Digiarjessa


BLOGI

    Veikko Nokkala | Team Lead, DevOps Evangelist & Ambassador

    Digitalisaatio tarkoittaa riskinottokykyä. Digitalisaation avulla luodaan uusia digitaalisia palveluita organisaatioiden sisäiseen ja organisaatioiden asiakkaiden käyttöön ja samalla luodaan uusia toimintamalleja ja uutta digitaalista liiketoimintaa. Riskinotto siis liittyy siihen, että tuottaako uusi digitaalinen palvelu digiarvoa sen käyttäjille ja miten sen myynti, käyttöönotto ja jalkautus onnistuu. Digian yli 1100 digitaalisten palveluiden asiantuntijaa auttaa riskienhallinnassa kehitettävien digitaalisten palveluiden kaikissa elinkaarenvaiheissa palvelumuotoilusta aina jatkuviin palveluihin. Oma roolini on auttaa organisaatioita kehittämään ja tuottamaan digitaalisia palveluita kokonaisvaltaisesti tehokkaimmalla ja laadukkaimmalla mahdollisella tavalla, jotta digiarvo saadaan realisoitua.
    1