Energiatoimialan muutos on kokonaisuus – teknologian ostaminen ei enää yksin riitä

digitalisaatio energia

rekrytointikuvia-2021-web-188

Digitalisaatio vaikuttaa energia-alan palveluihin kolmella tasolla: ajatusmallien, johtamisen ja operatiivisen toiminnan on muututtava.

energia-muutos.jpg

Perinteiset toimintatavat eivät energiatoimialalla enää riitä. Tuotannossa on käynnissä rakenteellinen muutos, sähkönmyynnin kannattavuus heikentyy, regulaatio ja kilpailu kiristyvät. DataHub poistaa nykyisiä tehtäviä, mutta luo uusia haasteita ja mahdollisuuksia. Organisaatioiden kyky tehdä päätöksiä ja ottaa hallittuja riskejä punnitaan markkinamurroksessa.

Digitalisaation vaikutuksia energia-alan palveluihin voi tarkastella kolmella tasolla.

1. Vaikutukset ajatteluun: Ajatusmallit uusiksi

Ajattelu pitää kääntää sisäisistä prosesseista ulospäin, asiakkaisiin ja markkinaan. Teknologia, joka ei tarjoa mahdollisuuksia kansainvälistyä ketterästi, tulee unohtaa. Rönsyt pois liiketoimintastrategiasta ja vahva fokus valituille osaamisalueille. Ajatusmalleihin kannattaa hakea vauhtia muilta toimialoilta – lue esimerkiksi kollegani Tonyn kirjoitus ”Jos teleoperaattori olisi sähköyhtiö”.

Uskoakseni kaikkein vaikein asia on voittaa meidän kaikkien sisällä asuvat pelot ja harhaluulot, kun täytyy muuttua ja astua tuntemattomaan. Se on vain tehtävä! Muussa tapauksessa on todennäköistä, että oma kotimarkkina hävitään kilpailijoille. Esimerkiksi yhtiöiden tämän hetkiset sähköiseen asiointiin tarkoitetut online-palvelut ovat kuin ”miniverkkokauppa” ilman verkkokaupan nykypäivän toiminnallisuuksia, kuten esimerkiksi asiakaskokemuksen vaikuttavuuteen ja asiakastiedon analysointiin tarkoitettuja työkaluja, mitä tulee verkkokaupassa tapahtuvaan käyttäytymiseen. Siellä voit tehdä sopimuksen, muuttaa omat osoitetiedot, tarkastella omaa kulutustietoaan, ja ostaa perinteisiä palveluita jotka liittyy perinteisiin tuotteisiin – mutta siihen se pitkälle jää.

Näitä kysymyksiä energiayhtiöillä on jatkossa edessä, kun kaupankäynti menee entistä vahvemmin verkkoon. Voidaan perustellusti kysyä, miksi toimiala on satsannut oman verkkokaupan luontiin miljoonia ja taas miljoonia, eikä siitä ikinä tullut lähellekään maailman parasta verkkokauppapaikkaa. Mielestäni tämä on hyvä esimerkki pohtia ja kyseenalaistaa vallalla olevia ajatusmalleja sekä terveellä tavalla olemassa olevat faktat.

2. Vaikutukset hallitus- ja johtamistyöskentelyyn: Johtaminen ja toimeenpanokyky uudelle tasolle

Viime vuonna tehdessäni haastatteluja, joiden pohjalta julkaisimme alkuvuodesta katsauksen toimialan murroksesta, pääsin tutustumaan läheltä useiden suomalaisten energiayhtiöiden toimintakulttuuriin ja johdon näkemyksiin. Yhteenvetona voi sanoa, että päätös- ja toimeenpanonopeus on saatava suomalaisissa energiayhtiöissä uudelle tai täysin toiselle tasolle. Työskentelen toimialalla toimivien yksityisomisteisten yritysten kanssa ja niiden ketteryys sekä nopeus on toimialan yleiskuvaan verraten moninkertainen.

Viestintä ja tiedon ajantasaisuus ja laadukkuus vaikuttavat oleellisesti siihen, kuinka nopeaksi toimintaa pystytään kehittämään. Kulttuurin on muututtava tavoitteenasetannasta mittaamiseen ja arkipäivän rutiineihin. Yhtiön kilpailukyvyn kehittäminen tulisi olla hallituksen ja johdon päähuolenaihe.

Näen toimialan suurimpana uhkana sen omat rakenteet ja kulttuurin. Haastan toimialalla toimivaa johtoa tekemään asialle yhtenä rintamana muutoksen, eli kehittämään yhtiöiden kilpailukykyä lisäämällä päätöksentekoon nopeutta ja rohkeutta. Mikäli se vaatii vanhojen rakenteiden purkamista, sitten niin on tehtävä.

3. Vaikutukset operatiiviselle tasolle: Ihmiset ja kulttuuri ovat palveluliiketoiminnan sydän

Siirtyminen palveluliiketoimintaan tarkoittaa, että niin yritysten teknologian automaatioaste kuin henkilöstön kyvyt ja asenne nousevat keskeiseen rooliin. Näistä keskeisempi on henkilöstö ja palvelukulttuuri. Osana tulevaisuuden kilpailukykyä johtamisjärjestelmässä tulee huomioida osaamisen johtaminen. Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän tulee kehittää myös omaa osaamistaan haluttuun suuntaan.

Hyvä esimerkki muutoksen voimasta ja vaikutuksesta on toimialalla toimiva yhtiö, joka perusti palveluliiketoiminnan lämpöasioiden ympärille. Muutos ei ollut ainoastaan teknologiaan keskittyvä (IoT ja älykäs analytiikka), vaan se oli myös hinnoittelua, henkilöstön kouluttamista, uuden johdon palkkaamista, kannustinmallien uudelleen pohtimista jne. Tällä hetkellä liiketoiminta on kestävällä pohjalla ja sitä jatkokehitetään kattamaan isompaa osaa markkinasta.

 

 Juho Seppälä puhui digitalisaation vaikutuksista energiatoimialaan Energiateollisuuden Kevätseminaarissa 19.5. Porissa. Katso videolta Juhon terveiset:

 

 

 

New Call-to-action


digitalisaatio   energia

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi