Digiarjessa-blogi

Integraatio - mistä on kyse?

Integraatio-käsitteeseen törmää IT-alan julkaisuissa milloin missäkin, mutta ummikolle jää usein epäselväksi, mistä oikeastaan on kyse. Digian järjestelmäkehittäjä ja yksi Integraatioakatemian kouluttajista, Andrea Marseglia käänsi termin selkokielelle.

shutterstock_278316263_web.jpg

Mitä integraatio on?

Kysymys pyöri mielessäni reilu vuosi takaperin kun laitoin Digialle työhakemuksen integraatio-osaajan tehtävään.  Noin kuukausi sitten –  noin vuoden Digialla työskennelleenä – olin pitämässä koulutusta aiheesta Digian ensimmäisessä ulkoisessa Integraatioakatemiassa.

Kun aloitin Digialla vuosi sitten, en osannut vastata kovinkaan laajasti siihen, mitä kaikkea integraatio oikeasti pitää sisällään. Käsitys oli luokkaa  ”Integraatio on varmasti jotain järjestelmien yhdistämistä tai siihen liittyvää”. Kokeneemmalle it-ammattilaiselle vastaus kysymykseen saattaa olla yleisellä tasolla selkeä, mutta epäselvä suoraan koulun penkiltä työelämään siirtyvälle opiskelijalle – ainakin minulle.

Integraatiosta käytetään usein myös nimitystä ”Middleware” – väliohjelmisto. Käsite kuvaa integraatioita osuvasti, koska integraatio on oikeastaan kaikki mitä tapahtuu kahden tai useamman järjestelmän välissä. Integraatio on reitityksiä, muunnoksia, tiedostojen ja sanomien välitystä.

Mihin integraatioita tarvitaan?

Integraatioihin perehdyttäessä on olennaista ymmärtää niiden tarpeellisuus. Järjestelmät ovat nykypäivänä vain osia yhä isommista kokonaisuuksista. Yhteen palveluun saatetaan koostaa tietoa lukuisista järjestelmistä. Tämän lisäksi käyttäjät odottavat, että palvelut toimivat reaaliajassa riippumatta tiedon koostamiseen tarvittavien järjestelmien määrästä.

Dataliikenteessä on tärkeää, että aineistot siirtyvät oikealle vastaanottajalle oikeaan järjestelmään. Integraatioiden avulla siirtoja pystytään valvomaan ja varmistumaan siitä, että aineistot kulkevat kerran ja vain kerran vastaanottajalle.

Yksi integraation tärkeimmistä tehtävistä on automatisointi. Siirtojen automatisoinnilla aineistojen siirtoja saadaan yhä luotettavammiksi ja samalla optimoitua henkilötyövoiman käyttöä. Virheenhallinta taasen on tärkeä osa aineistojen siirtoja. Virhekäsittelyä automatisoimalla esimerkiksi siirroissa tapahtuneista virheistä saadaan hälytys jopa ennen kuin se näkyy ulospäin käyttäjälle. Edellämainittujen lisäksi integraatioiden tarkoitus on tehdä eri järjestelmistä yhteensopivia muunnoksien avulla. Pelkkä tiedon siirto järjestelmästä toiseen ei hyödytä ketään mikäli vastaanottava järjestelmä ei pysty tulkitsemaan datan sisältöä.

Integraatiot edesauttavat yhä isompien järjestelmäkokonaisuuksien rakentamista ja hallintaa. Palvelujen yhdistäminen, automatisointi ja reaaliaikaisuus ovat nykypäivää, ja tähän integraatio on kustannustehokas ratkaisu.

Kiinnostuitko integraatioista?

Mikäli mielenkiintosi heräsi, näillä hakusanoilla pääset alkuun:

Integraatioita toteutetaan käyttäen yleisimpiä tiedonsiirtoprotokollia (HTTP, HTTPS, FTP, SOAP, REST ja webservice). Siirrettävät aineistot ovat usein XML, IDOC, EDI tai JSON muotoisia ja niille tehdään muunnoksia toistensa välillä mm. XSL- ja XSLT –muuntimilla – usein myös tiedostomuodon sisällä (XMLtoXML).

Muita tärkeitä käsitteitä ovat EAI, ESB ja SOA.

wit


integraatio


Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi


Sinua voisi myös kiinnostaa