Digiarjessa


BLOGI

    Ulla Tynjä | Vanhempi konsultti, palvelumuotoilu

    Käyttäjätutkimus on Ullan suuri rakkaus. Testaaminen, havainnointi ja haastattelut ovat perusvälineitä käyttäjälähtöiseen suunnitteluun ja saavat Ullan syttymään. Ullan vahvuus on käyttäjäempatia, joka ohjaa häntä suunnittelijana kohti parempaa asiakas- ja käyttäjäkokemusta. Ulla on sinnikäs ja itsepintainen käyttäjien puolesta puhuja, mutta ymmärtää myös teknisten vaatimusten rajoituksia ja bisneksen päälle. Vapaa-ajallaankin ulla on mielellään kädet kyynerpäitä myöten savessa, hoivaamassa takapihalla – tietysti violetteja – kukkasiaan tai muutoin luonnossa liikkuen. Kotona Ullan pitää kiireisenä myös hänen liidaamansa kahden pikkudesignerin tiimi.
    Keskustellaan somessa:
    1