Digiarjessa-blogi

Kolme kysymystä, joiden pohjalta voit arvioida yrityksesi kokonaisvastuullisuutta

vastuullinen-liiketoiminta

Yritysten toimintaedellytykset tulevat määräytymään yhä enemmän kokonaisvastuullisuuden perusteella. Jotkut yritykset ovat varautuneet muutokseen, kun taas toisten vastuullisuuspuheet ovat osoittautuneet tyhjiksi. Kuinka vastuullista liiketoimintaa teillä harjoitetaan? 

Suomeen marraskuussa 2019 rantautunut japanilainen sekatavarakauppa Muji syntyi omien sanojensa mukaan vastalauseena kulutusyhteiskunnalle ja brändilähtöisyydelle. Edellä mainitusta huolimatta avajaisia kuitenkin leimasi kulutusjuhlan tuntu. Finnwatch puolestaan teki katsauksen Mujin vastuullisuuteen, eikä sekään vakuuttanut. Monet Mujin alihankkijoista sijaitsevat riskimaissa ja vastaukset konkreettisiin vastuullisuustiedusteluihin haparoivat kuin poliitikon julkilausumat poliittisen ajojahdin ollessa kiihkeimmillään.

Mujin tapauksessa esiin nousseet faktat eivät suoraan johtaneet vuokrasopimuksen purkuun tai maasta poistumiseen, mutta entä jos lähitulevaisuudessa sinun yritystäsi vaadittaisiin todistamaan kokonaisvastuullisuutesi samalla intensiteetillä, kuin media grillaa totuuden muuntelusta kiinni jäävää poliitikkoa – ja kuten poliitikkojen tapauksessa, toimintaedellytyksesi riippuisivat vastaustesi todistettavuudesta?

Mikä ihmeen kokonaisvastuullisuus?

Monen yrityksen toimintaedellytykset ovat jo tänään kiinni rahoituksen saatavuudesta ja ehdoista. Sen takia vastuullisuutta on luonnollista lähestyä ensin rahoituksen näkökulmasta. Erityisesti, kun vastuullinen sijoittaminen on jo nyt vakiintunut sijoitus- ja rahoitusmaailman käsite.

FINSIF määrittelee vastuullisuuden sijoittamisen näkökulmasta näin: ”Vastuullisella sijoittamisella tarkoitetaan ympäristöasioiden, sosiaaliseen vastuuseen liittyvien tekijöiden sekä hallintotapa-asioiden eli ns. ESG-asioiden (Environment, Social and Governance) huomioon ottamista sijoitustoiminnassa siten, että salkun tuotto- ja riskiprofiili paranevat.”.

Määritelmä pitää sisällään vahvan rahoittajilta yrityksille suunnatun odotusarvon vastuullisuuden paremmasta tuotto- ja riskiprofiilista, mutta on vastuullisuudella muitakin ulottuvuuksia.

Jo vuonna 2013 UNESCO World Science -raportti maalaili planeettamme kestävyysvajeen ratkaisuvaihtoehdoksi sosiaalisia ja planetaarisia rajoja, eräänlaisia konseptuaalisia viitekehyksiä ja kestävän kehityksen polkuja, sovellettavaksi niin paikallisesti, alueellisesti kuin globaalistikin.

Mallissa planeettamme kuormitusta arvioitaisiin mm. vedenkäytön, biodiversiteetin, otsonikadon, typen kierron sekä muiden tunnistettujen noin kymmenen mittarin avulla. Näille mittareille haettaisiin kestävät raja-arvot, joita yksinkertaisesti ei olisi mahdollista ylittää, tai muuten joutuisimme ekosysteeminä maksamaan seuraukset. Me ihmiset siis joutuisimme tarjottujen polkujen avulla päättämään, miten toimintaympäristömme painotuksineen järjestäisimme niin, että maapallon kuormitus pysyisi kestävällä tasolla.

Vain muutaman esimerkin mainitakseni, joutuisimme ottamaan kantaa esimerkiksi siihen, miten turvaisimme energian saannin suhteessa otsonikatoon ja biodiversiteettiin, miten painottaisimme sosiaalista tasa-arvoa muuttuneisiin maankäytön edellytyksiin tai miten lähestyisimme oikeuttamme ruokaan suhteessa ilmakehän aerosolien määrään.

Lukuisten polkujen ja painotusmahdollisuuksien lisäksi päätösten monimutkaisuuttaa lisäisi niiden tekeminen ympäristön lisäksi ihmisyyden, sosiaalisuuden sekä talouden näkökulmista.

Yhdistämällä jättämämme jälki Unescon maalaamassa viitekehyksessä sekä rahoitusmaailman ESG-asioissa, voidaan nähdä kokonaisvastuullisuutena.

Toimintaympäristön 180-asteen muutos

Prada on tiettävästi ensimmäinen luksusbrändi, joka rahoittaa toimintaansa vastuullisuuteen sidotulla lainalla, ikään kuin konkretisoiden vastuullisuuden merkityksen mille tahansa yritykselle. Lisäksi rahoittajien vastuullisuuteen jo sidotut sijoitusstrategiat, joiden nähdään rahoittajalle edullisella tavalla korjaavan salkun riski- ja tuottoprofiilia, pitäisi kiinnostaa ketä tahansa yrityksen tulevaisuutta pohtivaa tahoa. Sokerina pohjalla, tuoreet kuluttajien ostokäyttäytymisen kehityssuunnat ja käynnissä oleva ilmastonmuutos vain alleviivaavat viestiä.

Yksi tästä johdettavista skenaarioista onkin se, että tulevaisuudessa yritystemme toimintaedellytykset määräytyvät kokonaisvastuullisuutemme ja sen todennettavuuden perusteella. Miten siis todentaa tämä ilmeisen laaja käsite nimeltä kokonaisvastuullisuus? Seuraavat kolme kysymystä auttavat sinua eteenpäin:

  • Millä kustannuksella yrityksen tuotto muodostetaan?
  • Millä riskillä yrityksen tuotto muodostetaan?
  • Millä haitalla yrityksen tuotto muodostetaan?

Jos osasit suoralta kädeltä kysymyksiin vastata, onnittelut: omaat vaikutusvaltaisen assetin, jota voit luovasti hyödyntää eduksesi. Jos olisit Muji ja vastaisit Finnwatchille kyselyynsä kuin apteekin hyllyltä tulevin vastauksin, todennäköisesti jo nyt pystyisit kääntämään positiosi eduksesi. Edellä mainitulla skenaariolla leikitellen voisit saada siitä myös esimerkiksi suoraa veroetua, sekä parempia rahoitusehtoja.

Jos et vielä osannut kysymyksiin vastata, kyvykkyys visualisoida ja summata monimutkaisia vaikutusketjuja määrittää, saatko viestisi haluamallasi tavalla läpi. Tällöin esimerkiksi analytiikan hyödyntäminen voi auttaa, koska markkinat suurella todennäköisyydellä oppivat nopeasti tunnistamaan pr-osaston silmänkääntötemput ja alisuoriutujat karsitaan pois, tai heidän toimintaympäristönsä ainakin merkittävästi vaikeutuu.

Lue myös:

Vastuullisempia valintoja analytiikan avulla >>

Miksi sinunkin tulisi kiinnostua vastuullisesta analytiikasta >>

Tutustu analytiikan palveluihimme


analytiikka


Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi


Sinua voisi myös kiinnostaa