Digiarjessa-blogi

Finanssialan osaaja - hae meille töihin, jos innostut näistä 10 asiasta

Rekrytoimme Digian finanssialueen liiketoimintaan. Teknisen osaamisen lisäksi etsimme ihmisiä, jotka tuntevat paloa samojen asioiden edistämiseen päivittäisessä työssä kuin mekin.

finanssirekry.jpg

Arvoisa hakija! Esittelemme tässä tekstissä teemoja, jotka ovat meille tärkeitä ja joita päivittäisessä työssä pyrimme edistämään. Miten teemat resonoivat kanssasi?

1. Byrokratian vähentäminen

Oy Suomi Ab tarvitsee nyt toimintojen tehostamista, ja me olemme niissä talkoissa mukana. Mihin ihmisen aika menee – pakollisten asioiden hoitoon tietokoneen kanssa, vai johonkin merkityksellisempään? Tietojärjestelmät suunnitellaan siten, että ne eivät lisää tarvittavien klikkausten määrää, vaan vähentävät niitä. Hyvät taustajärjestelmät vähentävät byrokratiaa.

2. Finanssialan digitalisointi

Digitalisointi vapauttaa ihmisiä manuaalisesta ja turhalta tuntuvasta työstä järkevämpään työhön. Asia, mikä sitoi ennen paljon käsiä, voidaan nyt tehdä automaattisesti. Mutkia ei voi kuitenkaan oikoa, joten älykkyys ja fiksuus pitää osata koodata ohjelmiin sisään. Tämä edellyttää kykyä ymmärtää prosessi kokonaisuutena ja erottaa olennaiset asiat epäolennaisista.

3. Pitkäjänteinen tuotekehitys

Olemme sitoutuneet kehittämään tuotteitamme pitkäjänteisesti. Joukossamme on ihmisiä, jotka ovat olleet pohtimassa näitä asioita jo yli 25 vuotta. Testattavuus, koodin luettavuus ja selkeys, version- ja konfiguraationhallinta sekä teknologia- ja ratkaisuvalintojen pitkäkantoiset seuraukset ovat tärkeitä – paljon tärkeämpiä kuin kertakäyttökoodia kirjoitettaessa. Näiden asioiden kanssa työskentelemme päivittäin.

4. Ammattimainen softakehitys – välineet, prosessit ja ymmärrys

Ammattimaisuus ei ole pelkkää koodausta. Se on hyvän koodaustavan ymmärtämistä. Tässä linkki blogiin, jossa asiaa käsitellään tarkemmin.

5. Huippuosaamisen rakentaminen

Oikeanlaisessa ympäristössä oppiminen tehostuu. Yhdessä tekemällä tieto kumuloituu, ja asioita pohtimalla yhteinen ymmärrys kasvaa. Halu oppia, tutkiva asenne, tiedon jakautuminen ja tavoite tulla hyväksi siinä mitä teemme ovat huippuosaamisen peruspilareita.

6. Tehokas ja alati kehittyvä tapa organisoida tekemistä

Kun ihmiset oppivat ja kyvykkyys lisääntyy, pitää organisaation muuttua samalla. Toisaalta, kun oppiminen on keskiössä, pitää sen heijastua tapaan tehdä asioita. Nämä kaksi prosessia käyvät käsi kädessä ja ovat vuorovaikutuksessa toisiinsa. Tehokkuus on sivuseuraus siitä, että opitaan yhdessä tekemään asiat järkevästi ja fiksusti.

7. Kokeilemisen kulttuuri

Kokeillaan käytännössä, sen sijaan että pohdittaisiin loputtomiin. Kun kaiken käytössä olevan tiedon perusteella tekee yhdessä päätöksen ja päätetään kokeilla, niin sillä tiellä on helppo kulkea. Onnistuminen nostaa yhteishenkeä, pienet puutteet voidaan yhdessä paikata, ja väärä suunta voidaan yhdessä korjata.

8. Optimaalinen oppimisympäristö, joka mahdollistaa oman potentiaalin hyödyntämisen

Jokaisessa meissä on ainutlaatuisia piirteitä ja ominaisuuksia – asioita missä olemme erinomaisen hyviä. Näitä me koitamme vaalia toisissamme, että ne voisivat tulla esiin meitä kaikkia hyödyttämään. Erilaisuus ei ole välttämätön pakko, vaan menestymisen edellytys.

9. Joukkuepeli ja yhdessä tekeminen

Se, että jokainen henkilö ottaa osaa keskusteluun yhtä paljon, sekä henkilökohtaiset ja tiiviit suhteet ihmisten kesken nousevat muita tärkeämmäksi rakentaessamme hyviä tiimejä. ”Yhdessä” on iso teema Digialla. Meillä se näkyy niin, että pyrimme tekemään sellaisia asioita jotka tuovat ihmisiä yhteen, ja vähemmän sellaisia, jotka vievät ihmisiä erilleen.

10. Tasapaino elämässä

Ihminen on kokonaisuus. Työ, miten tärkeä osa se onkin, on vain yksi osa elämää. Kyky riemuita ja ottaa vastaan vastoinkäymisiä on osa kasvua. Tasapaino elämässä on tärkeää, ja haluamme että jokaisella on mahdollisuus tavoitella sitä, missä tahansa elämäntilanteessa ja vaiheessa oletkin. Tarvittaessa työ joustaa.

 

New Call-to-action

finanssiala   rekrytointi


Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi