Digiarjessa-blogi

Hallitsetko tiedolla vai hallitseeko tieto sinua?

Tiedon hallinta on nykyaikaisessa liiketoiminnassa joko kilpailuetua tai kilpailuhaittaa tuova elementti toimialasta riippumatta. Tiedon haltuunottoon ei ole oikoteitä. Millä portaalla organisaatiosi on?

a_034_cafe_Digia

Joko johdat tiedolla (kilpailuetu) tai tieto johtaa sinua (kilpailuhaitta).

Mikäli hallitset tietoa, sinulla on todennäköisesti käytössäsi laaja ja hyvin validi joukko tietoa asiakkaistasi, tuotteistasi, kannattavuudesta ja markkinoista, parhaassa tapauksessa myös kilpailijoistasi. Mikäli kyvykkyys riittää, pystyt myös ennakoimaan tulevaa hyödyntämällä käytössä olevaa tietoasi.

Jos taas tieto hallitsee sinua, on kyseessä tilanne, jossa käytettävissäsi on vain se informaatio, jota yksittäiset järjestelmät kykenevät sinulle erillisesti tuottamaan. Usein tieto on myös vaikeasti yhdisteltävissä eri lähteistä, mikä vähentää tiedon arvoa entisestään. Olet siis mahdollisesti loukussa, jossa tiedolla johtaminen on hankalaa, mahdotonta tai jopa vaarallista. Ilman loogista syy-seuraus-suhdeymmärrystä toisistaan erilliset tiedot johtavat helposti sekä osaoptimointiin että hämmennykseen siitä, mikä tieto on arvokasta tai lähimpänä totuutta.

Miten siis päästään kartalle? Tiedon hallinta ilman tiedon haltuunottoa on vaikeaa.

Tiedon haltuunoton kolme porrasta

Tiedon haltuunotto voidaan yksinkertaistaa kolmiportaiseksi malliksi:

  1. Keskitä ja siivoa

Tässä vaiheessa kiinnitetään erityistä huomiota tiedon laatuun eli sen eheyteen, puhtauteen, kattavuuteen ja yhtenäisyyteen. Tekemällä tämä vaihe huolella päästään tilanteeseen, jossa avaintieto on luotettavaa ja saatavilla yhdestä paikasta.

  1. Hallitse keskitetysti

Keskittämällä tiedon hallinta varmistetaan, että tieto pysyy kunnossa ja on oikeiden henkilöiden saatavilla. Keskitetty hallinta mahdollistaa myös raportoinnin ja analytiikan jatkuvan kehittämisen sekä esimerkiksi ulkoisten tietolähteiden käytön laajentamisen.

  1. Johda liiketoimintalähtöisesti

Liiketoimintalähtöisyydellä tarkoitan raportoinnin ja analytiikan ohjaamista liiketoimintaprosessien tarpeiden mukaisesti. Tämä haastaa myös liiketoimintaprosessit. Niiden tulee perustua faktapohjaiseen päätöksentekoon. Parhaimmillaan tiedon hyödyntäminen on kiinteä osa johtamisjärjestelmää.

Kuvatut vaiheet on käytävä mainitussa järjestyksessä läpi. Oikoteitä ei ole. Millä portaalla organisaatiosi on?


analytiikka


Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi