaammin. Palveluliiketoiminnassa säästöjä on helppo saada työvoiman tehokkaammalla käytöllä, koska työvoimakustannusten osuus on suuri.

[Lue lisää]


Asko Hörkkö | Ratkaisuarkkitehti

Palveluliiketoiminnan tukijärjestelmät: älä osta IT-lyhenteitä

Tietojärjestelmää hankkiessa ei kannata miettiä vain esimerkiksi ERP:iä tai CRM:ää. Erityisesti palveluliiketoiminnan tietojärjestelmissä kannattaa kiinnittää huomiota järjestelmien integraatioihin.

[Lue lisää]


Asko Hörkkö | Ratkaisuarkkitehti

Saisiko olla annos tietojärjestelmäspagettia?

Talon rakentaminen ilman arkkitehdin laatimaa tarkkaa pohjapiirrosta olisi sulaa hulluutta - puhumattakaan kokonaisesta korttelista.

[Lue lisää]


Asko Hörkkö | Ratkaisuarkkitehti

Kokonaisvaltainen toiminnanohjaus - 7 hyötyä

Mitä kokonaisvaltainen toiminnanohjaus oikeastaan on - ja kenelle se kuuluu? Vaikka ERP-järjestelmän hankinta nykypäivänä suoritetaan lähes poikkeuksetta liiketoiminnan lähtökohdista, ymmärretään toiminnanohjaus-käsite kuitenkin usein pelkkää ERP-järjestelmää tarkoittavaksi asiaksi.

[Lue lisää]


Asko Hörkkö | Ratkaisuarkkitehti

4 kokonaisvaltaisen toiminnanohjauksen vaatimusta

Kokonaisvaltainen toiminnanohjaus on ajatuksena hieno. Se avaa paljon mahdollisuuksia yhtenäisen toiminnanohjausdatan hyödyntämiseen kaikissa yrityksen toiminnan ohjaamiseen liittyvissä tarpeissa. Kokonaisvaltainen toiminnanohjaus asettaa kuitenkin järjestelmän hankinnalle ja toteutukselle tiettyjä vaatimuksia, jotta kokonaisvaltaisen mallin potentiaalia päästään täysimääräisesti hyödyntämään. Alla on listattu neljä tärkeintä tähän liittyvää vaatimusta.

[Lue lisää]


Asko Hörkkö | Ratkaisuarkkitehti

Avoin data – kotimaisen elintarviketuotannon kasvun paikka?

Päättäjämme niin poliittisella kuin kaupallisella tasolla kantavat puheissaan huolta kotimaisen elintarviketarjonnan kilpailukyvystä. Tämän huolen taustalla ovat ihan taloudelliset seikat arvoketjun työllistävyysnäkökulmasta ja pelko elintarvikeomavaraisuuden alenemisesta.

[Lue lisää]


Asko Hörkkö | Ratkaisuarkkitehti

Minne arvoketju kallistuu, kun kuluttaja on ohjaksissa?

Bloggasin aiemmin siitä, kuinka yritysten arvoketju on juuri niin vahva kuin sen heikoin lenkki. Samaa aihetta voi tarkastella vielä kuluttajaperspektiivistä. Hyödykkeiden kulutusketju on muuttunut yhä selkeämmin kuluttajavetoiseksi:

[Lue lisää]


Asko Hörkkö | Ratkaisuarkkitehti

Palveluntuottajan arki tietoturvattomassa todellisuudessa

Tietoturvariskit ovat digitaalisen kehityksen ja uusien palveluiden kääntöpuoli. Kyberturvallisuudesta niin yksilöiden, yhteisöjen kuin valtioiden tasolla on tullut uudenlainen realiteetti, jota ei voi jättää huomiotta missään tekemisessä. Murtojen motiivit ovat useimmiten taloudellisen hyödyn tavoittelu tai silkka kiusanteko. Tämä on paitsi ikävää, myös suuri kansantaloudellinen tappio. Mitä tämä kehitys tarkoittaa ohjelmistotalon arjessa?

[Lue lisää]