Kukaan ei jää ilman apua. Tekoäly löytää oikean auttajan. (VOITTAJA)

Hankkeen nimi
Kukaan ei jää ilman apua. Tekoäly löytää oikean auttajan. (VOITTAJA)
Nykyisessä Oma Punainen Risti -palvelussa tarvittavat auttamistehtävät syötetään paikallisesti järjestelmään, joka tietoja käyttäen etsii ja tarjoaa sopivaa ja käytettävissä olevaa vapaaehtoista tehtävään huomioiden sen ajankohdan, paikan ja tarpeen. Esimerkiksi ystäväpalveluun on rakennettu työkalu, joka ehdottaa sopivia ystävävapaaehtoisia ystävää etsiville ihmisille järjestelmään kerättyjen tietojen pohjalta. Tämän jälkeen vapaaehtoinen ystävävälittäjä selvittää tilannetta, ottaa yhteyttä molempiin ja auttaa ystävät alkuun.
 
Pullonkaulaksi myös nykyisessä digitaalisessa vapaaehtoisten välittämisessä on muodostunut auttamistehtävän ja autettavan ihmisen yhdistämisen vaatima henkilötyöpanos. Vaikka kunnat tai järjestöt palkkaisivat lukemattomia vapaaehtoistyön koordinaattoreita tai ystävävälittäjiä, ei suomalaisten auttamishalua ja auttamisen paikkoja saada täytettyä aukottomasti. Tekoälyyn pohjautuva ratkaisu säästäisi lukemattomia työtunteja ja mahdollistaisi tiedon hyödyntämisen ihmisten auttamisen mahdollistamiseksi.
 
Järjestelmän jatkokehityksen kannalta on keskeistä hyödyntää tekoälyä, jotta ihmiset voisivat käyttää aikansa mahdollisimman paljon varsinaiseen auttamiseen ja toisten kohtaamiseen vapaaehtoisten hallinnoinnin sijaan. On myös tärkeää hyödyntää ja saada käyttöön jo olemassa olevien Punaisen Ristin vapaaehtoisten valtava määrä ja vielä suurempi vapaaehtoistehtävistä kiinnostuneiden määrä.
Vaikka vapaaehtoistyön välittämistä ei voida tehdä täysin automaattiseksi autettavien haavoittuvan aseman, suojelun tai tietosuojan takia, paljon on kuitenkin vielä tehtävissä.

Haluamme tekoälyä hyödyntämällä yhdistää auttajat ja avun tarvitsijat paikallisesti koko maassa. Tämä mullistaa auttamisen käytännöt ja moninkertaistaa avun määrän. Järjestelmää hyödynnettäisiin sekä jokapäiväisessä arjessa että yhteiskunnan kriisitilanteissa. Tekoälyavusteisesti voidaan identifioida kriittiset avun paikat ja tehokkaasti yhdistämään oikeat ihmiset auttamistehtäviin.
Punaisen Ristin kautta on mahdollista saada yhteys vapaaehtoisiin ympäri Suomen. Sen lisäksi suunniteltu järjestelmä kattaisi myös erilaiset Punaisen Ristin kumppanit kuten sairaalat, palvelutalot ja koulut.
 

Katso videolta SPR:n kommentit sparrauksen jälkeen:

This video is no longer available

The file cannot be accessed or has been deleted

 

Katso videolta Digian asiantuntijoiden kommentit sparrauksen jälkeen:

sparraajat_spr_vesa_hack_ja_asko_juvonen-1
 
Jaa ja vaikuta