Nextmile.work – Merkityksellistä työtä konkareille (FINALISTI)

Hankkeen nimi
Nextmile.work – Merkityksellistä työtä konkareille (FINALISTI)
Nextmile.work on palvelu, joka muuttaa työn tekemisen kulttuuria. Tällä hetkellä eläkkeelle siirtyvillä on tyypillisesti kokopäiväinen työ, josta jäädään vain kerran ja sitten vietetään eläkepäiviä. Vastaamme työelämän murrokseen ja työhaluisten eläkeläisten toiveisiin – teemme omien toiveiden mukaisesta, satunnaisesta eläkkeellä työskentelystä uuden normaalin. Palvelun kautta työtehtäviä tekevä eläkeläinen ei kohenna ainoastaan taloudellista hyvinvointiaan, vaan on osa yhteisöä, tekee merkityksellistä työtä, hyödyntää osaamistaan ja oppii lisää – pitää siis monin tavoin huolta omasta hyvinvoinnistaan.
 
Nextmile.work-verkkopalveluun voi liittyä jo työelämässä. Palvelussa voi hyvissä ajoin pohjustaa eläkeajan työprojekteja ja löytää ja sopia työtehtävistä. Muiden Nextmile.work-osallistujien jakamista erilaisista elämän- ja työtilanteista saa ideoita siitä, millaista haluaisi oman uuden arjen eläkkeellä ollessa olevan.
 
Tiedämme Nextmile-valmennusohjelman toteutusten kokemuksista, että omat tavoitteet työurien jatkamisesta ja työn tekemisestä eläkkeellä selkeytyvät, kun ihmiset ohjataan itselle tärkeiden kysymysten äärelle. Näitä tärkeitä kysymyksiä eivät olekaan vain ’pinnalla olevat’ kysymykset, vaan niitä ovat esimerkiksi kokemus omasta arvosta, tarpeesta kuulua yhteisöön, merkityksen kokemus ja halu jättää omia jalanjälkiä. Tätä ohjelmaa olemme toteuttaneet reilun vuoden ajan ja nähneet käytännön muutokset ajattelussa ja suhtautumisessa eläkeaikaan. Tästä näkökulmasta tiedämme, että noin 60-vuotiaista suuri osa mietiskelee eläkeajan sisältöä, eikä välttämättä halua täysin jäädä eläkkeelle, jos on muita vaihtoehtoja tarjolla. Nextmile.work -palvelu on ratkaisu, joka tuo erilaiset työn tekemisen vaihtoehdot selkeästi ja helposti saataville: sopivien töiden tunnistaminen, työtehtävään hakeminen, palkanmaksu ja sen vaikutus eläkkeeseen, toteutuneiden työtehtävien arviointi suhteessa omiin tarpeisiin.
 
Palvelun tärkeänä osana tulee olemaan datan kerääminen sekä yksilöiltä että työnantajilta. Nextmile-valmennusohjelman toteutuksissa olemme keränneet osallistujien kokemuksia mm. motivaatiosta jatkaa työuraa, eläkkeelle siirtymiseen liittyviä eniten askarruttavista asioista ja arvioita omasta terveydentilasta (ks.liitetiedosto). Ihmiset ovat kiinnostuneet siitä, mikä samassa elämäntilanteessa olevia pohdituttaa ja mitä eläkeajalle suunnitellaan. Nextmile.work -palvelussa kerättävää dataa halutaan tarjota konkareille itselleen siinä muodossa, joka auttaa näkemään työprojektin mahdollisuuksien kirjon ja kohdentamaan oman mielenkiinnon juuri itselle sopiviin työtehtäviin. Lisäksi koko palvelun tasolla kertyvää dataa halutaan saada yhteiskunnalliseen päätöksentekoon sellaisissa muodoissa, jotka auttavat kohderyhmän ydinkysymyksen ratkaisemisessa: miten työvoiman tarve ja konkariystävälliset työtehtävät tavoittavat ne eläkeläiset, jotka haluavat työskennellä eläkkeellä ollessaan.
 

Tutustu Nextmilen tunnelmiin sparrauksen jäljiltä:

HubSpot Video

 

Katso Digian asiantuntijoiden kommentit sparrauksen jälkeen:

HubSpot Video
Jaa ja vaikuta