Digitalisaatiolla edistetään puolustus- ja turvallisuusviranomaisten yhteistyötä

tietoturva artikkeli digitaalinen ydin defence

tivi-artikkeli

Turvallisuus-, puolustus- ja pelastustoiminnot ovat yhteiskunnan toimivuuden kannalta kriittisiä tekijöitä. Turvallisuuteen ja varautumiseen kiinnitetään nyt erityistä huomiota ja olennaista on viranomaistahojen aktiivinen yhteistyö, jota digitalisaation avulla voidaan myös merkittävästi edistää.

Euroopan turvallisuustilanne muuttui kevään 2022 aikana, ja tällä oli vaikutuksia myös suomalaiseen yhteiskuntaan. Muuttunut turvallisuusilmasto on vaikuttanut monella eri tapaa myös viranomaisiin ja heidän toimintaansa. Tarvitaan uusia toimintamalleja ja palveluita, joilla voidaan varautua ja parhaassa tapauksessa ennaltaehkäistä jo tunnistettuja tai kokonaan uudenlaisten riskien toteutumista.

"Digitalisaatiolla on iso mahdollisuus turvallisuusviranomaisten yhteistoiminnassa. Digitaalisuuden pistemäisyys on kuitenkin haaste, sillä yksi teknologia ei ratkaise asioita, vaan on opittava hyödyntämään monia eri kokonaisuuksia yhdessä – vaikkapa dataa, tekoälyä ja analytiikkaa. Turvallisuuden lisääminen vaatiikin luovuutta sekä teknologioiden koko potentiaalin hyödyntämistä", sanoo Digia Oyj:n liiketoimintajohtaja Sami Paihonen.

Digia on suomalainen ohjelmisto- ja palveluyritys, jolla on pitkä historia suomalaisten viranomaistahojen kanssa toimimisessa. Tämän ansiosta yhtiöllä on laaja näkemys koko yhteiskunnan turvallisuusnäkökulmiin.

"Turvallisuutta heikentävien uhkakuvien osalta olennaista on varautuminen ja viranomaistahojen aktiivinen yhteistyö. Organisaatioiden tuleekin tarkastella ICT-infraansa ja -kumppaneitaan kokonaisuutena, sillä infra on juuri niin vahva kuin sen heikoin lenkki", Paihonen toteaa.

Tietoa on johdettava laadukkaasti

Turvallisuusympäristöön liittyviä oleellisia suuria ICT-teemoja ovat tiedolla johtaminen, digitalisaatio ja turvalliset pilvipalvelut. Jokaiselle viranomaiselle on tärkeää seurata oman toimintansa kannalta oleellista tilannekuvaa ja saada tämä tieto selville mahdollisimman oikeana. Tietoa on myös osattava johtaa laadukkaasti.

Esimerkiksi maanpuolustukseen liittyvän tiedolla johtamisen mahdollisuuksia pohditaan ja kehitetään Digiassa kaiken aikaa mm. Puolustusvoimien kanssa.

"Tutkimme, miten hyödyntää tietoa monipuolisemmin, teemme kokeiluja ja vaikkapa simuloimme tiedon perustella tilanteita ja toimintaa. Tietoturva on luonnollisesti kaiken aikaa tekemisen keskiössä", kertoo Digian Defence-yksikön johtaja Jussi Tammelin.

Tietoturva on luonnollisesti kaiken aikaa tekemisen keskiössä.

Digia on toteuttanut viimeisen 20 vuoden aikana operatiivisia järjestelmiä turvallisuuskriittisiin ympäristöihin. Järjestelmät ovat niin viranomaisten kuin myös osin kansalaisten käytössä. Yhtiö on rakentanut muun muassa 112-applikaation. Turvallinen ohjelmistokehitys on olennainen osa Digian toiminatamallia, jossa turvallisuus ja käytettävyys otetaan huomioon palvelukehityksen alkumetreiltä loppukäyttäjäkokemukseen asti huomioiden myös elinkaarituen ja varautumisen vaatimukset.

"Me tuomme kumppanina ulkopuolista näkemystä turvallisuuteen ja sen kehittämiseen, ja pystymme nostamaan vaikka kyberturvallisuuden kehityksen näkökulmia esille eri toimijoiden kesken", Paihonen jatkaa.

Me tuomme kumppanina ulkopuolista näkemystä turvallisuuteen ja sen kehittämiseen, ja pystymme nostamaan vaikka kyberturvallisuuden kehityksen näkökulmia esille eri toimijoiden kesken.

Defence-yksikkö vastaa turvallisuus- ja puolustussektorin digitalisaatiotarpeisiin


Digia on tehnyt Puolustusvoimien kanssa yhteistyötä yli 20 vuoden ajan ja ollut Puolustusvoimien kumppani vuodesta 2018. Tähän luonnollisena jatkumona Digia perusti toukokuussa 2022 Defence-yksikön vastaamaan puolustussektorin asiakkuuksien hoitamisesta ja palvelutuotannosta. Defence-yksikkö kokoaa yhteen sektorin kriittiset osaajat ja hankkeiden koordinoinnin sekä tuottaa lisäarvoa koko sektorin käyttöön hyödyntäen Digian laajaa palvelutarjoamaa.

"Digialla työskentelee pitkälti toistasataa Puolustusvoimien turvallisuusselvittämää ICT-alan ammattilaista eri liiketoiminnoissa. Haluamme Defence-yksikön avulla tuoda nämä asiantuntijat entistä tehokkaammin puolustusteollisuuden käyttöön", Tammelin sanoo.

Asiantuntijoita tarvitaan esimerkiksi silloin kun käytössä olevista järjestelmistä ja eri teknologioista halutaan kaikki hyöty irti.

"Puolustussektorillakin eri teknologioita on paljon käytettävissä, mutta turvallisuuden näkökulmasta ICT-innovaatioista ei oteta vielä läheskään kaikkea potentiaalia irti", Paihonen sanoo.

Vaikka valmiita ratkaisuja löytyisi, ei niiden käyttöönottaminen ole aina yksinkertaista ja nopeaa. Parhaimmillaan olemassa olevaa teknologiaa voidaan hyödyntää laajemmin ja turvallisesti myös muiden toimijoiden käyttöön.

"Turvallisten ICT-ratkaisujen ja luotettavan ICT-kumppanuuden avulla eri viranomaistahojen suorituskyky paranee ja tilannekuvasta muodostuu mahdollisimman oikea", hän lisää.

Tutustu Digian korkean turvallisuuden ratkaisuihin:

kyberturva


tietoturva   artikkeli   digitaalinen ydin   defence

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi


 

Sami Paihonen

Sami Paihonen
liiketoimintajohtaja, Digia Oyj

 

Jussi Tammelin

Jussi Tammelin
Defence-yksikön johtaja, Digia Oyj

 

 

Sinua voisi myös kiinnostaa