Energia-alan toimijoiden on pakko muuttua

digitalisaatio energia

rekrytointikuvia-2021-web-188

Pitkään vallinnut tiukka kilpailu on ajanut yrityksiä nopeisiin, suuriin mullistuksiin monilla muilla toimialoilla paitsi energiasektorilla. Energiayhtiöt ovat aivan viime vuosiin asti saaneet kehittää toimintaansa kaikessa rauhassa. Nyt tilanne on muuttunut.

energia-blogi.jpg

Sähkönmyyntiliiketoiminta kohtaa muutospaineita alhaisten markkinahintojen, tiukentuvan regulaation, kasvaneiden riskien sekä kiristyneen kilpailun vuoksi. Lämpö- ja kaasumarkkinat avautuvat lähitulevaisuudessa. EU-lainsäädäntö muuttaa energiamarkkinoiden mallia ja pyrkii harmonisoimaan maiden välisiä eroja, mikä avaa markkinoita aiempaa enemmän myös kansainväliselle kilpailulle. Alalle tulee uusia toimijoita uusilla liiketoimintamalleilla, tuotteilla ja palveluilla.

Nopeaa ja radikaalia muutosta kuvaa, kuinka perinteisen energiantuotantoliiketoiminnan rakenne ja kannattavuus ovat muuttuneet. Uuden teknologian, erityisesti tuulivoiman ja aurinkovoiman, rakentamiskustannukset ovat laskeneet dramaattisesti, ja laskevat edelleen. Valtio tukee investointeja uusiutuviin energianlähteisiin, mikä pistää ahtaalle perinteiset tuotannon muodot, kuten lauhdepohjaisen tuotannon, yhdistetyn sähkön ja lämmön tuotannon sekä ydinvoiman. Hyvä esimerkki lainsäätäjän voimasta ja sääntelyn vaikutuksesta energiayhtiöiden toimintaan on vuonna 2013 uudistettu sähkömarkkinalaki, joka tiukensi sähköverkkojen toimitusvarmuusvaatimuksia huomattavasti pakottaen verkkoyhtiöt investoimaan miljardeja säävarmaan sähköverkkoon.

Voisiko tulevaisuuden energiayhtiö rakentaa energialiittymien ja bulkkituotteiden ympärille samanlaisen tuote- ja palveluekosysteemin, jonka teleoperaattorit ovat rakentaneet teleliittymän ympärille?

Myös asiakasmarkkina ja asiakkaiden vaatimukset sekä ostokäyttäytyminen ovat muuttuneet. Sähkön myynti ja ostaminen on Pohjoismaissa vapautettu kilpailulle. Kuluttajat ovat tottuneet halpoihin hintoihin ja helppoon kilpailuttamiseen digitaalisissa kanavissa. Hinta ei voi enää olla ainoa kilpailutekijä, vaan energiayhtiöiden on löydettävä uusia tapoja erottautua ja palvella asiakkaitaan. Voisiko tulevaisuuden energiayhtiö rakentaa energialiittymien (sähkö, lämpö, kaasu) ja bulkkituotteiden ympärille samanlaisen tuote- ja palveluekosysteemin, jonka teleoperaattorit ovat rakentaneet teleliittymän ympärille viimeisen vuosikymmenen aikana? Asiakasta ei kiinnosta sähkö tai lämpö sinänsä, vaan se, millaista lisäarvoa niistä jalostuu: tuotannon pyörät pyörivät, koti lämpiää, valot syttyvät pimeän tullen ja uunissa valmistuu ruoka.

Kun kaiken tämän lisäksi huomioidaan globaalit megatrendit, kuten ilmaston lämpeneminen, maailman väkiluvun kasvu ja luonnonvarojen vähentyminen sekä maailman energiakulutuksen loputtomalta näyttävä kasvu, voi todeta, että muutosta ajavat Suomen energiamarkkinaa ja lainsäätäjää paljon suuremmat voimat.

Energiayhtiöiden liiketoimintamallit eivät nykyisellään vastaa näihin haasteisiin: suurin osa yhtiöistä on hyvin perinteisiä sekä omistukseltaan että toimintatavoiltaan. Merkittävä osa prosesseista on digitalisoimatta, teknologia-arkkitehtuuri on sirpaloitunut ja perustuu pistemäisiin järjestelmähankintoihin, ja yrityksen sisäisissä tavoissa työskennellä sekä asiakkaille tarjottavissa palveluissa on paljon kehitettävää.

Merkittävä osa prosesseista on digitalisoimatta, teknologia-arkkitehtuuri on sirpaloitunut, ja yrityksen sisäisissä tavoissa työskennellä sekä asiakkaille tarjottavissa palveluissa on paljon kehitettävää.

Kiristyvässä kilpailussa pärjätäkseen alan toimijoiden on pakko fokusoida toimintaansa yhä voimakkaammin ja valita uusia suuntia liiketoiminnalleen. Tehokkaita energiantuottajia tarvitaan tulevaisuudessakin. Samoin paikkansa on luotettaville äly- ja energiaverkkojen kehittäjille, myyjille ja palveluintegraattoreille, jotka muodostavat asiakkaan toiveiden mukaisen palvelukokemuksen. Jotkut toimijat suuntautuvat aivan uusille liiketoiminta-alueille olemassa olevia asiakasrajapintoja hyödyntäen.

Se, miten tämä muutos yhtiöissä toteutetaan ja kuka siinä onnistuu kilpailijoitaan paremmin, on tulevina vuosina alan toimijoiden kohtalonkysymys.

Millaisia strategisia vaihtoehtoja perinteisillä energiayhtiöillä on tulevaisuudessa? Mikä on digitalisaation rooli? Lue lisää tuoreesta katsauksestamme.

New Call-to-action


digitalisaatio   energia

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi