Data varmentaa maatilojen ilmastotekojen vaikuttavuuden

analytiikka artikkeli datan hyödyntäminen vastuullisuus

hkscan_hetket_evaat_joella_0082

HKScan rakentaa vastuullisen ruoantuotannon tulevaisuutta ja panostaa yhdessä sopimustuottajiensa kanssa hiilijalanjäljen pienentämiseen yhdessä Digian kanssa kehitetyn Zero Carbon -mittarin avulla.

HKScan on asettanut kunnianhimoisia vastuullisuustavoitteita ja tekee aktiivisesti työtä niiden saavuttamiseksi. Myös talouslehti Financial Times noteerasi yhtiön ilmastopäästöjen vähennyksen julkaisemassaan selvityksessä.

Ohjelmisto- ja palveluyritys Digia rakensi HKScanin tarpeisiin raportointijärjestelmän, jonka avulla voidaan mitata lihantuotannon hiilidioksidipäästöjä. HKScanilla käytössä oleva järjestelmä automatisoi monimutkaista hiilijalanjäljen raportointia ja ohjaa tiloja konkreettisiin ilmastotoimiin.

Digian syvällinen toimialatuntemus auttoi digitaalisen vastuullisuusdatan automatisoinnissa, mutta tavoitteet ovat vielä korkeammalla. Tavoitteena on kehittää järjestelmää, jossa ruoan hiilijalanjälki ja kehitys ovat aina helposti nähtävissä ja ohjaamassa toimintaa koko ruokaketjussa.

Innovatiivinen järjestelmä auttaa löytämään kehityskohteita tuhansilla tiloilla

”Teimme HKScanin ja Digian hankkeessa vastuullisuuden pioneerityötä. Yhteisesti sopimalla niin tilojen hiilijalanjäljen laskentaan kuin tulosten julkaisuunkin löytyi tarkoitukseen sopivat, toimivat ratkaisut”, kertoo myyntijohtaja Anna Pernaa Digialta.

 

Teimme HKScanin ja Digian hankkeessa vastuullisuuden pioneerityötä.

 ”Järjestelmä näyttää HKScanin sopimustuotantotiloille niiden hiilijalanjäljen ja, mistä se muodostuu. Datasta tilat näkevät millaisilla konkreettisilla toimilla hiilijalanjälkeen voi vaikuttaa”, kertoo hankkeen toteutuksesta HKScanilla vastannut kehityspäällikkö Aira Harju.  Järjestelmään on rakennettu myös ”liikennevalot”, jotka näyttävät, ovatko päästöt alhaisemmat vai korkeammat edellisiin vuosiin ja muihin sopimustuotantotiloihin verrattuna.

”Ruoan pitää aina maistua hyvältä, mutta ruoan pitää tuntua hyvältä myös korvien välissä. Sopimustuottajillamme on ratkaisun avaimet käsissään ilmastotyön uranuurtajina ja vaikuttajina”, toteaa HKScanin alkutuotannon strategisen kehityksen johtaja Ulf Jahnsson

Tiloja kannustetaan esimerkiksi käyttämään niin sanottuja kerääjäkasveja, jotka muiden hyötyjensä lisäksi pitävät pellot vihreinä ja mukana hiilensidonnassa mahdollisimman suuren osan vuotta. Viljelijöitä kannustetaan myös lukuisiin muihin hiilitasetta parantaviin toimiin, vaikkapa maan minimimuokkaamiseen, lannoitteiden optimaaliseen käyttöön ja tilan vesitaloudesta huolehtimiseen.

Kuuntele Oispa digiä -podcastin jakso: HKScan – Ruoan on maistuttava hyvältä myös korvien välissä

Ruoan pitää aina maistua hyvältä, mutta ruoan pitää tuntua hyvältä myös korvien välissä.

Tavoitteena datan fiksu hyödyntäminen

Ruoantuotannon vastuullisuustavoitteet ovat korkealla. Jahnsson kertoo, että tulevaisuuden ruokajärjestelmän tulisi ensinnäkin olla täysin läpinäkyvä, jolloin asiakas näkee helposti, mikä on kunkin tuotteen hiilijalanjälki. Tiedon tulee kulkea koko ruokaketjun läpi tuotantotiloilta aina kuluttajille saakka, jolloin se vaikuttaa valintoihin ja sillä on myös taloudellista arvoa ruokaketjun toimijoille.

Tämä vaatii uudenlaisia innovatiivisia digitalisaation keinoja ja ratkaisuja. ”Datan fiksu hyödyntäminen on keskeistä ilmastotyössä, sillä se on avain toiminnan vaikutusten ymmärtämiseen, mittaamiseen ja parantamiseen. Digitaalisilla ratkaisuilla voidaan tuoda läpinäkyvyyttä kokonaisuuteen ja vaikuttaa niin positiivisiin kuin negatiivisiin tekijöihin koko arvoketjussa”, kertoo Digian vastuullisuusjohtaja Anne Puntari.

Sekä Puntari että Jahnsson korostavat niin sanotun hiilikädenjäljen merkitystä. Termillä viitataan tuotteen tai palvelun ilmastohyötyihin eli käyttäjille luotaviin päästövähennysmahdollisuuksiin ja konkreettisiin toimenpiteisiin, joilla ilmastopäästöjä voidaan vähentää.

”Myös Digiassa mittaamme ja minimoimme omaa hiilijalanjälkeämme. Ilmastotyön kannalta on kuitenkin paljon laajempi merkitys sillä, millaisia positiivisia vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan voimme synnyttää osaamisellamme ja asiakasyhteistyöllä”, Puntari toteaa.

Hyvän kumppanin kanssa eteenpäin

HKScanin ja Digian yhteishanke on vahvistanut kumppanuutta edelleen ja yhtiöt jatkavatkin it-järjestelmien kehittämistä muiden vastuullisuusmittarien ympärillä. Hiilikädenjäljen merkitystä halutaan tuoda aiempaa vahvemmin esille. Nyt valmistunut tilojen päästövähennyksiä edistävä järjestelmä on pilottikäytössä jo noin 200 tilalla, ja tuloksia tullaan hyödyntämään tuhansilla HKScanin sopimustuotantotiloilla.

Järjestelmää voidaan laajentaa myös uusille vastuullisuuden alueille, esimerkiksi eläinten hyvinvoinnin edistämiseen tekoälyn avulla.


Nopeasti alkuun datan hyödyntämisessä Digian analytiikan Fast Track -palvelulla:

fast track


analytiikka   artikkeli   datan hyödyntäminen   vastuullisuus

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi


 

anna

Anna Pernaa, Digia 

anne

Anne Puntari, Digia 

aira

Aira Harju, HKScan

ulf

Ulf Jahnsson, HKScan

 

Sinua voisi myös kiinnostaa