Digiarjessa-blogi

Kirjaukset tehdyistä töistä kuukauden kuluttua vai heti suoraan kentältä?

kenttäkirjaus

Mobiilit työvälineet mahdollistavat paitsi joustavan ja tehokkaan kenttätyönohjauksen, myös töiden kirjaamisen saman tien kun ne on tehty. Laskutus pysyy ajan tasalla ja lisätyömahdollisuudet kentällä tulevat lunastetuksi. 

Yrityksen operatiivisen ohjaamisen, laskuttamisen syklin ja kassavirran näkökulmasta olisi tärkeää, että tehdyt työt ja työtunnit tulevat kirjatuksi mahdollisimman nopeasti, mielellään saman tien kun ne on tehty. Usein kuitenkin työajan ja tehtyjen työtehtävien kirjaamisen rytmiä eniten ohjaava tekijä on palkanmaksujakso. On tärkeää, että työntekijät saavat palkkansa ajallaan, mutta yrityksen näkökulmasta kuukauden kirjaussykli on auttamattoman pitkä.

Yksi syy sille, miksi tuntikirjaukset ilmestyvät vasta kuukausittaisen deadlinen häämöttäessä, on kirjausten vaatima manuaalinen työ. Usein tuntikirjauksia tehdään edelleen kynällä ja paperilla. Tuntikortit toimitetaan hieman ennen kuukauden vaihdetta toimistolle palkanmaksua –  ja sitä kautta laskutusta – varten. Sitten joku toinen henkilö syöttää tunnit järjestelmään, tai pahimmillaan useisiin järjestelmiin. Ei kovin nykyaikaista eikä tehokasta.

Samat työvälineet, jotka mahdollistavat mobiilin kenttätyönohjauksen, mahdollistavat myös tunti- ja työkirjaukset suoraan kentällä. Kirjaussykli taatusti nopeutuu, kun työtehtävät voi kuitata tehdyksi saman tien paikan päällä, eivätkä kirjaukset vaadi erillistä manuaalista työvaihetta.

Kentällä vastaan tulleet työt esiin ja lisämyynniksi!

Mobiilikirjausmahdollisuus on avainasemassa myös lisämyyntimahdollisuuden lunastamisessa. Kun kentällä vastaan tulee lisätöitä, ne eivät välttämättä ikinä päädy laskutukseen asti, jos työntekijä ei tule kirjanneeksi niitä minnekään. Voi olla, ettei tuntejaan laskeva työntekijä miellä lisätöitä kirjattaviksi tehtäviksi, tai hän ei kuukauden kuluttua enää edes muista jokaista askaretta, joka tien päällä on tullut vastaan. Kun lisätyöt voi kuitata saman tien tehdyksi, kirjaustarkkuus kohenee huomattavasti ja laskutusaste paranee.

Nykyaikaiset järjestelmät mahdollistavat toimintamallin, jossa työkirjaukset generoituvat automaattisesti laskuksi, jonka lähettäminenkin voi olla automatisoitu. Laskutussykli nopeutuu, ja virheiden määrä vähenee, kun tietoja ei tarvitse käsin kopioida järjestelmästä toiseen. Automatisointi vaikuttaa merkittävästi laskutuksen oikeellisuuteen ja oikea-aikaisuuteen. 

Kassavirran näkökulmasta ykkösasia kuitenkin on, että kaikki laskutettavissa oleva palvelu ylipäätään saadaan laskutukseen – mahdollisimman nopeasti. Siinä avainasemassa on, että tehdyt työt tulevat kirjattua nopeasti ja kattavasti suoraan kentältä.

Lue lisää digitaalisesta liiketoiminnasta >>

New Call-to-action


palveluliiketoiminta   mobiilipalvelut


Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi