← Pääsivulle

Direktiiveistä apua sijoituspalvelun tarjoajalle

Petri Oinonen | Senior Manager17. maaliskuuta 2017

Uusi MiFID II -direktiivi tuo pankkialalle paineita asiakaskohtaamisien digitalisointiin. Parhaimmassa tapauksessa pelätystä ja jo kertaalleen vuodella siirretystä direktiivistä hyötyvät sekä tavalliset säästäjät ja piensijoittajat että myös palveluntarjoajat itse.

sijoitusrobotiikka.jpg

Varainhoidon sekä pankki- ja sijoituspalveluiden digitalisaatiosta on puhuttu paljon, mutta konkreettisia esimerkkejä on erilaisten sääntelyhankkeiden kanssa kamppailevilta finanssialan palveluntarjoajilta nähty vasta vähän. Direktiivien vaatimusten heppoinen huomiointi johtaa helposti ongelmiin ja jopa miljoonasanktioihin, kuten finanssivalvonnan 7.3. julkistama tiedote kertoo.

Tulevaisuus näyttää kuitenkin siltä, että uudistuksia sijoitusalan palvelutarjoomaan on lopultakin luvassa. Direktiiveistä huolimatta – ja osin jopa niiden ansiosta.

Hyvänä esimerkkinä voidaan pitää MiFID II –direktiivin aiheuttamaa positiivista painetta digitalisoida koko asiakaskohtaamisen prosessi eri kanavissa. Direktiivi näet edellyttää vuoden 2018 alusta alkaen entistä tarkempaa asiakkaan tuntemista: sijoittajakuvan muodostusta, kohdemarkkinan sekä myytävien sijoitustuotteiden soveltuvuuden arviointia, koko prosessin dokumentointia ja jäljitettävyyttä sekä palkkiorakenteen avaamista täysin uudella tavalla. Koska kaikki muuttuu joka tapauksessa, sijoituspalvelun tarjoajankin on pakko tarkastella koko liiketoimintaansa uudesta näkökulmasta. Uusia mahdollisuuksia etsitään erityisesti digitaalisten palveluiden ja ohjelmistorobotiikan kautta.

Automatiikan avulla tarjolle avautuu jopa täysin uusia markkinoita.

Ohjelmistorobotiikalla tarkoitetaan yleensä automatiikkaa, jonka avulla voidaan korvata ihmisen tekemää työtä tietojen syöttämisessä järjestelmiin, tietojen hakuun ja raporttien muodostamiseen. Kyseessä ei siis ole fyysinen robotti, vaan tietokonesofta, joka kirjautuu tietojärjestelmään kuten ihminen tekisi, ja suorittaa rutiininomaisia töitä väsymättä ja palkankorotusta nurkumatta. Manuaalisesta tietojen käsittelystä ATK:hon?

Emme suinkaan ole palaamassa 80-luvulle. Nykyaikaiset tietojärjestelmät tarjoavat varsin monipuolisesti ohjelmistorajapintoja (API), joiden avulla yksittäisten työtehtävien automatisoinnin sijaan voidaan kokonaisia liiketoimintoja suunnitella uusiksi. Automatiikan avulla tarjolle avautuu jopa täysin uusia markkinoita. Eräs mielenkiintoisin tällainen on MiFID II -direktiivin puristuksessa tuskailevien varainhoitopalveluiden avautuminen tavallisille säästäjille ja piensijoittajille.

Varainhoitopalveluita kaikelle kansalle

Perinteisesti varainhoidolla tarkoitetaan ns. täyden valtakirjan omaisuudenhoitoa, jossa päätösvalta sijoittamisesta on annettu kokonaan varainhoitajalle. Yksilöllinen palvelu on tarkoittanut, että varainhoitajan palveluita saadakseen sijoitettavaa omaisuutta on täytynyt olla vähintään satojatuhansia euroja. Pankki veloittaa normaalien kaupankäyntikulujen lisäksi palkkion, joka lasketaan yleensä prosentteina arvopaperisalkun kulloisestakin markkina-arvosta. Koska palkkio määräytyy asiakkaan omistusten arvon perusteella, kovin kilpailu varainhoitajien kesken käydään suurimmista sijoitussalkuista. Palvelun tarjoaminen tavalliselle, muutaman kymppitonnin säästäjälle ei ole aiemmin ollut mielekästä, koska palvelun tuottamisen kulut eivät pienene, vaikka asiakkaan salkku olisi mitätön.

Asiakkaalle valitaan sijoitusneuvontarobotin toimesta tai manuaalisesti sopiva mallisalkku tai sijoitusstrategia, jonka allokaatiota lähdetään seuraamaan.

Allokaatiorobotti muuttaa kuvion. Uudet varainhoitopalvelut perustuvat ns. mallisalkun käsitteeseen. Asiakkaalle valitaan sijoitusneuvontarobotin toimesta tai manuaalisesti sopiva mallisalkku tai sijoitusstrategia, jonka allokaatiota lähdetään seuraamaan. Mallisalkku voi koostua esim. asiakkaan tavoite- ja riskiprofiilin mukaisista osakkeista, ETF:istä ja sijoitusrahastoista. Roboneuvonnassa suositut ETF-tuotteet tarjoavat kustannustehokkaan tavan hajauttaa salkku esim. maailmanlaajuisiin osakkeisiin. Palvelun kustannusrakenne on myös mahdollista rakentaa hyvin läpinäkyväksi, jolloin MiFID II –direktiivin jälkeinen maailma näyttää valoisalta sekä asiakkaan että palveluntarjoajan näkökulmasta.

Salkunhoitajan rooliksi jää markkinaseuranta ja mallisalkun painotuksien valinta näkemyksen perusteella. Järjestelmä rebalansoi salkut automaattisesti seuraamaan mallia, ja kauppojen käsittely hoituu taustaprosessina. Salkunhoitajan muuttaessa painotuksia, myös loppuasiakkaiden arvopaperisalkut reallokoidaan automaattisesti. Näin myös taustatyö pankin back officessa saadaan minimoitua.

Nykyaikaiset järjestelmät ja niiden rajapinnat (APIt) tarjoavat mahdollisuuden hoitaa koko asiakkaaksi tulemisen, asiakasprofiilin kartoituksen ja sijoitusneuvonnan prosessin mukavasti kotisohvalta. Verkkovarainhoitoa tarjottaneen jatkossa erityisesti pienille ja keskisuurille asiakkuuksille. Henkilökohtaisen varainhoitajan kanssa kahvittelu ja keskusteluiden perusteella räätälöity palvelu tulee jatkossakin vaatimaan suuren sijoitusvarallisuuden, mutta pankit kiinnostuvat digitalisaation myötä myös pienemmän varallisuuden asiakkaista aivan uudella tavalla.

 

Miten varmistetaan henkilötietojen turvallisuus EU:n tietosuojauudistuksen myötä? Lue Tessa Viitasen blogaus aiheesta.


analytiikka   digitaaliset palvelut   asiakkuudenhallinta   finanssiala   digitalisaatio   API

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi