Digiarjessa-blogi

Jos vielä pelkäät Suomen jäämistä alustatalouden junasta, lue ensin tämä

Alustataloudessa on Suomelle merkittävä potentiaali, mutta sen kiihdyttämiseksi kaivataan kipeästi lisää API-osaajia, jotka ymmärtävät sekä API-rajapintojen liiketoiminnallisia mahdollisuuksia, että niiden toteutusta. Digian järjestämä API Hackatemia tähtää juuri siihen.

alustatalous.jpg

Business Finland aloittaa uuden AI Business -rahoitusohjelman, josta jaetaan 160 miljoonaa euroa suomalaisten yritysten tekoäly- ja alustatalouden kehityshankkeille seuraavan neljän vuoden aikana. Ohjelma linkittyy hallituksen digitalisaatio-kärkihankkeeseen ja elinkeinoministeri Mika Lintilän käynnistämään tekoälyohjelmaan, Tivi kertoi 26.1. Hiljattain alustatalouden merkityksen yrityksille ja sitä kautta verotukseen Suomessa nosti esiin myös Verohallinnon pääjohtajaksi nimitetty Markku Heikura.

Tuelle onkin tarvetta, sillä toistaiseksi suomalaisyritykset eivät ole lähteneet kovin suurimittaisiin kokeiluihin alustatalouden suhteen. Vasta pari vuotta sitten keväällä julkaistu Valtioneuvoston raportti on otsikoitu paljonpuhuvasti: onko Suomi jäämässä alustatalouden junasta?

Oikeanlaisten osaajien puute yksi syy innottomuuteen

Valtioneuvoston raportissa todetaan, että kartoitukseen osallistuneilla suomalaisyrityksillä ei ole laajassa mittakaavassa toteutettu digitaalisia alustoja tai avoimia rajapintoja laveammin hyödyntäviä liiketoiminta- ja ansaintamalleja. Myöskään suunnitelmia tähän suuntaan on raportin mukaan vain harvoilla yrityksillä.

Syitä, miksi alustataloutta ei ole toistaiseksi lähdetty suomalaisyrityksissä innokkaammin edistämään, esitetään raportissa useita: muun muassa resurssien riittämättömyys, ajatus asiakkaiden konservatiivisuudesta tai jopa näkemys siitä, ettei murros koskisi omaa alaa.

Jotta alustataloudelle on edellytyksiä, tarvitaan rajaresursseja, joiden avulla yritykset ja yhteisöt pystyvät tehokkaasti kommunikoimaan ohjelmallisesti. Tärkeimpiä rajaresursseja ovat API:t. Yksi ilmeinen este alustatalouden muodostumiselle lienee sellaisten osaajien puute, jotka osaavat yhdistää API-rajapintojen teknisen toteuttamisen ja liiketoiminnallisen ajattelun.

Osaamisella ja asenteella kohti alustatalouden kärkipaikkaa

IT-projektit ovat loppujen lopuksi hyvin harvoin vain "tekkiä", vaan tekijöiden on ymmärrettävä työn päämäärä, puhuttiinpa yrityksen itsensä tai mahdollisen IT-kumppanin ihmisistä. Tämä pätee nykymaailmassa kaikkeen IT-tekemiseen, APIt mukaan lukien.

Monet IT-alan korkeakoulujen opettajat tuskailevat, kuinka tekoäly, API-rajapinnat ja alustatalous korostuvat liike-elämän kehityksessä, työelämän tarpeissa ja jopa Suomen hallituksen kärkihankkeissa, mutta tällä hetkellä korkeakouluista valmistuvilla IT- ja liiketoimintaosaajilla on näistä aiheista puutteelliset taidot. Koulutusohjelmissa ei toistaiseksi ole juurikaan käsitelty näitä aiheita, sillä opetusohjelmat tulevat väistämättä teknologian nopeaa kehitystä askeleen perässä.

Pahimmillaan käy niin, että korkeakouluista valmistuu ammattilaisia, jotka kyllä taitavasti koodaavat rajapintoja, mutta eivät hahmota, mikä niiden hyöty on.

Tähän haasteeseen vastaa tällä viikolla toista kertaa järjestettävä Digia API Hackatemia. Käytännönläheinen neljän illan kokonaisuus yhdistää teknisen osaamisen ja liiketoiminnan kehittämisen rajapintojen avulla. API Hackatemian ohjelma on suunniteltu sekä IT:n että liiketoiminnan kulmasta eri korkeakoulujen opettajia kuunnellen, jotta se mahdollisimman hyvin täydentäisi korkeakoulujen opetusta.

Uskomme, että API Hackatemia ja sen kaltaiset tapahtumat vaikuttavat siihen, että yhä liiketoimintalähtöisempien API-osaajien määrä Suomessa kasvaa. Kun niiden osaajien määrä, jotka ymmärtävät API-rajapintojen mahdollisuuksista sekä niiden tekemisestä, kasvaa, alkaa väistämättä myös Suomen yrityskartalla tapahtua.

Valtioneuvoston tulevissa selvityksissä ja tiedotteissa asemaa alustatalouden kärkimaana ei vain tavoitella, vaan pohditaan, kuinka sitä ylläpidetään ja kierroksia vain lisätään.

Lue lisää API-aiheisia blogejamme >>


integraatio   API


Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi