Fiksua ja läpinäkyvää resursointia palveluyrityksiin

palveluliiketoiminta

rekrytointikuvia-2021-web-188

Resursoinnin tärkein tavoite on, että työt jaetaan vuorossa olevan henkilöstön kesken mahdollisimman tehokkaasti ja fiksusti. Digitaalisilla työkaluilla resursointiin saadaan läpinäkyvyyttä ja osumatarkkuutta. Ensin työvuorosuunnittelun on oltava kunnossa.

palveluyritysten-resursointi.jpg

Optimoitu työvuorosuunnittelu on pohja osuvalle resursoinnille

Tehokkuuden kannalta olennaista on tunnistaa, mikä organisaatiossa aiheuttaa työtä ja ennustaa näitä työmäärän lähteitä eri ajanhetkinä. Tällöin työvuorot voidaan suunnitella ennustetun tarpeen pohjalta.

möttönen3.png

Kiinteistöpalvelu Möttösellä hyödynnetään resursoinnissa tekoälyä. Lue lisää Möttösen helposta digiarjesta >>

Erilaisiin tietojärjestelmiin ja arkistoihin tallentuu yrityksissä valtava määrä tietoa esimerkiksi asiakkaiden käyttäytymisestä, koneiden ja resurssien käytöstä, markkinointikampanjoista ja niin edelleen. Historiatiedon lisäksi käytössä on tilauskanta ja tulevaisuuden suunnitelmat. Samaa tietoa, jota käytetään tuotannon ja toiminnan suunnittelussa, voidaan siis käyttää myös henkilöstön määrän ja osaamisen suunnittelussa.

WFM (Work Force Management) -järjestelmät mahdollistavat faktoihin perustuvan henkilöstösuunnittelun. Resurssitarve miehitetään automaattisesti työntekijöiden toiveiden ja osaamisen sekä yrityksen pelisääntöjen ja TES:n mukaisesti.

Suurin osa hyödyistä saadaan huomioimalla riittävän pitkä ajanjakso ja hyödyntämällä sen tuomat mahdollisuudet. Automatisoidun henkilöstönohjauksen säästöt syntyvät muun muassa:

  • tuottamatonta työtä vähentämällä
  • tasaamalla työkuorma siten, että kaikilla on töitä sopivasti ja TES:n mukaiset ylityöt on minimoitu
  • ennakoimalla ajoissa työvoimatarpeeseen tulevat muutokset.

Läpinäkyvyyttä ja osumatarkkuutta resursointiin

Palveluorganisaatioiden on kyettävä sujuvasti yhdistämään kiinteiden sopimuksien ja projektien töitä sekä adhoc-töitä ja hallinnoimaan tätä kokonaisuutta siten, että asiakas ei koe viivettä palvelussa. Kun uusi työpyyntö napsahtaa hoidettavaksi, ei riitä, että lähin vapaana oleva henkilö lähtee paikalle: tarvitaan myös työkaluja ja -välineitä, muita tarvikkeita ja mahdollisesti erityisosaamista.

Resursointi tehdään yhä nykyäänkin usein työnjohtajan tai aluevastaavan ”nahkakantisessa”, valkotaululla toimipisteen seinällä, kovalevylle tallennetulla Excelillä tai muussa paikassa, johon ei ole näkyvyyttä kuin hyvin rajatulla määrällä henkilöitä. Tällä menetelmällä optimaalisen resursoinnin tekeminen on haasteellista etenkin henkilöstömäärän kasvaessa, varsinkin jos suunnittelua halutaan tehdä keskitetysti, ja huomioon on otettava useita parametrejä, kuten osaaminen, sijainti, laitteet ja muut materiaalit. Lisäksi manuaalisesti tehtävän resursoinnin seurattavuus on haastavaa, eikä manuaalisen resursoinnin pohjalta suoraan muodostu kentälle työtilausta työohjeineen.

Resursointiin kannattaakin hyödyntää digitaalisia työkaluja, jotka tuovat suunnitteluun läpinäkyvyyttä ja osumatarkkuutta sekä tukevat kokonaisuuden hallintaa. Järjestelmät voivat automaattisesti muun muassa sovittaa kalenteriin työvuoroja, ehdottaa henkilöitä ja resursseja sekä tarjota optimaalista reittiä kohteeseen. Myös sähköiset työmääräimet ja toteumakirjaukset kentältä onnistuvat nykyjärjestelmillä. Parhaimmillaan toimivalla resursoinnilla on mahdollista kasvattaa laskutusastetta.

New Call-to-action


palveluliiketoiminta

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi


Sinua voisi myös kiinnostaa