Digiarjessa


BLOGI

    Teemu Hautala | Integraatioarkkitehti

    Teemu työskentelee Digialla integraatioarkkitehtina asiakasprojekteissa. Hänellä on kokemusta yli kymmenen vuoden ajalta eri teknologiosta ja alustoista, mutta on aina innostunut oppimaan uutta. Integraatioiden parissa työskennellessään hän kokee tärkeäksi yhdessä tekemisen ja suoran kommunikaation asiakkaan kanssa. Teemun periaatteita ratkaisuihin ovat selkeys, säännönmukaisuus ja automaatio.
    Keskustellaan somessa:
    1