Digiarjessa


BLOGI

    Tia Sistonen

    Tia Sistonen on suunnittelun moniottelija, palveluiden intohimoinen kehittäjä ja utelias uusien ideoiden etsijä. Digialla palvelumuotoilijana hän auttaa asiakkaita tunnistamaan mahdollisuuksia, konseptoi uusia avauksia, pilotoi ja testaa malleja sekä jalkauttaa käyttäjäymmärrystä ja uusia asiakaslähtöisiä toimintamalleja niin sisäisesti kuin asiakasorganisaatioihin.
    Keskustellaan somessa:
    1