Johda itsesi hyvinvointiin datan avulla

analytiikka

rekrytointikuvia-2021-web-188

Lukuisat eri laitteet ja sovellukset mahdollistavat oman elämän monitoroinnin esimerkiksi liikunnan ja unen laadun näkökulmasta. Kokonaiskuvaa omasta hyvinvoinnista on kuitenkin vaikea saada. AI_LeadWell pyrkii ratkaisemaan tilanteen tuomalla eri datalähteitä yhteen kokonaiskuvan muodostamiseksi. 

 hyvinvointia-datan-avulla

Meneillään oleva työn murros haastaa työntekijät ennennäkemättömillä tavoilla, jotka kaikki vaativat joustavuutta, epävarmuuden sietokykyä ja sinnikkyyttä. Huolta työikäisten työkyvyn säilymisestä löytyy sekä valtakunnallisella että yksilön tasolla. Siinä missä dataa on käytetty jo vuosikausia järjestelmien ja koneiden suorituskyvyn seurantaan, työntekijöiden työkyvystä on huolehdittu mutuilun tasolla. AI_LeadWell osoittaa, että dataa voi hyödyntää myös ihmisten hyvinvoinnin, ja siten myös työkyvyn, seurantaan ja tukemiseen.

Laitteet ja sovellukset tallentavat välähdyksiä todellisuudesta

Yritysmaailmassa vaikuttava datavallankumous on levinnyt kuluttajien ulottuville. Valveutunut ja itsensä monitoroinnista kiinnostunut henkilö voi löytää lukuisia teknisiä ratkaisuja elämän eri tilanteisiin.

Aktiivisuusrannekkeet, askelmittareista puhumattakaan, ovat jo arkisia välineitä sykekuva-aileadwellliikkumisen tallentamiseen. Samaiset rannekkeet ja muut puettavat laitteet seuraavat jo sujuvasti unen eri vaiheita. Elämän jokaisen tunnin jokaiselle aktiviteetille on jo olemassa omat sovellukset. Kalenteri tallentaa eletyt tapahtumat. Ruokasovellukset laskevat ruuan kalorit valokuvan perusteella. Meditaatio, eli täysi minkään tekemättömyys, tallentuu myös niin moneen palveluun kuin olet käyttöoikeuksia jakanut.  Seuraavan aallon itsemonitoroijat osallistuvat jo verkkokursseille, joiden oppimateriaalina ovat omien verikokeiden tulokset.

Kaikki nämä palvelut ja teknologiat antavat ratkaisun tiettyyn tarkasti määriteltyyn haasteeseen ja ovat samalla sokeita elämän ja hyvinvoinnin monimutkaisuudelle. Ranteestani löytyvä aktiivisuusranneke näkee maailman urheilusuoritusten kautta, joten kun hammaslääkärikäynnin aikana maksimisykkeeni oli 162, pelkotila tallentui laitteeseen juoksulenkkinä.

 

Ulkoista huolesi koneelle

Kuluttajapuolella on siis sama ongelma, mihin monet törmäävät työtehtävissään. Järjestelmiä on monia, mutta ne eivät puhu keskenään. Tiedonyhdistelyä joutuu pahimmillaan tekemään muistinvaraisesti oman pään sisällä, jolloin datan tarjoama tarkkuus, monimutkaisuus ja laajuus väistämättä kärsii.

AI_LeadWell pyrkii ratkaisemaan tämän tilanteen tuomalla eri datalähteitä yhteen siten, että ne vihdoinkin osallistuvat yhdessä holistisen näkymän luomiseen. Aktiivisuusrannekkeet, työtuntikirjaukset, työtyytyväisyyskyselyt ja potentiaalisesti monet muut datalähteet maalaavat yhdessä kuvaa työyhteisöjen kollektiivisesta ja yksilöllisestä tilasta.

Dataan pohjautuvia johtopäätöksiä ei ole tarvetta tehdä ainoastaan sillä kuuluisalla maalaisjärjellä, kun hyvinvointi on nykyään niin laajasti tutkittua. THL ja UKK-instituutti tarjoavat päätöksenteon tueksi terveyssuosituksensa, jolloin paikoin epämääräiseltä tuntuvat hyvinvoinnin palikat muuttuvat konkreettisiksi numeroiksi ja siten mitattaviksi.

Lopputuloksena on palvelu, joka on lähtökohtaisesti huolissaan käyttäjistään, eli työntekijöistä. Se peilaa nykytilaa terveyssuosituksiin ja hakee saamistaan tiedoista vihjeitä tulevista haasteista, jotka on mahdollista ennaltaehkäistä. Se ottaa oppinsa menneisyydestä ja tarjoaa tukea tulevaisuudelle. Ennen kaikkea se tarjoaa lisäkapasiteettia arkeen ottamalla osan huolista omalle kontolleen.

Pohjalla luottamus työntekijän ja työnantajan välillä

Työntekijän näkökulmasta tämä on luottamusharjoitus oman työnantajan kanssa. Täytyy olla luotto siihen, että tietoja ei käytetä väärin ja ne ovat tallennettu turvallisesti. Samalla se vaatii myös avoimuutta ja rehellisyyttä, kun työnantaja päästetään lähemmäksi omaa yksityiselämää. Työyhteisössä on käytävä keskustelu siitä, miten terveyshaasteisiin reagoidaan ja mihin rajat työ- ja yksityiselämän välillä asetetaan.

Vastapainoksi se antaa työnantajalle mahdollisuuden tukea ja joustaa työntekijän haastavissa elämäntilanteissa, jotka eivät välttämättä edes johdu työn tekemisestä. Kehityskeskusteluun mukaan otettu AI_LeadWell muistuttaa, että hyvinvointi on monen muuttujan summa, ja että molemman osapuolen tavoitteena on työntekijän pitkä ja tuottoisa työura.

Digia rakentaa uudenlaista työhyvinvoinnin ekosysteemiä data-analytiikalla – hae nyt kumppaniksi >>


analytiikka

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi


Sinua voisi myös kiinnostaa