Global Carbon Sink Monitor (FINALISTI)

Hankkeen nimi
Global Carbon Sink Monitor (FINALISTI)

Ilmastonmuutoksen torjunnassa kaikkein olennaisinta on valita kaikkein tehokkaimmat keinot käyttöön ja seurata niiden toteuttamista käytännössä. Tähän saakka on ollut mahdotonta tietää mikä on maailman hiilinielujen tilanne, miten niitä pitäisi kehittää ja kuka niitä pystyy valvomaan. Terramonitorin Global Carbon Sink Monitor -palvelun avulla hiilinieluista pystyy saamaan ensi kertaa objektiivista dataa, jota voidaan käyttää ilmastonmuutoksen taistelussa.

Ratkaisu on globaali jatkuvasti päivittyvä kartta, jossa visualisoidulla hiilinielugrafiikalla esitetään hiilen sitoutumista metsiin ja kasvustoon. Palvelu hyödyntää tekoälyä ja koneoppimista tunnistaakseen ja laskeakseen varastoidun hiilen. Palvelu tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden seurata oman kohdealueen hiilinielua, ostaa makroraportteja haluttujen alueiden hiilinielutilanteista tai käyttää dataa rajapintojen välityksellä omien ratkaisujen rakentamiseen. Global Carbon Sink Monitor mahdollistaa uudenlaisen ekosysteemin syntymisen tuotetun datan pohjalta ja avaa mahdollisuuden entistä innovatiivisimpiin sovelluksiin.

Katso Terramonitorin kilpailutunnelmat:

HubSpot Video

 

Näin Digian asiantuntijat kommentoivat sparraussessiota:

HubSpot Video

 

Jaa ja vaikuta