Digiarjessa-blogi

Digia integraatiotalona – mikä kiinnostaa juuri nyt? Tekijät kertovat

placeholder_200x200

Integraatioliiketoimintamme kasvaa ja tarvitsee uusia tekijöitä. Liiketoiminnan vetäjänä uskallan luvata, että yhtenä Suomen johtavista integraatiotaloista Digia tarjoaa kiinnostavan paikan olla kehittämässä integraatioratkaisuja ja kehittyä samalla jatkuvasti itse. Mutta mitä sanovat tekijät?

rekrykuva1i

Tietojen reaaliaikaisesta saatavuudesta ja hyödynnettävyydestä on tullut perusedellytys liiketoiminnan kehittämiselle. Sitä myöten toimivista järjestelmäintegraatioista, ja integraatiokyvykkyydestä yleensä, on tullut viimeisen vuosikymmenen aikana eräs keskeisimmistä IT:n mahdollistamista kilpailutekijöistä.

Yhä monimutkaisemmaksi käyvät järjestelmäympäristöt näyttäytyvät lopulta juuri järjestelmäintegraatioissa – haasteina ja ongelmina tietojen yhdistämisessä ja saatavuudessa, hitautena tuote- ja palvelukehityksessä sekä jatkuvasti kasvavina ylläpitokustannuksina. Me Digialla pyrimme yli 20-vuotisen integrointikokemuksemme nojalla vapauttamaan asiakkaitamme näistä haasteista.

Siinä tarvitaan menetelmäosaamista ja alan uusiempien tekniikoiden hallintaa, mutta kaiken ytimessä ovat tekijät. Onnistuminen on viime kädessä kiinni osaamisesta. Liiketoimintamme kasvaessa kaipaamme iloiseen ja menestyvään joukkoomme lisää alan parhaita ja kehittymishaluisia asiantuntijoita, niin junioritekijöitä kuin senioriarkkitehtejä.

Toimivista järjestelmäintegraatioista on tullut eräs keskeisimmistä IT:n mahdollistamista kilpailutekijöistä. Laatiessamme asiakkaillemme integraatioratkaisuja onnistumisen ytimessä on osaaminen.

Mikä on tällä hetkellä kiinnostavinta Digian integraatiotekemisessä? Kolme asiantuntijaa vastaa:

Esimies ja PMO:n vetäjä Mikko Kaasinen:

”Meillä on mamikko-kaasinenhtavia moniosaavia yksilöitä ja moniosaavia tiimejä. Esimiehenä on hienoa huomata, että vaikeimmissakin haasteissa tiimit pystyvät toimimaan tehokkaasti. Kun oman tiimin taitojen rajat tulevat koetelluksi, löytyy apu toisesta tiimistä ihan vierestä, eikä esim. valtameren takaa. Pyrimme kasaamaan paikallisia ja pysyviä huipputiimejä jotka koostuvat sekä alan parhaista tekijöistä että innokkaista nuorista. Haluamme luoda työympäristön, jossa on mahdollista onnistua ja innostua.”

Kun oman tiimin taitojen rajat tulevat koetelluksi, löytyy apu toisesta tiimistä ihan vierestä, eikä valtameren takaa.

Salkunhaltija Martin Helin:

martin-helin”Liiketoiminta kasvaa hienosti ja kannattavasti, ja saamme olla mukana yhteiskunnan ja yritysten merkittävissä hankkeissa. Digian integraatiokyvykkyyttä ja -palveluita hyödynnetään hyvin laajalti sekä julkisella puolella että vaikkapa vähittäiskaupan ja finanssin alalla. Huomaan asiakkaiden kanssa keskustellessani, että kustannustehokas kyky ripeisiin muutoksiin vaarantamatta toimintavarmuutta on kovassa kurssissa, ja sen me osaamme!

On hienoa, että Digialla työskennellessään pääsee oikeasti vaikuttamaan suomalaisen yhteiskunnan toimimiseen tavalla, joka ei välttämättä uutisotsikoissa aina näy. Julkisen sektorin tehokkuuden lisääminen esim. sote-sektorilla on jo veronmaksajanakin minua kiinnostava alue, jonka kehittämisessä integraatioilla on merkittävä osa. Yksi integraatioalueen kiinnostava kehitysalue on myös Kansallinen palveluväylä, jonka pilotoinnissa ja hyödyntämisessä Digia on tiiviisti mukana.

Rento porukkamme osaa lisäksi hommansa, joten asiakastyytyväisyys on hyvällä tasolla. Täällä on hyvä tehdä töitä.”

Digialla työskennellessään pääsee oikeasti vaikuttamaan suomalaisen yhteiskunnan toimimiseen.

Systeemiarkkitehti Hermanni Pernaa:

Pernaa_Hermanni_jpg”Omalta kohdaltani ehdottomasti mielenkiintoisinta tällä hetkellä on API Management -tuotteiden esiinmarssi ja niiden tuomat uudet ratkaisumahdollisuudet sekä integraatioarkkitehtuurissa että palveluhallinnan puolella. Ko. tuotteiden mielekäs sovittaminen olevassa oleviin infrastruktuureihin tuo varmasti mukanaan haasteita, mutta samaan aikaan parannusta rajapintojen hallinnointiin ja seurantaan. 

Kiinnostavaa on myös isoimmissa asiakkuuksissa käytössä olevan asiantuntijakeskusmallin jatkokehittäminen. Asiantuntijakeskuksen kautta Digia pystyy tarjoamaan parempaa palvelua asiakkailleen ja kehittämään toimittaja-asiakassuhdetta yli pelkän projektitoimittamisen. Tavoitteenamme on viedä asiantuntijakeskukset yhä enemmän kohti oikeaa Center of Excellence -toimintamallia, ja näin tarjota Digian asiakkaille yhä kattavampaa tukea integraatioasioihin liittyvissä haasteissa.”

Omalta kohdaltani ehdottomasti mielenkiintoisinta tällä hetkellä on API Management -tuotteiden esiinmarssi ja niiden tuomat uudet ratkaisumahdollisuudet.

Etsimme uusia integraatio-osaajia, katso paikat:

New Call-to-action


integraatio   rekrytointi


Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi


Sinua voisi myös kiinnostaa