Mikko Hakola | Account Executive

Mikko toimii Digialla asiakasvastuullisena sekä kehittää Digian integraatioalueen palveluita. Mikon mielenkiinto kohdistuu erityisesti toimialamurroksiin, uusiin liiketoimintamalleihin ja niiden johtamiseen, uusien teknologioiden mahdollisuuksiin sekä yritysten digitaalisen kyvykkyyden kasvattamiseen. Digitaalinen kyvykkyys on Mikon mielestä kokonaisuus, jonka turvin yritykset ja organisaatiot varmistavat tulevaisuuden kilpailuedun luomalla uusia palveluita, parempaa asiakaskokemusta ja tehokkaampaa toimintaa. Mikon sydän sykkii asiakkaiden onnistumisille, ongelmanratkaisulle ja voittamiselle.

Viimeisimmät kirjoituksetMikko Hakola | Account Executive

API-rajapintojen avaaminen ulospäin kiihdyttää palvelukehitystä ja avaa tien ekosysteemeille

API-rajapintojen suurimmat hyödyt saadaan, kun sisäisestä kehityksestä siirrytään avaamaan rajapintoja ulospäin. Liikkeelle pääsee matalan kynnyksen kokeiluilla.

[Lue lisää]


Mikko Hakola | Account Executive

Liiketoimintalähtöisen SIAM-mallin rakennuspalikat

SIAM-toiminta perustuu hallintomalliin, selkeihin prosesseihin ja rooleihin, osaaviin asiantuntijoihin ja työkaluihin. Usein SIAM-toiminnassa kuitenkin hallintopuoli painottuu, jolloin jotain olennaista jää puuttumaan. Liiketoimintalähtöinen SIAM-malli huomioi nimensä mukaisesti liiketoiminnan tarpeet ja tuo SIAM-toiminnan ytimeen asiakkaan asettamat tavoitteet.

[Lue lisää]


Mikko Hakola | Account Executive

Sisäiset API:t tukevat ketterämpää kehittämistä

API-rajapintojen liiketoimintamahdollisuuksia voi havainnollistaa neljän maturiteettitason avulla. Organisaation sisäisiä API-rajapintoja kehittämällä tavoitellaan ennen kaikkea ketterämpiä ja kustannustehokkaampia sisäisiä prosesseja sekä helpotetaan palveluiden kehittämistä.

[Lue lisää]


Mikko Hakola | Account Executive

Digiajan menestys syntyy ekosysteemeissä

Ekosysteemeistä puhutaan nyt paljon, mutta mitä hype-termi oikein tarkoittaa, ja mitä ekosysteemien luominen ja niihin liittyminen vaatii? Ainakin rohkeutta, uudistushalua ja hyvää API-kyvykkyyttä.

[Lue lisää]


Mikko Hakola | Account Executive

Tilannekuva on yksinkertainen tapa lisätä asiakastyytyväisyyttä – mutta vaatii rohkeutta

B2B-yrityksien asiakkaat ovat ihmisiä, joiden tarpeet ja vaatimukset ovat samansuuntaisia kuin kuluttaja-asiakkailla: he toivovat palveluiltaan nopeutta, helppoutta, ennakoituvuutta ja riskien minimointia.

[Lue lisää]


Mikko Hakola | Account Executive

Fiksua ja läpinäkyvää resursointia palveluyrityksiin

Resursoinnin tärkein tavoite on, että työt jaetaan vuorossa olevan henkilöstön kesken mahdollisimman tehokkaasti ja fiksusti. Digitaalisilla työkaluilla resursointiin saadaan läpinäkyvyyttä ja osumatarkkuutta. Ensin työvuorosuunnittelun on oltava kunnossa.

[Lue lisää]


Mikko Hakola | Account Executive

Mitä on palvelusektorin digitalisaatio? Tehokkuutta ja parempaa asiakaskokemusta

Miten digitalisaatio tukee palveluyritysten kasvua? Digian asiantuntijat kertovat uudessa oppaassa, kuinka toimintaa digitalisoimalla rakennetaan kilpailukykyä sekä -etua.

[Lue lisää]