Digiarjessa-blogi

Avain teknisen velan hallitsemiseen

Teknisen velan taltuttaminen saattaa tuntua ylitsepääsemättömältä haasteelta. Ratkaisuarkkitehti Tero Niemistö löysi avaimen onneen DevOps-toimintamallista.

avain tekniseen velkaan.jpg

Ensimmäinen teknistä velkaa käsittelevä kirjoitukseni pyrki esittelemään teknisen velan konseptin sekä tarjoamaan joitakin keinoja sen hallitsemiseen yleisellä tasolla. Blogisarjan toisessa osassa selitin miksi tekninen velka on organisaatioiden pahinta myrkkyä tuhoten ne sisältäpäin. Tässä kolmannessa osassa esittelen näkemyksiäni teknisen velan mittareiksi ja keinoja sen hallitsemiseen.

Tietojenkäsittelytiede on jo jonkin aikaa tutkinut teknisen velan käsitettä ja tarjonnut vaihtelevia keinoja sen mittaamiseen. Valitettavasti monet noista keinoista ovat melko abstrakteja sekä vaikeasti – usein jopa subjektiivisesti - arvioitavia. Teknisen velan mittaamisessa lähden itse liikkeelle edellisessä blogissani esille nostamasta työntekijöiden tyytymättömyydestä. Mikäli siis tekninen velka aiheuttaa alan ammattilaisissa tyytymättömyyttä, voi käänteisesti ajatella, että hankkeessa, jossa ohjelmistokehittäjät ovat tyytyväisiä, tekninen velka on tiedostettu ja sen kertymistä pyritään välttämään.

DevOps-mittaristo

Vuoden 2016 lopussa Puppetlabs julkaisi 2016 State of DevOps -raportin, jossa haastateltiin 25,000 ohjelmistoalan ammattilaista 5 vuoden ajalta. Mielestäni raportin yksi merkittävimpiä havaintoja oli se, että tehokkaissa IT-organisaatioissa työntekijät suosittelivat työpaikkaansa 2,2 kertaa enemmän. Toisin sanoen työviihtyvyys tällaisissa organisaatioissa oli merkittävästi korkeampi. Miten tuo tehokkuus sitten raportissa määriteltiin ja mitattiin?

IT-organisaation tehokkuuden mittarina käytettiin hyvin yleisiä DevOps-toimintamallin mittareita:

  • Asennusten tiheys
  • Keskimääräinen virheväli
  • Virhetilanteista toipumiseen käytetty aika
  • Muutosten läpimenoaika

Asennusten tiheys

Yksinkertaisesti, mitä tiheämmin hankkeessasi tai organisaatiossasi suoritetaan asennuksia, sitä tehokkaampaa on toiminta.

Keskimääräinen virheväli

Mitä suurempi on virheiden väli ajallisesti, sitä virheettömämpi ratkaisu on. Ja mitä vähemmän virheitä, sitä enemmän aikaa voidaan käyttää uusin asioiden kehittämiseen. Vähäinen virheiden määrä muutosten implementoinnissa kertoo mm. korkeasta testiautomaatiotasosta.

Virhetilanteista toipumiseen käytetty aika

Oikeastaan vieläkin tärkeämpi mittari kuin virhevälin pituus ajallisesti on toipumiseen käytetty aika. Kuvitelkaapa vaikka Amazonin verkkokauppaa tai Googlen hakukonetta. Kumpi on organisaation kannalta haitallisempi tilanne: sivusto on alhaalla kerran vuodessa yhden päivän kerrallaan vai 3 kertaa päivässä 1 sekunnin kerrallaan. Nopea toipumisaika kertoo järjestelmän oikeanlaisesta arkkitehtuurista ja automatisoiduista asennusprosesseista.

Muutosten läpimenoaika

Ehkä yleisin DevOps-toimintamallin mittari juontaa juurensa Lean -filosofiasta, jossa Value Stream Mapping -prosessin avulla pyritään etsimään muutosten läpimenoprosessin aikaa vievät hukat eli ’jätteet’ ja eliminoimaan ne pääasiassa automaatioilla sekä järkeistämällä tuotantoprosessia. Konkreettisesti läpimenoaika tarkoittaa sitä aikaväliä, joka kuluu, kun ohjelmiston muutosvaatimus saapuu kehittäjille ja kunnes se päätyy loppukäyttäjille tuotantoon.

DevOps-työkalut ja kulttuuri teknisen velan hallitsijana

Jokainen näistä mittareista tähtää siihen, että minimoidaan aika, joka kuluu järjestelmien ylläpitoon ja ongelmien selvittelyyn. Toisin sanoen juuri siihen, miksi kutsutaan teknisen velan koronmaksua. Optimoimalla näitä mittareita ei vain kerran, vaan jatkuvana sisäisenä kehitysprosessina pidetään tekninen velka hallinnassa.

Näitä mittareita mittaamalla ja optimoimalla mikä tahansa hanke tai organisaatio pystyy nostamaan tehokkuutensa huipputasolle. Käytännön tasolla näiden mittareiden optimointi vaatii ei pelkästään tehokkaita DevOps-työkaluja ja osaamista niiden oikeanlaisesta käytöstä, mutta myös oikeanlaisen avoimen ja aidon tiimien väliseen yhteistyöhön pohjautuvan toimintakulttuurin. Ja juuri kulttuurista DevOps-toimintamallin onnistuminen on loppupeleissä kiinni. Uskonkin, että kuvaamani kaltainen toimintakulttuuri on juuri sellainen ympäristö, jossa alan ammattilaiset tahtovat työskennellä.

On luonnollisesti selvää, että työtyytyväisyyteen vaikuttaa moni muukin asia joihin näiden mainittujen mittareiden optimointi ei välttämättä auta. Alallamme vaan on tendenssi, jossa hyvät asiat ruokkivat hyviä asioita. Itse pitkäaikaisena esimiehenä uskon, että teknisen velan jatkuva hallinta DevOps-toimintamallilla on avain ei pelkästään tehokkuuteen, vaan myös kokonaisvaltaiseen työviihtyvyyden parantamiseen.

Jätän tämän kirjoituksen toistaiseksi viimeisekseni teknisen velan osalta. Seuraavaksi avaan uuden blogisarjan DevOps-toimintamallista, jossa vastaan seuraaviin kysymyksiin: Kuinka organisaatiot ja hankkeet pystyvät ottamaan DevOps-toimintamallin käyttöönsä? Mitä työkaluja tarvitaan ja miksi? Millä konkreettisilla toimenpiteillä yrityksesi IT-organisaation tehokkuus saadaan nostettu uudelle tasolle?

Kuuntele webinaari!


digitalisaatio   DevOps   ketterä kehitys


Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi