← Pääsivulle

Miksi ruutuvihko ei enää riitä huoltomiehelle?

Kenttähuolto on tärkeä osa asiakaskokemusta. Asiakaskokemus ei saa kärsiä, koska kentälle ei saada kaikkea tietoa ajantasaisena.

kentthuolto.jpg

Kenttähuolto ja kenttäpalvelu on henkilötyötä, jossa yhdistyy ajankäytön ja resurssien optimointi sekä ensiluokkaisen asiakaskokemuksen luominen asiakaskohtaamisissa. Tämän haasteen voittamiseksi henkilöstön on voitava hyödyntää yksinkertaista helppoa pääsyä mobiilisti kaikkeen tietoon, joka on työn suorittamisen kannalta oleellista.

Tärkeää on myös ymmärtää, mitkä palvelut ja muutokset voisivat luoda lisäarvoa asiakkaalle. Siten kentällä ei olla vain suorittamassa yhtä tehtävää, vaan luomassa asiakaskokemusta sekä lisämyyntiä yritykselle.

Toimialojen muuntuminen ja perinteisten murtuminen luo palveluja ja palveluorganisaatioita. Nämä organisaatiot kykenevät sujuvasti yhdistämään kiinteiden sopimusten ja projektien töitä sekä adhoc-töitä ja hallinnoimaan tätä kokonaisuutta siten, että asiakas ei koe viivettä palvelussa. Tämä edellyttää tietojärjestelmiltä muun muassa kykyä sovittaa kalenteriin työvuoroja, sopimusperusteisia töitä, projektitöitä, palvelupyyntöperusteisia töitä siten, että kaikki dimensiot ovat hallittavissa, toimitettavissa ja laskutettavissa.

Miksi ruutuvihko kannattaa vaihtaa älylaitteeseen?

Olosuhteet kentällä vaihtelevat, osittain toimialasta riippuen, osittain sääolosuhteista tai korkeuseroista, valaistuksesta, asiakkaan vaatimuksista. Tähän voidaan vastata tarpeeseen sovelletuilla päätelaitteilla ja näkymillä asiakastietämykseen ja käsillä olevaan tehtävään. Tämän on oltava joustavaa ja edelleen kustannustehokkaasti muokattavaa.

  • Kenttätyöntekijällä ei voi olla toiseen tarkoitukseen mobiililaite ja toiseen tarkoitukseen kirjoituslehtiö, jos halutaan keskitetty ja jaettu asiakasymmärrys.
  • Reittisuunnittelun avulla voidaan tehostaa ajankäyttöä ja saada aikaan säästöjä ajoneuvojen huolto- ja polttoainekustannuksissa sekä siten pienentää hiilijalanjälkeä.
  • Ennaltaehkäisevällä huoltotoiminnalla voidaan vähentää häiriötilanteiden määrää.
  • Ratkaisun avulla voidaan varmistaa, että kenttätyöntekijällä on työtilauksen hoitamiseen tarvittava osaaminen, ohjeistus ja varaosat ja siten edellytykset tehdä tarvittavat toimenpiteet yhdellä käynnillä.
  • Loppuasiakkaille voidaan kertoa reaaliaikaista tietoa huollon saatavuudesta tai sen saapumisesta kohteeseen.
  • Työnjohdossa on paremmat mahdollisuudet optimoida resurssien käyttö.
  • Ratkaisun avulla voidaan vähentää työtilausten käsittelyyn ja ohjaukseen liittyvää manuaalista työtä.

Pilvipalvelut, esineiden internet ja koneoppiminen ovat kokonaisuuksia, jotka mullistavat paraikaa myös kenttäpalvelun ja kenttähuollon kehitystä. Ennakoiva huolto, jossa asiakkaan laitteita monitoroidaan ja huolletaan palveluna jopa ilman asiakkaan omaa työtä, on käytännön sovellusalue edellä mainittuihin kokonaisuuksiin. Ennakoiva huolto on osa palveluprosessia, osa kokonaisvaltaista asiakaspalvelua – ei vain osa toiminnanohjausjärjestelmän tilausprosessia.

Lataa opas: lunasta palvelulupauksesi


asiakkuudenhallinta

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi