Democratize (FINALISTI)

Hankkeen nimi
Democratize (FINALISTI)
Democratize on sovellus käyttäjille sekä web-pohjainen osallistamisalusta yhteisöille.

Yhteisöt voivat osallistaa alustamme avulla jäsenensä päätöksentekoon. Kansalaiset puolestaan pääsevät vaikuttamaan sekä saavat tietoa omaa elämäänsä koskevasta päätöksenteosta.
 
Esimerkiksi Keravan kaupunki osallistaa kaikki Democratize-sovelluksen keravalaiset käyttäjät kaupungin kehittämiseen. Kauttamme he ovat kysyneet kysymyksiä mm. Uuden asuinalueen nimestä sekä uusien liikennevalojärjestelmien toimivuudesta. Kerava haluaa osallistaa kaupunkilaisten lisäksi myös omat työntekijänsä. Sovellukseen voidaan luoda ns. Suljettuja ryhmiä, jotka ovat suunnattu vain varmennetuille jäsenille. Varmennukseen voimme käyttää monia eri keinoja asiakkaan toiveiden mukaan. Tätä ryhmää käyttäen Keravan kaupunki voi ottaa kaupungin työtekijät mukaan kehittämiseen ja luovat näin kaupungista myös parempaa työpaikkaa. Kerava kysyy käyttäjiltä lisätietoina postinumeron, jonka avulla he voivat kohdentaa kysymyksiä juuri oikealla asuinalueella asuviin kaupunkilaisiin.
 
Turun kaupunki taas haluaa osallistaa nuoret mukaan päätöksentekoon. He osallistavat kaupungin nuorisovaltuuston kautta kaikki alle 30 -vuotiaat käyttäjät. Näin myös nuoret saavat äänensä kuuluviin kaupungin kehittämisessä. Turun Lasten Parlamentti taas hyödyntää palvelua suljetun ryhmän avulla omassa päätöksenteossaan.
 
Taksi Helsinki, Suomen suurimpia taksiyrityksiä haluaa osallistaa suljetun ryhmän avulla kuljettajansa sekä autoilijansa mukaan päätöksiin. Näin he lisäävät työntekijöiden tyytyväisyyttä, sitoutuneisuutta sekä hyvinvointia ja keräävät mielipiteitä toimintansa kehittämiseen.
 
Kaikille Democratize-sovelluksen käyttäjille tarjoamme myös avoimen datan alla olevat päätökset eduskunnasta, EU:sta sekä kaupunginvaltuustoista (riippuu onko kaupungeilla avointa dataa saatavilla).
 

Katso videolta Democratizen tunnelmat sparrauksen jälkeen:

HubSpot Video

 

Katso videolta Digian asiantuntijoiden kommentit:

HubSpot Video
Jaa ja vaikuta