Digiarjessa-blogi

5 toimialaa, jotka ovat digitaalisen vallankumouksen kynnyksellä 2016

Digitalisaatio ei ole vain muotisana ilman sisältöä. Digian Aki Kortesniemi listaa viisi alaa, joilla tapahtuu paljon tänä vuonna. Kuuluuko oma alasi tähän joukkoon ja miten olet valmistautunut muutokseen?

digitalisaatio_julkishallinto.jpg

Digitalisaatio on muokannut kaikkia toimialoja jo parikymmentä vuotta, mutta viime aikoina päätelaitteiden ja nopean mobiiliteknologian mahdollistamat innovatiiviset palvelut ja sisällöt ovat kiihdyttäneet kehitystä. Eikä se tästä tule hidastumaan. Erityisesti näillä viidellä toimialalla digitalisaation aiheuttama muutos kiihtyy tänäkin vuonna.

1.    Julkishallinto

Julkisten palvelujen digitalisointi on hallinnon yksi keskeinen kärkihanke vuonna 2016, joka kuvastaa digitalisaation potentiaalia tuottavuusloikan saavuttamisessa lähitulevaisuudessa. Hanke on myös hieno osoitus ajattelusta, jossa kansalaiset asetetaan keskiöön ja julkisen sektorin toimintamallit ajatellaan uudelleen.

Samalla kun Kansallisen palveluarkkitehtuurin (Kapa) kehittämisohjelma rakentaa digitalisoinnin infrastruktuuria, on vihdoin myös Suomessa julkisen sektorin digital first -ajattelu askeleen lähempänä.

Vuonna 2016 lainsäädäntö tulee aidosti tukemaan tehtävää digitalisaatiotyötä, ja todellisia tuottavuushyötyjä tuovat hankkeet liikahtavat kunnolla eteenpäin. Julkishallinnon digitalisoinnin mahdollisuuksia kuvastaa esimerkiksi se, että suurimmat yksittäiset viranomaiset lähettävät vuodessa yli 10 miljoonaa kirjettä - kansalaisen näkökulmasta usein hankalista prosesseista puhumattakaan.

Lataa uusi oppaamme julkishallinnon digitalisoijalle kuvakkeesta, joka löytyy kirjoituksen lopusta.

2. ICT

ICT on toimialana nuori, mutta teknologisen murroksen avustamana sen kehitys alkuajoista on ollut jatkuvasti kiihtyvää. Jos vielä 1960-80 luvuilla ICT-toimialan kehitystä ohjasivat yleisesti muut toimialat (erityisesti laiteteollisuus ja automaatioratkaisut), niin nyt ICT on keskeisin draiveri muiden toimialojen kehittymisessä.

ICT:n rooli itsenäisenä toimialana ei ole enää entisellään, ansaintamallit muuttuvat ja koko toimiala jatkaa palveluistumista. Kehitys jatkuu vauhdikkaasti myös tänä vuonna, ja ICT jatkaa sulautumistaan kaikkialle meitä ympäröivään maailmaan mahdollistamalla yhä uudenlaisia toimintatapoja.

3. Kauppa

Se, kuka hallitsee dataa, hallitsee kauppaa, sanotaan. En tiedä oliko tämä esimerkiksi Amazon.comin johtoajatus silloin alussa, mutta selvästikin lähes vainoharhainen kuluttajadataan panostaminen on luonut perustan nykypäivän menestyville retailereille.

Jos vielä taannoin haluttiin häätää kuluttajat kivijalasta verkkoon, niin päinvastainen suunta vahvistuu edelleen vuonna 2016. Kivijalkakaupoista aletaan tehdä yhä enemmän showroomeja. Elämykselliseen ostamiseen tullaan myös Suomessa panostamaan yhdistämällä digitaalista kuluttajadataa myymäläasiointiin. Tämä johtaa myös perinteisen myymälämainonnan ja asiakaspalvelun muuttumiseen mobiilimajakoiden, analytiikan ja erilaisten videopintojen tukemana.

4. Teollisuus

Kaiken internetistä tai asioiden internetistä toimialasta riippuen (Internet of Things) puhutaan neljäntenä teollisena vallankumouksena - tuotantokoneiden käyttöönoton, massatuotannon ja elektroniikan jälkeen. IoT:ia on tehty tavalla tai toisella jo vuosikymmenet. Esimerkiksi Rolls-Royce laajensi jo vuosikymmeniä sitten ansaintamalliaan moottoreiden myymisestä suoriteperusteiseen vuokraamiseen - kerättävää dataa hyödyntämällä.

Kuten kaikki isot muutokset, ne eivät tapahdu lineaarisesti vaan enemmän kiihtyvällä käyrällä, kun kriittinen massa on saavutettu. Vaikka kaiken internetin kuluttajasovelluksista (esimerkiksi älykäs koti, älykäs terveydenhuolto) puhutaan paljon, teollisuudelle tämä on jo nyt todellinen muutostekijä, joka mahdollistaa uudenlaisen liiketoiminnan. Esimerkiksi McKinseyn raportin mukaan (6/2015) teollisissa ympäristöissä on tällä hetkellä suurin potentiaali arvon luomiseen IoT:llä.

Kaiken internetillä ei teollisuudessakaan luoda uusia liiketoimintamalleja tai palveluja ilman analytiikkaa. Erilaista mittari- ja anturidataa kerätään jo nyt valtavia määriä ja tästä vain muutamaa prosenttia hyödynnetään liiketoiminnassa.

5. Media

Digitaalisessa murroksessa pärjääminen edellyttää vuonna 2016 media-alan toimijoilta yhä enemmän investointikykyä ja suurempia panostuksia digitaalisten palvelujen ja sisältöjen kehittämiseen. Varsinkin kun digimaailmassa vastassa on jo nyt Google, Facebook ja kumppanit.

Kilpailukykyä haetaan toisaalta panostamalla digi-startupeihin, mutta myös hakemalla tehokkuutta median perinteisestä arvoketjusta (sisällöntuotanto, paino, jakelu). Skaalaetujen hakeminen perinteisessä toiminnassa johtaa fuusioihin ja yhteistyön tiivistämiseen nykyisten kumppanien kanssa.

Median kuluttajien näkökulmasta perinteinen journalismi ja markkinointiviestintä jatkavat yhdistymistään ja sekoittumistaan, mutta tarjoaa toisaalta toimialalle uusia tapoja tehdä liiketoimintaa.

Pienillä viilauksilla ei pärjää

Vielä muutama vuosi sitten saatettiin miettiä, että onko nyt kyseessä digitalisaation aiheuttama toimialan murros vai lähinnä vain nykyiseen organisaatiorakenteeseen ja palvelumalliin liittyvä muutospaine, josta selvitään “pienellä viilauksella”. Viimeistään nyt kaikilla toimialoilla on selvää, että jatkossa pärjätään vain ajattelemalla koko liiketoiminta ja rakenteet uudelleen asiakkaan näkökulmasta.

Lue oppaastamme, miten rakennetaan hyvä digitaalinen julkinen palvelu:

Lataa-opas-julkisen-sektorin-digitalisaatioon


kauppa   julkinen sektori   digitalisaatio


Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi