Fira ravistelee rakennusalaa uusilla innovaatioilla – Digitaaliset ratkaisut lisäävät tuottavuutta tuntuvasti

analytiikka artikkeli datan hyödyntäminen

Data_rakennusalan_digitaaliset_ratkaisut_750x500

Rakennusalan tuottavuus ei ole parantunut vuosikymmeniin, ja suomalainen rakennusyhtiö Fira pyrkii muuttamaan tilannetta. Yhtiö kehittää koko alaa innovatiivisilla digitaalisilla ratkaisuilla, esimerkiksi datan visualisoinnilla ja ekosysteemiajattelulla. Digian kanssa kehitetty työmaan tilannekuva tuo moniin rakentamisen osa-alueisiin tuntuvia tehostuksia.

Rakennusalaan – joka vastaa noin 12:ta prosenttia koko maailman bruttokansantuotteesta – liittyy haastava ongelma. ”Viimeisen kahdenkymmenen vuoden ajan rakennusalan tuottavuuden kasvu on ollut plus miinus nolla”, toteaa suomalaisen rakennusyhtiön Firan datajohtaja Tommi Vihervaara.

Tilanne on varsin erikoinen. Esimerkiksi palvelualoilla ja valmistavassa teollisuudessa on samaan aikana nähty kaksi- tai jopa kolminumeroista tuottavuuden kasvua. Mistä näin suuri ero johtuu? ”Yksi syy on se, että rakentaminen on kaikkein vähiten digitalisoituneita aloja”, Vihervaara toteaa.

Fira onkin ottanut rakentamisen laadun ja tuottavuuden parantamisen yhdeksi toimintansa kulmakivistä, ja yhtiö haluaa uudistaa koko rakennusalaa. Kehitystyön keskiössä on digitaalisuus, ja yhtiön Fira Smart tuo sen pohjalta luotuja kaupallisia tuote- ja palveluratkaisuja myös muiden rakentajien saataville. Fira on lisäksi edelläkävijä tehtaalla valmistettavien kylpyhuonemoduulien ja tahtituotannon hyödyntämisessä. Monet muistavat Firan myös sen kehittämästä ”kahden viikon putkiremontti” -konseptista.

Digitaalisuuden avulla on onnistuttu tehostamaan työntekoa merkittävästi. Hyvä esimerkki tästä on datan visualisointiin perustuva Työmaan tilannekuva, jota Fira on kehittänyt yhdessä Digian kanssa.

Digitaalisuuden avulla on onnistuttu tehostamaan työntekoa merkittävästi. Hyvä esimerkki tästä on datan visualisointiin perustuva Työmaan tilannekuva, jota Fira on kehittänyt yhdessä Digian kanssa.

Ratkaisun hyödyt näkyvät esimerkiksi betonivalujen jälkeen. Aiemmin vastaavan työnjohtajan piti käydä tutkimassa rakennusta tila kerrallaan ja arvioida, milloin eri valut ovat kuivuneet riittävästi seuraavia työvaiheita varten. Kuhunkin tarkastuskierrokseen saattoi kulua parikin tuntia.

Digitalisoitu tiedonkeräys ja automaattinen visualisointi ovat muuttaneet tilanteen täysin. Tiloihin on sijoitettu IoT-anturit, jotka välittävät lähes reaaliaikaiset ilman lämpötila- ja kosteuslukemat tilannekuvajärjestelmään. Nyt koko rakennuksen tilanteen näkee sekunneissa työmaakonttorin näytöltä, josta tieto on työnjohdon ja kaikkien muidenkin saatavilla.

”Työnjohtaja näkee heti, mistä työtä voidaan jatkaa. Jos kuivuminen on jossain liian hidasta, sinne voidaan viedä lisälämmittimiä, tai ikkunoita ja ovia voidaan sulkea”, Vihervaara kertoo. Näin varmistetaan, etteivät liian hitaasti kuivuvat valut viivytä koko projektin etenemistä.

Tällaisen datan hyödyntämisen ja visualisoinnin merkitys liiketoiminnassa kasvaa koko ajan. ”Tutkimusyhtiö Gartnerin mukaan 65 prosenttia yritysten päätöksenteosta on nyt selvästi kompleksisempaa kuin vain kaksi vuotta sitten. Tarjolla on enemmän vaihtoehtoja, ja päätökset vaikuttavat aiempaa useampiin sidosryhmiin”, kertoo Digian liiketoimintakonsultti Minna Häkämies. Päätöksentekoa voi kuitenkin tehostaa, kun dataa tuodaan tarjolle oikealla tavalla.

Tommi_ja_Minna

Tommi Vihervaara, datajohtaja, Fira & Minna Häkämies, liiketoimintakonsultti, Digia

Firan työmaan tilannekuva kertoo esimerkiksi reaaliajassa, kuinka monta rakentajaa työmaalla on ja mitä työvaiheita he ovat parhaillaan tekemässä. Järjestelmä visualisoi myös laatuun ja kustannuksiin liittyviä tietoja. Tämä kaikki tehostaa johtamista ja projektien etenemistä.

”Eräs vastaava työnjohtaja totesi, että nyt on päästy tiedon hakemisesta tiedon näkemiseen. Kun työmaalla on ajantasainen tilannekuva, se poistaa paljon turhia välivaiheita, selvittelyä ja odottelua”, Vihervaara kertoo. 

Kaipaatko johtamisen tueksi kirkasta datapohjaista näkymää? 

Digia Business Insight -ratkaisun avulla liiketoimintajärjestelmien, kuten ERPin ja CRM:n, data on kootusti saatavilla.

Lue lisää datalla johtamisen seuraavasta tasosta >>

Rakennusalan toista haastetta korjataan ekosysteemeillä

Rakennusalan tuottavuusongelmaan liittyy yksi keskeinen tekijä. ”Rakennusala on hyvin pirstaloitunut. Hankkeesta riippuen mukana voi olla kymmeniä tai jopa satoja alihankkijoita erilaisissa ketjuissa”, Vihervaara kertoo.

Rakentamisen digitaalisissa järjestelmissä onkin tärkeää luoda riittävän laajoja ekosysteemejä. Firan ratkaisun keskeinen ajatus on tietojen jakaminen kaikkien osapuolien kanssa. Tämä tuo monia hyötyjä. ”Datan oikeanlaisen jakamisen ja visualisoinnin avulla tilanne tulee läpinäkyvämmäksi, ja kaikki ymmärtävät tilannekuvaa samalla tavalla”, kertoo Häkämies.

Vihervaara kertoo käytännön esimerkin rakenne-elementtien valmistuksesta. Tehdas seuraa Firan järjestelmästä työmaiden etenemistä, ja elementtien valmistusjärjestystä optimoidaan sen mukaisesti. Tämä poistaa turhia viiveitä ja nopeuttaa projektien etenemistä.

Työmaalla taas nähdään, mitä elementtejä seuraavassa lähetyksessä on tulossa. Esimerkiksi puuttuvat tai vääränlaiset elementit huomataan näin ajoissa. Tällaiset ratkaisut tuovat rakennusalaa samalle viivalle monien muiden alojen kanssa. ”Päivittäistavarakaupassa ei tulisi kuuloonkaan, ettei tiedettäisi, mitä kolleja toimituksessa on tulossa”, toteaa Vihervaara.

”Ekosysteemien eduista on puhuttu jo pitkään, ja Firan tapauksessa näkyy, miten kaikki hyötyvät yhteistyöstä. Kun eri osapuolilla on sama data näkyvillä, päätöksenteosta tulee tasa-arvoisempaa ja tehokkaampaa”, toteaa Häkämies.

Millaisia mahdollisuuksia datan jakaminen voisi omalla toimialallasi avata? 

Tule keskustelemaan alasi toimijoiden kanssa Digian fasilitoimaan ekosysteemityöpajaan >>

”Tilannehuone” tehostaa koko konsernin johtamista

Datan visualisoinnin ratkaisu tehostaa Firalla myös koko konsernin johtamista. Vihervaara kertoo, että yhtiön pääkonttorille on tehty ”tilannehuone”, josta voidaan seurata kaikkien työmaiden tilannetta. Näin johto saa reaaliaikaisen kuvan koko yhtiön tilanteeseen.

Häkämies kertoo, että datan hyödyntämisen merkitys yrityksissä kasvaa koko ajan. Sen vuoksi se laajenee yhä enemmän tilanne- ja roolikohtaiseksi ja myös datan hyödyntämisen ”itsepalvelumalli” yleistyy nopeasti. Toinen suuntaus on uusien teknologioiden, kuten lisätyn todellisuuden, 3D-mallien ja tekoälyn hyödyntäminen.

Kaiken tämän tarkoitus on tuoda suoranaista hyötyä liiketoiminnalle. ”Jos johtamiseen voidaan tuoda sitä tukeva luotettava tilannekuva, se on usein parasta, mitä voidaan antaa. Kaikessa pyritään siihen, että rakentamisen tuottavuus kasvaa ja projektien läpimeno nopeutuu”, sanoo Vihervaara.

Tilannekuvalla tehoa toimintaan -webinaarissamme kuullaan asiakkaidemme esimerkkien kautta, kuinka dataa voidaan valjastaa liiketoiminnan hyötykäyttöön. Tilaa tallenne: 

New call-to-action

Fira on rakennusalan uudistaja, joka rakentaa kaupunkia ihmisten kanssa ja luo mahdollisuuksia uudelle liiketoiminnalle. Fira-konserniin kuuluu monipuolista asuntorakentamista, liike- ja toimitiloja, modernisointia ja putkiremontteja päätoteuttajana tekevä Fira Oy, digitaalisia rakentamisen palveluja kehittävä Fira Smart Services Oy ja modulaarisia kylpyhuoneratkaisuja kehittävä Fira Modules Oy. Fira työllistää noin 300 ihmistä.


analytiikka   artikkeli   datan hyödyntäminen

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi


Sinua voisi myös kiinnostaa