#digiarvoa2019

Hakemukset


Digiarvoa 2019

Kukaan ei jää ilman apua. Tekoäly löytää oikean auttajan. (VOITTAJA)

Nykyisessä Oma Punainen Risti -palvelussa tarvittavat auttamistehtävät syötetään paikallisesti järjestelmään, joka tietoja käyttäen etsii ja tarjoaa sopivaa ja käytettävissä olevaa vapaaehtoista tehtävään huomioiden sen ajankohdan, paikan ja tarpeen. Esimerkiksi ystäväpalveluun on rakennettu työkalu, joka ehdottaa sopivia ystävävapaaehtoisia ystävää etsiville ihmisille järjestelmään kerättyjen tietojen pohjalta. Tämän jälkeen vapaaehtoinen ystävävälittäjä selvittää tilannetta, ottaa yhteyttä molempiin ja auttaa ystävät alkuun.

Global Carbon Sink Monitor (FINALISTI)

Ilmastonmuutoksen torjunnassa kaikkein olennaisinta on valita kaikkein tehokkaimmat keinot käyttöön ja seurata niiden toteuttamista käytännössä. Tähän saakka on ollut mahdotonta tietää mikä on maailman hiilinielujen tilanne, miten niitä pitäisi kehittää ja kuka niitä pystyy valvomaan. Terramonitorin Global Carbon Sink Monitor -palvelun avulla hiilinieluista pystyy saamaan ensi kertaa objektiivista dataa, jota voidaan käyttää ilmastonmuutoksen taistelussa.

Democratize (FINALISTI)

Democratize on sovellus käyttäjille sekä web-pohjainen osallistamisalusta yhteisöille.

Global monitoring system for antibiotic resistance (INNOVAATIOPALKINTO)

What is the solution?

Resistomap has envisaged how antibiotic resistance should be monitored utilising a combination of molecular biology and a data science interface. This entails an intuitive user interface that allows customers to quickly decipher the levels of their antibiotic resistance data in reference to global database of antibiotic resistance.

Nextmile.work – Merkityksellistä työtä konkareille (FINALISTI)

Nextmile.work on palvelu, joka muuttaa työn tekemisen kulttuuria. Tällä hetkellä eläkkeelle siirtyvillä on tyypillisesti kokopäiväinen työ, josta jäädään vain kerran ja sitten vietetään eläkepäiviä. Vastaamme työelämän murrokseen ja työhaluisten eläkeläisten toiveisiin – teemme omien toiveiden mukaisesta, satunnaisesta eläkkeellä työskentelystä uuden normaalin. Palvelun kautta työtehtäviä tekevä eläkeläinen ei kohenna ainoastaan taloudellista hyvinvointiaan, vaan on osa yhteisöä, tekee merkityksellistä työtä, hyödyntää osaamistaan ja oppii lisää – pitää siis monin tavoin huolta omasta hyvinvoinnistaan.

Spotti

Spotti is a platform where everyone can share their parking spots with anyone looking to find a parking spot whenever and wherever. Spotti is used via our easy to use mobile app. It shows you where the closest available parking spot to your destination is allowing you to drive straight to your parking. This means there’s no need to drive around the block for 15 minutes anymore just to find a parking spot. You can list any private parking spot for parking, with control of the availability at all times.
 
There are other parking parking apps like Easypark and Parkman, but none of these offer you the possibility of reserving your parking in advance saving time and reducing congestion and emissions in the city. We offer the possibility of passive income for anyone with a very easy and fast setup.

Refereed - peer review platform

Refereed is the peer review platform that offers scientific manuscript management from writing to peer review to publishing in one streamlined smooth flow. The authors will be able to write research papers in a collaborative interface specifically trimmed for scholarly articles. They will also be able to choose editors for their field of science through community voting system. When authors submit their paper for peer review, the editor will assign referees and overlook the peer review process.

HeroHand

We offer an open marketplace of skills where anybody can set up their business in minutes, choose their availability and pricing, and begin earning with their skills through our platform. Students can easily arrange their available work shifts according to their classes and offer as many types of skills they are comfortable with. People in need of service will be able to quickly find help from nearby youth to their urgent needs while paying an affordable price. As trust in the system is based on reviews, reliable people with skills will be able to raise their prices, while people in need of them can receive premium help.

Choose Your Future (CYF Digital Services osk)

Our solution is a digital platform and its beta-version has been released (hoods.fi) in July 2019. Know Your Hoods has been built with open source tools on the Angular web framework and with Node.js based Express backend. It has user interface for both desktop and mobile. The service has been designed and built so that it is relatively easy to develop a progressive web application later on, if requested by users.

Kaupankäynnin mullistaminen autodynaamisella hinnoittelulla

Priceffin ratkaisu perustuu Yhdysvalloissa 2017 patentoituun algoritmiin, jossa tuotteiden tai palveluiden hinta määräytyy ainoastaan kysynnän ja myyntitavoitteen mukaan. Asiakkaan tarvitsee määritellä kuusi muuttujaa; lähtö-, minimi- ja maksimihinta, myytävä kapasiteetti, hinnanpäivityksen aikaväli sekä myynti-ikkuna. Tämän jälkeen algoritmi huolehtii hinnanmuodostuksesta ja laskee valittujen muuttujien perusteella hintaa automaattisesti reaaliajassa ilman manuaalista työtä. Ratkaisua voidaan hyödyntää laajasti eri toimialojen verkkokaupoissa sekä BtoB että BtoC liiketoiminnoissa.

MORE (Mobile Reality)

MORE on kilpailu, joka uudistaa nykypäivän Big Brother ja Selviytyjät –tyyppiset TV-konseptit. Näihin jo olemassa oleviin kilpailuihin valitaan usein noin 20 värikästä persoonaa, jotka kilpailevat toisiaan vastaan muun maailman katsoessa sivusta, ehkä lievästi kannustaen omaa suosikkiaan.
 
Luomme tulevaisuuden, jossa jokaisella on mahdollisuus osallistua vastaavaan kilpailuun. Kun MORE:n uusi "kausi" alkaa, voi kuka tahansa avata mobiiliapplikaation ja liittyä kaudelle pelaajaksi. Kauden alettua pelaajat alkavat saamaan tehtäviä sovelluksen välityksellä.
 
Tehtävät voivat olla joko tiimi tai yksilötehtäviä. Tiimitehtävissä pelaajat joutuvat kommunikoimaan toistensa kanssa suoriutuakseen paremmin, kun taas yksilötehtävissä kuka tahansa voi loistaa omalla osaamisellaan. Moni tehtävä on tosielämään sidonnainen, esimerkiksi:
 
"Pelaajat on jaettu kahteen eri joukkueeseen. Joukkueet saavat kukin 100 esineen listan, joiden kanssa tulee ottaa selfie. Ensimmäinen joukkue, joka on kerännyt kaikki 100 selfietä, voittaa haasteen."
 
Pelaajilla on siis yhteinen tavoite, jonka puolesta kilpailla ja kuka tahansa voi osallistua. Yhteiset tavoitteet yhdistävät ihmisiä ja tekemällä yhteistyötä tuntemattomien kanssa, pääsee pelaaja kokemaan onnistumisen tunteita, mikä taas rohkaisee pelaajaa jatkamaan ja jopa tutustumaan kanssapelaajiin netin välityksellä. Jo nyt 1000 pelaajan kokeilussa olemme huomanneet, että 63,7% pelaajistamme on saanut uusia ystäviä kilpailun kautta sen ulkopuolella. Luku on huomattavan suuri vertailussa mihin tahansa peliin.
 
Haasteiden jälkeen, kuten Selviytyjissä tai Big Brotherissa, ihmisiä äänestetään ulos ja tehtävät jatkuvat, kunnes voittaja on selvillä.
Kilpailua voisi tosi-tv:n tavoin seurata ulkopuolelta muun muassa erilliseltä nettisivustolta tai parhaassa tapauksessa tuloslähetyksin televisiosta, joissa näytetään parhaita paloja.

ValOS & Hypertwin

ValOS on radikaali avoimen lähdekoodin avaus Webin pohja-arkkitehtuurin uudistamiseksi.. ValOSin perusrakenne on hyvin analoginen Webin arkkitehtuurin kanssa ja koostuu useista kerroksista: kehittäjä näkee ensimmäisenä selainpohjaisen kehitysympäristön (IDE:n), jolla ValOS-sovelliuksia voidaan toteuttaa helposti. Kehitysympäristön - ja kaikkien muidenkin ValOS-sovellusten - takana on Gateway-kirjasto, joka toimii kuin selain selaimessa ja toteuttaa ValOSin perustoiminnallisuudet. Palvelimen roolista vastaa Authority, joka vastaanottaa ja välittää ValOS-tapahtumia.

Puro Learning - innovaatiivinen oppimissovellus

Ratkaisumme on uudenlainen oppimisympäristö, jota käytetään kosketuslaitteilla ja styluskynillä. Oppimisympäristö mukautuu yksilöllisesti tarjoamalla sopivia tehtäviä oppijan edistymisen mukaan. Oppimisanalytiikka kerää tietoa osaamisen arvioimiseksi.
 
Ratkaisumme pyrkii helppokäyttöisyyteen. Periaate näkyy jo kirjautumisessa. Haluamme hyödyntää erilaisia tunnistautumisen mahdollisuuksia, kuten sormenjälkien tai kasvojen tunnistamista, koska sovelluksen pitää olla saavutettavissa luku- ja kirjoitustaidottomille esikoululaisille. Sovellus ohjaa käyttäjää eteenpäin ja näyttää kuvien ja animaatioiden avulla, kuinka vastataan tehtäviin ja mihin vastaus kirjoitetaan. Tehtävät seuraavat toisiaan automaattisesti eikä käyttäjän tarvitse käydä valikoissa valitsemassa tehtäviä. Opettaja voi määrittää, miltä aihealueelta haluaa oppilaiden saavan tehtäviä, mutta hänen ei tarvitse muuten yksilöllistää tehtävien vaikeusastetta, koska sovellus tekee sen automaattisesti.
 
Ratkaisumme pyrkii yksinkertaisuuteen. Sovellus on visuaalisesti yksinkertainen ja yksiselitteinen. Se liittyy helppokäyttöisyyteen, mutta uskomme, että ajattelun kehittäminen vaati tilan jättämistä luovuudelle. Oppijan ajattelua ei saisi tukkia digitaalisuudesta tutulla ärsykkeiden tulvalla.
 
Ratkaisumme pyrkii rauhallisuuteen. Sovelluksen pitää visuaalisesti ja rytmiltään tarjota käyttäjällä mielenrauhaa. Yksinkertainen, aina toimiva ja käyttäjälle tilaa-antava sovellus takaa rauhallisen käyttökokemuksen.

diildiil

diil-palvelu digitalisoi yhtiöiden kilpailuttamis- ja tinkimisprosessin ja tekee hintojen vertailun mahdolliseksi toimialoilla, joissa esitetyt hinnat ovat yleisesti tingittävissä ja toimijoita on useita.
 
Monilla toimialoilla listahinnat ovat ylikorkeat ja tinkiminen on osa liiketoimintamallia. Tämä ei ole tätä päivää, koska internetin myötä ihmiset ovat tottuneet kiinteisiin ja läpinäkyviin hintoihin. Lisäksi ihmiset eivät enää halua käydä kauppaa puhelimitse, saati tinkiä.
 
Yritysten näkökulmasta tinkimiseen pohjautuva liiketoimintamalli on haastava, koska kuluttajien kyselyihin vastaaminen, ts. tinkiminen, vie kohtuuttoman paljon aikaa kuitenkin ilman varmaa lopputulosta. Lisäksi tinkiminen usein aiheuttaa kuluttajassa tunteen, että onko kuitenkin tullut huijatuksi.

Medified - Tulevaisuuden Mielenterveys

Tavoitteenamme on mullistaa mielenterveyspotilaiden hoitoketju digitaalisen ja dynaamisen hoidon seurannan avulla. Kehitämme ohjelmistokokonaisuuden hoitohenkilökunnan ja potilaan välille, joka mahdollistaa tietoturvallisen, mutta tehokkaan hoidon seurannan. Mielenterveyspotilaille tarkoitetun mobiiliapplikaation avulla päivittäiset hyvinvointitiedot sekä mieliala on helppo ja nopea tallentaa yksinkertaisen, mutta kliinisessä yhteistyössä kehitetyn mielialaa mittaavan kyselyn avulla. Mielenterveyspotilaille suunnatun mobiiliapplikaation ominaisuudet aktivoi sekä tukee potilaiden yksilöllistä toipumista. Hyvinvointituotteiden avoimien rajapintojen kautta tuodun terveysdatan avulla myös potilas pystyy tarkemmin seuraamaan oman mielialansa kehittymistä sekä omaan olotilaan vaikuttavia tekijöitä. Tavoitteenamme on lisätä psykiatrian avohoidon intensiteettiä juuri hoidon alkuvaiheessa, jotta toipuminen saadaan tehokkaasti käyntiin.

Garderoobi- Garderobe

Oman vaatekaapin hallintaohjelma, appi. Kaikki omistettavat vaatekappaleet, kengät ja asusteet ( hatut, laukut, käsineet, huivit) on kuvattu ja niistä on olemassa kuvalliset tiedostot. Ohjelma ehdottaa erilaisia asukokonaisuuksia perustuen annettuihin hakukriteereihin ( kuten esimerkiksi juhlatilaisuus, oloasu talvipäivään, urheilullinen kesäasu). Vaatteita ja asusteita voi myös vaihdella ja myydä ohjelman kautta sinne hyväksymilleen kontakteille. Lisäksi ohjelman kautta voi ostaa stailauspalveluita maailmanlaajuisesti eri stailaajilta ( jotka kokoavat asukokonaisuudet henkilön oman vaatekaapin sisällöstä).

Virta-360

Ratkaisu perustuu yhteiseen palvelualustaan. Se kokoaa palvelutarjonnan ja -toimittajat, käsittelee tilauksia ja ajanvarauksia sekä toteuttaa myös laskutuksen. Alusta myös ohjaa yrityksiä palveluiden tuotteistamisessa. Käyttöliittymänä sekä myyjällä että ostajalla voi olla puhelin, tablet-laite tai PC. Alustaan integroidaan erilaisia olemassa olevia järjestelmiä, kuten maksupalveluita. Palvelunäkymä räätälöityy tekoälyn avulla käyttäjäkohtaisesti ja järjestelmä osaa ennustaa ja ehdottaa käyttäjälle hyödyllisiä palveluita ja tuotteita, tapahtumia ym. Asiakkaat voivat arvioida saamansa palvelun, ja arviointien keskiarvo on näkyvillä, joten alusta kannustaa yrityksiä kehittämään palvelunsa laatua.

Digital Party Logistics

Digitaalinen tiedonvälitys- ja ohjausjärjestelmä nopeilla liittymisratkaisuilla (API) sekä niitä tukeva palvelu. Järjestelmä toimii SaaS pohjaisesti. Uudistaa markkinaa kokonaisvaltaisesti sisältäpäin markkinan toimintakulttuuria ymmärtäen - ei tule alan ulkopuolelta yrittäen radikaalisti muuttaa alaa uusilla teknologisilla ratkaisuilla, jotka ainoastaan osaoptimoivat toimintaa.
 
Tavaran omistajat (valmistava teollisuus ja kauppa), kuljetusyritykset sekä muut logistiikan toimijat.
 

Explore Finland

“Explore Finland” on digitaalinen kohtauspaikka palveluntarjoajalle ja kuluttajalle, jossa

Mummola

Ratkaisumme sisältää keskeisesti kaksi osaa: dynaamisesti päivittyvän työvuorolistan ja hoitajien liikkumiseen liittyvää logistiikkaa tehostavan algoritmin.

Beyond Circulation

Ekosysteemi on tarkoitettu yrityksille, jotka haluavat olla edistämässä kiertotalouden yleistymistä omilla tuotteillaan ja saada lisätuloja tuotteiden kierrättämisestä varastossa myyntipaikan seisottamisen sijaan ja siitä syntyvistä sivupalveluista (räätäli, pesula, tarkastaja, logistiikka jne.).
Alusta voidaan seuraavassa vaiheessa avata myös C2C markkinapaikaksi, jossa he pääsevät hyödyntämään kiertotalouden ekosysteemiä omistamiaan tavaroita/ asioita voivat tarjota lainaksi vaivattomasti korvausta vastaan. Lisäksi avataan API-rajapintoja 3.osapuolille tietovarastosta louhitulle datalle.

Masennustutka

Iloomin kehittämää luonnollista kieltä prosessoivaa Wordloom® -algoritmia voi käyttää minkä tahansa tekstimateriaalin analysointiin. Lisäksi olemme kehittäneet algoritmia tunnistamaan esimerkiksi organisaation kulttuurisia erityispiirteitä. Ajatuksenamme on kehittää Wordloomin® päälle työkalu, joka toimisi työterveyshuoltoa ja työhyvinvointia täydentävänä ja kehittävänä elementtinä.

D'Buddy watchdog

Yritysten johtaminen on muuttunut entistä monimutkaisemmaksi ja hektisemmäksi yritysten toimintojen ja toimintaympäristöjen muuttuessa monimutkaisimmiksi. Tämä idea auttaa yritysjohtoa keskittymään olennaiseen - ohjelmistoautomatiikka varmistaa, että kaikki sujuu niinkuin pitää.

Suoraan ratkaisua, millä voidaan jäsentää ja hallinnoida ylemmän johdon informaatiovirtoja ei ole olemassa. Käytetyt järjestelmät keskittyvät omiin osa-alueisiinsa. Tämä ratkaisu on eräänlainen "skin" johdon informaatiotarpeisiin ja päätöksentekoon.

PrivacyAnt Software

Ratkaisumme on virtuaalinen tietosuojavastaava, joka auttaa käyttäjää kuvaamaan henkilötietojen käsittelyä ja tunnistaa käyttäjän syöttämän kuvauksen pohjalta erilaisia juridisia vaatimuksia. Nämä vaatimukset voidaan myös muodostaa esimerkiksi yrityksen sisäisistä politiikoista, kuten tietoturvapolitiikasta.

Vertaahoitoa.fi

Missä ja milloin viimeksi kävit lääkärissä, hammaslääkärissä tai optikolla? Minkälaista palvelua sait? Olisitko voinut saada vielä parempaa palvelua nopeammin ja lähempää? Ehkä jopa halvempaan hintaan?
 
Ensimmäiseen kysymykseen on usein helppoa vastata. Toiseen melko helppoa. Kolmas ja neljäs kysymys aiheuttavatkin jo lisääntyvässä määrin päänvaivaa hoito -ja hoivapalveluita käyttäville ihmisille, sillä hoito -ja hoivapalveluiden kysyntä ja tarjonta kasvavat jatkuvasti sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Tutkimusten perusteella samaa mieltä on kuluttajien lisäksi esimerkiksi KKV ja lääkäriliitto.
 
Haluaisitko sinä muuten saada itsellesi tai läheisillesi nopeammin ja edullisemmin laadukkaampaa hoitoa? Mikäli vastaat tähän “kyllä”, kuten käytännössä kaikki haastattelemamme henkilöt, Vertaahoitoa.fi voi olla hyödyksi myös sinulle!
 
Voimme myös hetkeksi yrittää asettua hoitopalveluita tarjoavan tahon saappaisiin. Asiakaskalenteri on ollut mukavasti täynnä. Saavumme aamulla työpaikalle ja huomaamme, että ajanvarauskalenterista onkin sulanut aamupäivän ajat. Tällä hetkellä näyttäisi siis siltä, että aamupäivä menee lähinnä iltapäivän asiakkaiden odotteluun. Voi veljet, kun olisi mukavaa, jos tähän olisi olemassa tehokas ratkaisu. Eräs ratkaisu voisi olla Vertaahoitoa.fi:n tarjoama tehostettu ajanvarauspalvelu, Vertaahoitoa.fi:n tarjoama online vastaanotto, tai jokin muu alustapalvelumme tulevaisuudessa mahdollistama ratkaisu resurssien tehokkaammaksi käyttämiseksi.
 
Minkälaisen ratkaisun Vertaahoitoa.fi sitten luo?
Vertaahoitoa.fi on verkkoalusta, joka kokoaa yhteen hoito -ja hoivapalveluiden kysynnän ja tarjonnan, luoden näin pohjan, jolle voidaan rakentaa kaikille osapuolille todellista digitaalista lisäarvoa. Vertaahoitoa.fi kerää hoito -ja hoivapalveluita tuottavat ja tarjoavat toimijat samalle alustalle (näyttäytyy käyttäjille verkkosivustona), jossa kuluttajat voivat helposti ja nopeasti löytää itselleen sopivimman ratkaisun. Kun tämä pohja on rakennettu, luodaan alustalle digitaalisia ominaisuuksia, joista osapuolet hyötyvät (esimerkiksi peruutusaikoja tehokkaasti täyttävä softa, ns. pullonkaulojen määrittely, ennakointi ja hallinta, tai henkilökohtaiset terveydenhallinnan työkalut). Lopulta verkkoalustasta rakentuu hyvinvointia lisäävä ekosysteemi.
 
Koska vertaahoitoa.fi on alustapalvelu, jossa eri toimijoilla (kuluttajat, palveluntarjoajien yhteenliittymät, yksittäiset palveluntarjoajat) on hieman erilaiset intressit, näyttäytyy vertaahoitoa.fi eri toimijoille hieman erilaisesta kulmasta. Mahtavaa potentiaaliaan näyttääkseen startup -maailmassa on tullut varsin tutuksi tapa peilata omaa ratkaisuaan tunnettuun toimijaan, jolla on jo jonkinlaista tractionia tai peräti proof of consept. Seuraavassa listauksessa pyrimme tähän tapaan kuvaamaan ratkaisuamme.
 
Kuluttajille maksuton ratkaisu näyttäytyy erityisesti ensivaiheessa hoito -ja hoivapalveluiden Trivagona, TripAdvisorina tai Yelppinä. Tämä tarkoittaa sitä, että kuluttaja voi etsiä palveluntarjoajaa esimerkiksi paikkakunnan, nimen, hinnan, sijainnin, arvioiden tai muiden parametrien avulla ja valikoida ja varata näin itselleen sopivimman palvelun. Tämän päälle palveluun rakennetaan sitten toiminnallisuuksia ja ominaisuuksia, jotka tuovat enemmän lisäarvoa ja henkilökohtaisuutta.
 
Palveluntarjoajille, jotka ovat keränneet yksittäiset toimijat yhteen (kuten lääkärikeskuksille) ratkaisu näyttäytyy palveluiden “AirBnb:nä”. Keskuksilla on resursseja (lääkärit, hoitajat, infra). Mahdollisimman paljon arvoa luodakseen näiden resurssien tulisi olla mahdollisimman tehokkaassa käytössä. Keskukset voivat käyttää Vertaahoitoa.fi -palvelua tehostaakseen jo olemassa olevien resurssien käyttöä. Esimerkkinä resurssien tehokkaammasta käytöstä voidaan nostaa esiin mahdollisuus täyttää nopeasti peruutusaikoja, jotka muutoin jäisi kokonaan täyttämättä.
 
Yksittäisille palveluntarjoajille (kuten lääkäreille) ratkaisu näyttäytyy tietenkin hoito -ja hoivapalveluiden “Uberinä”. Yksittäiset palveluntarjoajat voivat listautua palveluun ja tarjota palveluitaan itselleen sopivina aikoina. Esimerkiksi reaaliaikainen videovastaanotto mahdollistaa palveluiden tarjoamisen hyvin vapaamuotoisesti.
 
Koska erilaisia verkkoalustoja on useita ja edellä mainitut vertaukset tunnettuihin toimijoihin enemmän tai vähemmän ontuvia, on Vertaahoitoa.fi parempi määritellä oman missionsa kautta. Missiomme on luoda yhteiskunnalle lisäarvoa tuottava ekosysteemi, joka parantaa yksilöllisesti ihmisten terveyttä ja hyvinvointia. Tämä tapahtuu parantamalla palveluiden laatua ja saatavuutta, sekä tehostamalla resurssien käyttöä.
 
Tämä ratkaisu rakentuu vaiheittain ja edellyttää yhteistyötä.

Mehackit Atelier luovan ohjelmoinnin oppimisalusta

Mehackit Atelier on videopohjainen luovan ohjelmoinnin oppimisalusta. Oppimateriaali perustuu Open Source -teknologioihin ja maker-toimintaan, eli ohjelmointia lähestytään jokaisen opiskelijan mielenkiinnon kohteista käsin.

Talent-verkosto

Talent-verkosto on alusta, joka yhdistää IT-alan kv-osaajat ja paikalliset tarpeet. Se ratkaisee IT-alan osaajapulan, joka tuo ongelmia monille tomialoille ja joka on merkittävä hidaste Suomen talouskasvulle. 

Good4Hood-alusta

Lähirähinän alusta, ”Good4Hood”, yhdistää tarpeen (ammattimaista liikunnan ohjausta lähellä), vähällä työllä olevat ja alipalkatut liikunnan ammattilaiset (tarjonta) sekä mahdollistajat (lähiliikuntapaikkojen haltijat: koulut, päiväkodit sekä tukijat). Good4Hood on kuin lähellä harrastamisen Über.

TradeAway

TradeAway on mobiilipeli, jota pelaamalla viejä oppii suojautumaan vientikaupan riskeiltä. Kyseessä on ”hands on” -oppimismalli käytännön ihmisille, jotka haluavat oppia kokemalla ja tekemällä ajasta ja paikasta riippumatta.

Digiopetusmateriaali päihdekasvatukseen

Ratkaisumme on digitaalinen opetustyöväline, joka lisää tarinan avulla nuorten tietoutta päihteiden haitoista ja riskeistä sekä hyvinvointipalveluiden tuottaminen työpaja ja työssäoppimismuodossa syrjäytymisriskissä oleville nuorille. Ratkaisumme on tarkoitettu yläkouluikäisille nuorille ja heidän opettajilleen ja/tai ohjaajille.

Lainaa-palvelut

Maailmassa on liikaa laitteita ja käyttämättömiä asioita. lainaa-palvelu yhdistää ylimääräisten/käyttämättömien tavaroiden ja tilojen omistajat ja lainaajat mahdollisimman mutkattomasti. 

Automatisoitu mobiilisanelu- ja kirjaamisratkaisu terveydenhuollon käyttöön

Ratkaisu mahdollistaa potilas-/asiakasmerkinnän laatimisen sanellen älypuhelimeen ladattavalla applikaatiolla. Sanellen kirjauksen laatiminen on noin 3-4 kertaa nopeampaa kuin itse kirjoittaen.  
 
Tehokkuuden lisäksi mobiilius mahdollistaa kirjauksen laatimisen esimerkiksi osastokäynnillä, ambulanssista käsin tai vaikka asiakkaan luota kotihoitajan toimesta. Sanelun lähettämisen jälkeen sanelu käsitellään automaattisesti ratkaisuun sisäänrakennetun, itseoppivan puheentunnistusjärjestelmän toimesta. Automaattinen käsittelyprosessi tuottaa kirjauksen n. 90-95 %:n tarkkuudella oikein – kirjauksen viimeistelee aina terveydenhuollon ammattihenkilö, jolle kuitenkin jää siis vain murto-osa siitä työstä, jota puhtaasti manuaalinen tekstinkäsittely edellyttäisi. Samalla korjaus- ja viimeistelyprosessi toimii takaisinsyöttönä puheentunnistusjärjestelmälle, joka oppii korjauksista ilman että erillistä opetustyötä tarvittaisiin.  
 
Edellä mainittu tarkoittaa kustannussäästöjen näkökulmasta sitä, että minkä tahansa sote-yksikön kirjaamistoiminnot voidaan suorittaa murto-osalla niistä kustannuksista, jotka tällä hetkellä pienissäkin sote-yksiköissä mitataan miljoonissa. Suuret sairaanhoitopiirit, kuten HUS, käyttävät vastaaviin toimintoihin jopa 15 M€/v, ja työllistävät pelkästään tekstinkäsitteijöitä yli 300.  
 
Merkittävin, järjestelmän laajuinen vaikutus syntyy kuitenkin siitä, että kaikkien ammattilaisten työn tehokkuutta halki koko terveydenhuoltojärjestelmän voidaan tehostaa > 10-20 %, mikä tarkoittaa laskennallisesti tuhansien henkilöiden työpanoksen lisäystä järjestelmään – välittömästi, ilman hitaita hallinnollisia uudistuksia tai tarvetta lisätä koulutusmääriä. 

LiquidBlox

Yhteiskunnan digitalisoituminen on haaste sellaisille toimijoille, jotka eivät osaa tuottaa digitaalista sisältöä. LiquidBlox antaa jokaiselle mahdollisuuden toimia sisällöntuottajana ja siten parantaa kansalaisten tasa-arvoista mahdollisuutta toimia yhteiskunnan aktiivisina toimijoina nyt ja tulevaisuudessa. 

Onetimer.io

Joukkue- ja muiden yhdessä tehtävien urheilulajien harrastaminen koetaan usein haastavaksi. Siihen liittyy seuraavia haasteita:
-Peliseuraa on vaikeaa löytää (erityisesti vieraalla paikkakunnalla matkustaessa tai muuton jälkeen).
-Urheiluseurassa tai vakiovuorolla pelaaminen vaatii sitoutumista rahallisesti, ajallisesti ja sosiaalisesti. Tämä haaste korostuu erityisesti niillä, joilla on kiireinen elämä ja jotka matkustavat paljon.
-Pelien järjestäminen on työlästä: on löydyttävä riittävä määrä saman tasoisia pelaajia ja muodostettava joukkueet ja valittava pelipaikat, Pitää löytää sopiva harrastuspaikka ja varusteet, ja hoitaa näihin liittyvät maksu ja niiden jyvittäminen pelaajien kesken.
-Pelien ja harjoitusten taso ja hauskuus laskee, jos osaavia pelaajia ei ole tarpeeksi. Pahimmillaan vuoroja joudutaan perumaan.

Onetimer.io on verkkoalusta, jolla käyttäjät voivat etsiä peliseuraa ja ilmoittautua urheilutapahtumiin. Käyttäjät voivat järjestää omia urheilutapahtumiaan ja alusta auttaa järjestelyssä mm. muodostamalla joukkueet ja pelipaikat jo ilmoittautumisvaiheessa. Osallistujat tietävät mitä varusteita ottaa mukaan ja tietävät valita oikean värisen pelipaidan. Tapahtumiin liittyvät maksut hoituvat alustan kautta, joka mahdollistaa esimerkiksi kenttävuokrien jyvittämisen osallistujien kesken ja järjestelypalkkion keräämisen.

Markkinoilla ei ole tällä hetkellä palvelua, joka vastaisi suoraan tarpeeseen. Ihmisten urheilun harrastaminen on kasvanut tasaisesti. 70% suomalaisista harrastaa liikuntaa vähintään 2 kertaa viikossa. Yli puolet lapsista ja nuorista harrastavat joukkuelajeja, mutta vanhetessa ihmiset harrastavat enemmän yksilölajeja. Yksi syy on se, että niiden harrastaminen on helpompaa, kun ei tarvitse sitoutua säännöllisiin harjoitusaikoihin. Joukkuelajeista jalkapallo on globaalisti maailman suosituin urheilulaji: sitä pelaa n. 260 milj. ihmistä yli 200 eri maassa.

Innovesi Water Security Safety IWSS

IWSS –järjestelmä tuottaa reaaliaikaisen tilannekuvan vesijohtoverkostosta, jotta vesiturvallisuus on taattu kaikissa mahdollisissa tilanteissa vedenkäyttäjän ja vesilaitoksen näkökulmasta.

Se mahdollistaa reaaliaikaisen seurannan eri tyyppisten epäpuhtauksien aiheuttamien muutosten huomaamiseksi ja paikallistamiseksi vesijohtoverkossa mm:
• veden mikrobiologinen muutos
• ainejäämät
• putkistosta irtoavat epäpuhtaudet

Järjestelmä on teknisesti toteutettu modernilla teknologialla (cloud, IoT), joka mahdollistaa sen käyttöönoton nopeasti, joustavasti, skaalautuvasti ja valvonnan käyttöönottamisen palveluna ilman omia investointeja. Tästä syystä se sopii kaikenkokoisille vesilaitoksille pienimmästä suurimpaan ja voidaan ottaa käyttöön vaikka sensori kerrallaan. Valvontaratkaisu ei ole riippuvainen laitoksen nykyisen infrastruktuurin rakenteesta, laitekannasta, käyttömaasta, sijainnista tai laitoksen toimintaprosesseista.

Se rakentuu seuraavista komponenteista:

Vedenlaadun mittaus
• mikrobiologista laatu (esim. E-coli, Legionella)
• ainejäämät (esim. kloori)
• putkistosta irtoavat epäpuhtaudet (esim. rauta, mangaani, lyijy)
• aistinvarainen laatu (esim. sameus, haju, maku)
• asennus putken sisään tai ulkopuolelle pakattuna moduulina anturi- ja sensoriteknologiaa käyttäen

Kommunikaatio
• langaton verkko (GSM, 3/4/5G, Wlan/RFID/Wifi/LoRa, satelliitti)
• kiinteä yhteys (LAN, WAN)
• kryptattu tiedonsiirto
• käyttö verkkovirralla tai paristolla (>2 vuotta)

Käyttöliittymät ja integraatio
• mobiililaitteet (älypuhelin, tablet, laptop)
• kiinteät laitteet (työasema, SCADA)
• vahva käyttäjätunnistus ja salaus
• ylläpitohenkilöstön tehtävän mukaiset käyttöliittymät
• integraatio muihin taustajärjestelmiin
• käyttöliittymä kolmansille osapuolille (esim. urakoitsijat, viranomaiset)

Pilvipalvelu ja analytiikka
• varmistettu, riittävä palvelukapasiteetti >99,9% käytettävyydellä
• tietoturvattu kommunikaatio
• modulaarinen ja skaalautuva ratkaisu joka mahdollistaa käytännössä rajattoman määrän mittaussensoreita kytkettäväksi palveluun
• kattavat käyttöliittymäpalvelut: karttapohjainen monitorointi/hälytys, tiedonkeruu, raportointi sekä analysointi/ennusteet

Modulaarisen ja palvelupohjaisen rakenteensa ansiosta laitoksen on helppo käyttöönottaa ratkaisu ilman raskaita, erillisiä investointeja. Laitos itse määrittelee kuinka monessa ja missä kohtaa verkostoa/putkistoa vettä analysoidaan sekä miten/millä taajuudella tietoa sensorista järjestelmään halutaan lähettää. Fyysistä sensorimoduulien asennuksista vesijohtoverkkoon vastaa vesilaitos. Käyttöliittymien ja päätelaitteiden määrittelyn sekä testauksen jälkeen palvelu on otettavissa käyttöön välittömästi.

IWSS -järjestelmässä on useita parametroitavia asetuksia, joita säätämällä voidaan ottaa joustavasti huomioon vesilaitoksen laatuvaatimukset, toimintatavat, resurssit, muut valvontajärjestelmät sekä tahtotila vedenlaadun valvonnan nivellyttämiseksi osaksi omaa laatu- ja turvallisuuskulttuuria. Nyt on myös ensimmäistä kertaa mahdollista kytkeä haluttaessa myös viranomaiset tai vesilaitoksen ulkopuoliset palvelutoimittajat (esim. huoltoyhtiö tai alihankkija) ja muut kolmannet osapuolet osaksi tätä digitaalista, reaaliaikaista alustaratkaisua.

BonBus

BonBus-suunnitteluohjelman avulla yritys onnistuu ratkaisemaan palveluliiketoiminnan tyypillisimpiä
ongelmiaNämä ongelmat heikentävät usein joko suoraan tai epäsuorasti yrityksen kilpailukykyä 
markkinoilla sekä vaikuttavat arvoon, jota palvelut tuottavat niitä ostaville asiakkaille. BonBus-suunnitteluohjelma ohjaa yrityksen suunnittelemaan palvelutarjonnan sekä siinä määritettyjen palveluiden rakenteet ja palvelutuotantoinfran niinettä lopputuloksena syntyy yhtenäinenselkeästi hallittava kokonaisuuspalveluliiketoiminnan ydin. 

Micro-coaching

Training is important. It provides knowledge, insight and inspiration for change. Behaviour change is the second part of the puzzle. It is hard, it requires focus, willpower, attention, effort, courage. While a lot depends on the individual, others can provide support on this journey. One framework for providing such a support is coaching. So far it hasn't been widely applied in connection to change and learning programs due to high costs at scale. The usual model is a coach having 10-15 clients and charging in the neighbourhood of 300+ EUR per hour, usually engaging face to face. We found a way to reinvent this model. 

Bidrento

Solution brings the entire renting process online, acts like a digital broker with current services starting from price negotiation online, tenants background check to generating lease agreement, and reverses the whole process being more time efficient. So firstly, tenants apply, and the landlord can already eliminate those who are not suitable for him/her, so there is no need to move forward or meet with such tenant.

Huoleti - the support network in your pocket

Huoleti is a mobile App that brings the support network into your pocket. It empowers patients to continue their life.

AAVARAHA

AAVARAHA-lehti on uusi nuorten talousmedia. Se on perustettu ja lanseerattu toukokuussa 2019. Kyseessä on kolmiuloitteinen talousmedia, jossa mukana on sosiaalinen media, verkko- ja painetut julkaisut uutiskirjeineen yhdessä lanseeraustapahtumien kanssa.

Sanaton App

Ratkaisumme on personoitava sovellus, jonka takana on koneoppimista ja puheentunnistusta käyttävä ratkaisu. Ratkaisu rohkaisee lapsen puhetta ja tukee koko perhettä jokapäiväisissä tilanteissa, kun lapsi ei tule ymmärretyksi.

PUHTI

Sairauspoissaolojen aiheuttaman työpanoksen menetyksen arvo on 3,4 miljardia €. Presenteismin aiheuttamaksi työpanoksen menetyksen arvoksi arvioitiin 3,4 miljardia €. Presenteismillä tarkoitetaan töihin tuloa sairaana, jolloin työntekijä on töissä, mutta ei työskentele täysipainoisesti. Suomi on pari vuotta jäljessä terveysalan palveluissa, verrattuna esimerkiksi Yhdysvaltoihin tai Ruotsiin. Puhdin ideana on mahdollistaa jokaiselle oman terveyden ja hyvinvoinnin seuranta helposti ja nopeasti. Tarkoitus on auttaa terveydenhoidossa, sairauksien ennaltaehkäisyssä ja paremman jaksamisen kehittämisessä. Puhdin palvelussa on panostettu erityisesti siihen, että labratulokset saa selkeässä ja ymmärrettävässä muodossa Oma Puhti -sivulle. Ei pelkkiä numeroita ja lyhenteitä, vaan selkeästi mitä eri mittarit tarkoittavat ja mihin ne liittyvät. Puhti on palvelualusta, joka yhdistää eri toimijoita ja asiantuntijoita. Uskomme, että jokainen meistä ansaitsee enemmän puhtia.

Digibusiness osaaja 2020 – avoin verkkokoulutus kaikille

Uusi digialusta, josta suomalaiset löytävät maksuttomia suomenkielisiä verkkokursseja erilaisista digitaalisuuteen liittyvistä aiheista kuten Digitaalinen transformaatio, Verkkokauppa, Digitaaliset palvelut ja alustat, Myynti verkossa, Palvelumuotoilun menetelmät, Verkkoanalytiikka ja Verkkoteknologiat (IoT, AI, koneoppiminen, VR, robotiikka).

Suomalaisilla on hyvät taidot esimerkiksi hakukoneiden tai verkkopankkipalveluiden käytössä, mutta vain yksi viidestä suomalaisyrityksestä myy tuotteitaan tai palveluitaan verkossa ja kansainvälisesti verkkomyyntiä tekee noin viisi prosenttia yrityksistä. Se on vähemmän kuin monessa muussa Euroopan maassa. Myös suomalaiset pienet yritykset ovat jäämässä kehityksestä jälkeen (HS 12.6.2019). Suunnittelemamme suomenkielinen Digi-mooc on kaikille suomalaisille avoin oppimisalusta, jota auttaa päivittämään liiketaloudellista ymmärrystä digitaalisuudesta niiden suomalaisten osalta, jotka ovat vaarassa jäädä digikuilun väärälle puolelle ja pudota työmarkkinoilta. Koulutus tukee myös pk-sektorin yrittäjiä liiketaloudellisen digiosaamisen hankkimisessa.

E-päivystys

Sovellus helpottaa ja nopeuttaa päivystysvastaanottojen jonotusprosessia ja potilaiden hoitoon ohjautumista. Helpottaa potilaiden oloa, kun jonotuspaikan voi itse valita. Vähentää yhtä aikaa jonottavien ihmisten määrää odotustiloissa, jolloin voidaan minimoida erilaisten bakteerien ja virusten tartuttavuutta. Isojen odotustilojen tarve vähenee.

Vorna ID - Your Digital Key to Business Services

Sähköisten palveluiden kehitys luo tarpeen hallinnoida yritysasiakkaiden käyttöoikeuksia ja tunnistusta luotettavasti ja kustannustehokkaasti. Tällä hetkellä markkinoilla ei ole tuote pohjaisia ratkaisuja yritysasiakkaiden vahvaan tunnistamiseen vaan ratkaisut ovat räätälöityjä. Globaalin yritystunnisteen (LEI) avulla on mahdollista tuoda markkinoille uusi ratkaisu eli Vorna ID.

MP INtelligence

Energia-, prosessi- ja valmistavassa teollisuudessa kerätään suuria määriä prosessidataa. Tätä dataa
on perinteisesti hyödynnetty paikallisesti prosessin ohjaukseen ja vikatilanteiden havaitsemiseen.
Käyttö on kuitenkin perinteisesti erittäin rajoitettua, kun taas tekoäly/koneoppivat algoritmit
mahdollistavat tämän, jo olemassa olevan datan tehokkaamman hyödyntämisen. Hyödyntämällä
edistyneitä algoritmeja ja teollisuuden asiantuntijoita, datasta voidaan mm. ennakoida vikatilanteita
(Predictive Maintenance) sekä tuottaa reaaliaikaista palautetta prosessin ohjaukseen. Tuloksena on
epäkäytettävyyskustannuksien merkittävä pieneneminen sekä prosessin tehokkaampi ajaminen. Ja
suoran taloudellisen hyödyn lisäksi tämä vaikuttaa suoraan esim. CO2 päästöihin,
energiatehokkuuteen, jne.

Elintarvikkeiden dynaaminen hinnoittelu ruokahävikin vähentämiseksi

Kaupan ruokahävikki on arviolta 70 milj. kg vuodessa. Nopeimmin vanhenevia ovat leipomo-,
meijeri-, vihannes-, liha- ja kalatuotteet. Tuotteiden arvo lähestyy jyrkästi nollaa parasta ennen -
ajankohdan lähestyessä. Tämän jälkeen hinta muuttuu negatiiviseksi eli kauppiaalle syntyy
tuotteesta vain kustannuksia. Nykyisin kysyntä kohdistuu voimakkaimmin tuoreimpiin tuotteisiin,
kun taas vanhenevia tuotteita kartetaan.

The uber of logistics

Markkina on nousussa jyrkästi ja Posti ilmoittaa toimittamaan päivittäin 8 miljonaa lähetystä.
Lähetettävä paketti määrää on kasvussa 20% vuosilta toiseen ja logistiikan alalla tavara kuljetus (ei
erikoiskuljetukset) on arvioitu olevan 9 biljoona euroa. Digitalisaaatio tulee murtamaan tätä alaa
pian ja merkkejä on jo ulkomailla jossain yritetään saman kaltaiset konseptit vetää.

Digiline

Luonnon monimuotoisuus on kriisissä. Jopa miljoona eliölajia kuolee sukupuuttoon tällä
vuosisadalla. Tämä on 20% kaikista eliöistä. Syynä on ihmisen toiminnan laajeneminen. Meneillään
on ns. kuudes globaali sukupuuttoaalto. (IPBES raportti 2019). Maailman luonnontieteellisissä
kokoelmissa on 2-3 miljardia näytettä. Niistä vain noin 10% on luetteloitu digitaalisesti ja 1%
kuvannettu. Nämä tiedot pitäisi saada avoimesti saataville Internetiin. Tämä vaatii kokoelmien
digitoinnin kiihdyttämistä.

Work Connector

Esimerkkikuvaus: opettaja huomaa luokkahuoneen ikkunan olevan rikki, hän avaa idean appsin ,
ottaa kuvan rikkinäisestä ikkunasta ja lähettää ilmoituksen "huolto" vahtimestari näkee ilmoituksen ja kuittaa, opettaja saa tiedon tästä. Nyt vahtimestari liittää tapahtumaan ikkunafiksaajan, tämä näkee kuvan ja saa muut tiedot esim. automaattisesti. Hän vastaa vahtimestarille. ja kysyy milloin
olisi paras hetki. Opettaja näkee myös viestinvaihtoa ja ilmoittaa että itseasiassa luokka onkin koko
viikon tyhjä tms koska luokassa ei voi olla. Vahtimestari ilmoittaa lisäinfoa. Tilanne edistyy ja viestit
kulkevat. Kun ikkuna on paikallaan, ilmenee uusi ongelma ja nyt järjestelmän avulla opettaja myös voi kysyä suoraan lasin fiksaajalta infoa. Vahtimestari ilmoittaa, että hän laittaa pahvin ikkunaukkoon
ja oppilaat voivatkin olla luokassa. Nyt siis voidaan näin kytkeä ihmisiä johonkin asiaan.
Rakennekuvaus: applicaatiot mobiili sekä käyttäjät ja hallinnoitsijat - hub tai p2p malli - esimerkin
mukainen toiminta - seuranta aloitettu-kesken-toteutettu- tapahtumien keruu - feedback osallisilta -
tiedon kautta tehokkuuden nosto tms.- realistinen tilanne seuranta muita ei vielä koostettuja
ominaisuuksia.

Green Source

Ratkaisun tavoitteena on ratkaista jätehierarkian mukaisen uudelleenkäytön ja siirtymisen autoilussa
läpivirtaustaloudesta kiertotalouteen. Ratkaisussa hyödynnetään avoin data nerokkaalla alustalla
siten, että liikkuminen tuottaa minimimäärän päästöjä. Ratkaisu on tarkoitettu kaikille auton
käyttäjille, autoilun ekosysteemille.

Vahinkotieto.fi

Vahinkotietokannan tarkoituksena on helpottaa käyttäjää löytämään aiempia vastaavanlaisia
vahinkotapauksia (palo-, vesi- ja ympäristövahingot) ja arvioimaan tällä tavalla vahingon suuruutta,
tarvittavia saneeraustoimenpiteitä ja kustannuksia. Kunnostustöihin on jo olemassa työkaluja
kustannusten arviointiin muttei näitä edeltäville purkutöille, joita Vahinkotieto käsittelee.

Easy GDPR

Easy GDPR on keskitetty verkkopalvelu, jossa asiakkaalle on jo valmiiksi tuotettu dokumentaatio
vastaamaan asetuksen vaatimuksiin. Palveluun kuuluu lisäveloitukseton asiantuntijatuki, jolloin
asiakasyritys saa GDPR -vaatimukset helposti haltuun. Hanke ratkaisee tietosuoja-asetuksen
mukanaan tuoman osoitusvelvollisuusdokumentaation tuottamisen, ylläpidon ja tarvittavan
tietosuojaosaamistarpeen.

Sweetsbot

Bottipohjainen palautteenanto, joka antaa työntekijälle tarvittaessa apua ja vinkkejä, miten
ongelman voisi ratkaista. Jos nämä neuvot eivät riitä, botti voi ohjata työntekijän esimerkiksi
coachingiin, työnohjaukseen tai vaikkapa työpsykologin vastaanotolle yrityksen etujen mukaan. Botti
kerää samalla anonyymiä mittausdataa, joka on työnantajan nähtävissä dashboardin ja
automaattisten sähköpostiraporttien kautta.